پوول ولفویتز رییس بانک جهانی اخیرا در دیدار از ترکیه گفت که خواهان همکاری بیشتر با ترکیه هستیم. ولفویتز در پایان سفر خود با عنوان این که در دیدار با “رجب طیب اردوغان” نخست وزیر و “علی باباجان” وزیر مشاور در امور اقتصاد ترکیه در مورد مشارکت بیشتر ترکیه با بانک جهانی مذاکره کرده، گفت: “دیدار از ترکیه، فرصتی برای مشاهده موفقیت‌ها و مشکلات اقتصادی این کشور بود.” رئیس بانک جهانی که پیش از این معاون وزیر دفاع امریکا بوده و از چهره های تندرو و نومحافظه کار کاخ سفید است , در اظهاراتی عوامفریبانه تاکید کرد بانک جهانی خواهان تسریع در روند اجرایی طرح توسعه اشتغال زایی در ترکیه است و برای کمک به روند آمادگی  دارد . سفر رئیس بانک جهانی به ترکیه در شرایطی صورت می گیرد که در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ عمل به توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی موجب بحران شدید مالی و اقتصادی در ترکیه و سقوط دولت بلنت اجویت شد . بعد از روی کار آمدن دولت اردوغان در ترکیه و اجرای سیاست های نسبتا مستقل اقتصادی , اقتصاد ترکیه شاهد کاهش نسبی تورم و رشد قابل توجه بوده است. اما این نگرانی وجود دارد که با اعمال فشار بانک جهانی برای رعایت استانداردهای این بانک بار دیگر بحران مالی در اقتصاد ترکیه ایجاد شود .  ترکیه در حال حاضر بیش از ۱۲ میلیارد دلار به بانک جهانی بدهکار است و مردم ترکیه انتظار دارند که آنکارا به گرفتن وام های جدید از بانک جهانی که مشکلات  اقتصاد ترکیه را بیشترمی کند, اقدام نکند. نکته مهم دیگر اینکه امریکا همواره از بانک جهانی بعنوان ابزار سیاسی برای اهداف خود استفاده می کند بعنوان نمونه امریکا در سال ۲۰۰۳ برای جلب حمایت ترکیه در حمله به عراق مساله اعطاء بیش از ۱۰ میلیارد دلار وام به ترکیه از طریق بانک جهانی را مطرح کرد. اکنون نیز با قرار گرفتن ولفویتز که از وی به عنوان طراح جنگ عراق یاد می شود , در راس بانک جهانی روند استفاده ابزاری امریکا از بانک جهانی افزایش یافته است و احتمال دارد واشنگتن برای جلب ترکیه در طرحهای توسعه طلبانه خود وعده های جدیدی در چارچوب بانک جهانی به ترکیه بدهد. گذشته از این مسایل, حضور ولفویتز با جوراب های سوراخ در مسجدی در شهر ادرین در غرب ترکیه ، ارزیابی های متعددی در رسانه های جهان داشت . اگر چه برخی از رسانه ها به طنز از نبود پول و یا وقت برای خرید جوراب توسط ولفویتز خبر دادند , ولی باید گفت این اقدام بعد از آن صورت گرفت که نشاندن تصاویر کفش های پاره هرانت دینک سردبیر مقتول نشریه ارمنی آگوس موجب ابراز تاثر در محافل سیاسی و مردمی ترکیه شد. بنظر می رسد ولفویتز نیز کوشیده است بزعم خود با پوشیدن جوراب های سوراخ چنین تاثری در مردم ترکیه ایجاد کند که البته این اقدام وی توهین به شعور ملی مردم ترکیه است و از اینرو نیز محافل سیاسی ترکیه نیز اقدام ولفویتز را به تمسخر گرفتند .