وزیران امور خارجه ارمنستان و ترکیه در حاشیه اجلاس سازمان همکاری اقتصادی کشورهای حوزه دریای سیاه در استانبول گفتگو کردند. در دیدار ادوارد نعلبندیان و علی باباجان درباره تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی وقایع ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۸، بازگشایی مرزهای ترکیه به روی ارمنستان، بررسی سفر رییس جمهوری ارمنستان به ترکیه وتدوین مشی سیاستگذاری دو کشور در زمینه همکاری و امنیت دریای سیاه گفتگو شد .ارمنستان که در سال ۱۹۹۲ به دعوت ترکیه عضو سازمان همکاریهای اقتصادی دریای سیاه شد، در حال حاضر ریاست دوره ای این سازمان را بعهده دارد. سفر وزیر امورخارجه ارمنستان به ترکیه در شرایطی صورت گرفت که “آرمن گریگوریان ” وزیر ورزش ارمنستان که به استانبول سفر کرده بود، از سفر سرژ سرکیسیان رییس جمهوری این کشور به ترکیه در اکتبر آینده برای تماشای مسابقه برگشت تیمهای ملی فوتبال دو کشور در مرحله مقدماتی جام جهانی خبر داد. مجموع این تحولات نشاندهنده تشدید روند عادی سازی مناسبات ایروان و آنکاراست. روند عادی سازی مناسبات دو کشور از سپتامبر گذشته با سفر عبدا.. گل رئیس جمهوری ترکیه به ایروان به بهانه تماشای مسابقه فوتبال تیمهای ملی دو کشور وارد مرحله جدیدی شده است. این موضوع ناشی از انگیزه های متقابل آنکارا و ایروان برای از سرگیری مناسبات است . ترکیه با توجه به ملاحظات خود در روابط با اتحادیه اروپا و همچنین با اهدافی نظیر مجاب ساختن ارمنستان به عدم پیگیری شناسایی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه بعنوان نسل کشی ، اهداف اقتصادی و تضعیف نفوذ روسیه درارمنستان از روند عادی سازی مناسبات با ایروان دنبال می کند. بویژه اینکه آنکارا نگران است با روی کارآمدن دموکراتها در امریکا ، واشنگتن کشتار ۱۹۱۵ ارامنه را بعنوان نسل کشی مورد شناسایی قراردهد. ارمنستان نیز خروج از انزوای ارتباطی و اقتصادی و تقویت موقعیت خود در مناقشه قره باغ است . البته دو کشور در این روند با موانعی روبرو هستند . یکی از بزرگترین موانع ترکیه ، حساسیت افکار عمومی جمهوری آذربایجان به عادی سازی مناسبات ایروان _ آنکاراست. از اینرو ترکیه از یک سو با پیشنهاد پیمان ثبات در قفقاز و از سوی دیگر با پیشنهاد نشست سه جانبه ارمنستان ، ترکیه و جمهوری آذربایجان درباره مناقشه قره باغ ، می کوشد بدون تحریک محافل باکو روند عادی سازی مناسبات با ارمنستان را به پیش ببرد. مهمترین مانع ارمنستان در این روند نیز مخالفت محافل ارمنی با” ایده عادی سازی مناسبات با ترکیه بدون پیش شرط شناسایی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه از سوی آنکاراست.” در این راستا گفته می شود یکی از محورهای مذاکرات وزیر امور خارجه ارمنستان با همتای ترک خود تشکیل کمیسیونی متشکل از مورخان ترک و ارمنی برای بررسی وقایع ۱۹۱۵ بود . البته دولت ارمنستان سال گذشته با این پیشنهاد ترکیه مخالفت کرده بود ، اما در حال حاضر تلاش دارد با تشکیل این کمیسیون اینگونه وانمود سازد که عادی سازی مناسبات با ترکیه بدون پیش شرط شناسایی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه عقب نشینی نیست و این موضوع درچارچوب کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد. در هر حال مجموع قراین نشان می دهد که مذاکرات مقامات ترکیه و ارمنستان برای عادی سازی روابط میان دو کشور با سرعت بیشتری ادامه می یابد. در این راستا روزنامه زمان چاپ ترکیه اخیرا در گزارشی نوشت: پس از سفر ادوارد نعلبندیان وزیر امور خارجه ارمنستان به ترکیه ، علی باباجان همتای ترک وی نیز آوریل آینده برای شرکت در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی دریای سیاه به ایروان سفر خواهد کرد.