هیات نمایندگی کنگره امریکا بتازگی با مقامات جمهوری آذربایجان از جمله الهام علی اف نخست وزیر و مرتوض غعلی عسگراف رئیس پارلمان جمهوری آذربایجان در باکو دیدار و گفتگو کردند . به گزارش خبرگزاری آذرتاج هیات نمایندگی کنگره امریکا به سرپرستی کورت والدون معاون کمیته امور نظامی کنگره امریکا از باکو دیدار. گفته می شود طرفین در خصوص مناقشه قره باغ ، مساله انرژی ووضعیت داخلی جمهوری آذربایجان گفتگو کردند . سفر هیات کنگره امریکا به باکو همزمان با افزایش انتقادات افکار عمومی از مواضع امریکا در قبال باکو بویژه در خصوص مناقشه قره باغ صورت می گیرد . هفته گذشته یک هیات از نمایندگان کنگره امریکا از طریق ارمنستان و بدون در جریان گذاشتن جمهوری آذربایجان وارد قره باغ شدند . این هیات در دیدار با رهبران جمهوری خودخوانده قره باغ وعده افزایش کمک مالی به قره باغ را دادند .امریکا برای سالجاری ۲۰ میلیون دلار برای قره باغ کمک مالی اختصای داده است . از نظر مردم جمهوری آذربایجان این اقدام امریکا نوعی هویت حقوقی مستقل دادن به قره باغ محسوب می شود . از اینرو ولایت قلی اف وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان هفته گذشته در پی افزایش انتقادات از سوی مردم و تشکل هایی نظیر سازمان آزادیبخش قره باغ تاکید کرد باکو اجازه دیدار هیات کنگره امریکا از جمهوری آذربایجان را نخواهد داد . این در شرایطی است که برخی از اعضاء هیات کنگره امریکا که به باکو سفر کردند ، پیش از این از قره باغ دیدار کرده اند . واقعیت این است که علاوه بر اعطاء کمک مالی به قره باغ سال گذشته تعدادی از نمایندگان کنگره امریکا از رئیس جمهوری این کشور خواهان شناسایی اعلام استقلال قره باغ شدند . این نمایندگان همچنین خواهان عبور یکی از خطوط لوله انرژی جمهوری آذربایجان از مسیر قره باغ هستند . برخی از کارشناسان معتقدند هیات کنگره امریکا تلاش دارد با سوء استفاده از وضعیت کنونی جمهوری آذربایجان در آستانه انتخابات برخی از خواسته های خود را به باکو بویژه در زمینه انرژی به باکو تحمیل کند . احزاب مخالف دولت باکو معتقدند کشورهای غربی بویژه امریکا با حمایت از نخست وزری الهام علی اف و کتمان واقعیات در مورد وضعیت رئیس جمهور آذربایجان بدنبال اخذ امتیازات ویژه ای از حکومت باکو هستند . سفر اعضای هیات کنگره امریکا به باکو در آستانه انتخابات ریاست جنهوری ۱۵ الکتبر آتی از این راوایه قبال ارزیابی است . این در شرایطی است که با توجه به حمایت آشکار امریکا و کنگره این کشور از ارمنستان در مناقشه قره باغ ، مردم جمهوری آذربایجان خواهان اتخاذ مواضع قاطع و مستقل هستند .