مساله قره باغ در مذاکرات پشت درهای بسته اجلاس سالانه مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در واشنگتن بررسی شد . در این مذاکرات علاوه بر هیات نمایندگی ارمنستان و جمهوری آذربایجان در مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا، “گوران لنمارکر” نماینده ویژه امور مناقشه قره‌باغ این سازمان بین‌المللی و “الیزابت روت” نماینده رییس آمریکایی گروه میانجی مینسک حضور داشتند. حاضران در این مذاکرات درباره نقش پارلمانهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان درخصوص حل مناقشه قره‌باغ تبادل نظر کردند. بگفته ستار صفراف” رییس کمیسیون اقتصادی مجلس جمهوری آذربایجان که سرپرستی هیات نمایندگی این کشور در مذاکرات یاد شده را بر عهده داشت، مذاکره درباره حل مناقشه قره‌باغ به ابتکار طرف آذری صورت گرفت . اما جمهوری آذربایجان در این نشست نتوانست به اهداف خود برسد و این مذاکرات نتایج مثبتی برای جمهوری آذربایجان داشت .
گفته می شود گوران لنمارکر نماینده سوئدی و همچنین نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در خصوص قره باغ در این نشست با ارائه گزارش خود در خصوص مسئله قره باغ کوهستانی پیشنهاد کرده است، مساله طبق مدل «پیروزی- پیروزی» حل شود. بر اساس این راهکار، ارمنستان و جمهوری آذربایجان در طی حل مناقشه باید حداقل خسارت را متحمل شوند و لنمارکر این امکان را در مدل آلاندی حل مناقشات می بیند. گفتنی است جزایر آلاند در دریای بالتیک واقع شده و اهالی این جزایر اکثراً سوئدی هستند. سوئد و فنلاند سالیان متوالی پیرامون تعلق و موقعیت حقوقی این جزایر مبارزه کرده اند. در نهایت در نتیجه توافق چندجانبه بین المللی به این جزایر اغلب سوئدی نشین در ترکیب فنلاند خودگردانی بالا اعطا شده است. التبه دشوار بتوان گفت که این راهکار برای حل مناقشه قره باغ کوهستانی تا چه حد موثر است، اما لنمارکر خاطرنشان ساخته است که همانند موارد متعدد دیگر در مناقشه قره باغ کوهستانی نیز برقراری ارزشهای مردمی می تواند عامل اصلی حل آن گردد.شکی نیست که سازمان امنیت و همکاری اروپا از مدتها پیش روی مدل آلاندی فعالیت می کند . بر این اساس گفته می شود سازمان امنیت و همکاری اروپا بدنبال برپایی یک همایش با حضور تشکلهای غیر دولتی ارمنستان و جمهوری آذربایجان در جزایر آلاند است . گفته می شود اجلاس پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا بر مبنای گزارش لنمارکر قطعنامه تصویب کرده است. بگفته آرتاشس گغامیان رئیس حزب وحدت ملی و عضو هیئت ارمنستان در مجمع پارلمانی osce در خصوص گزارش گوران لنمارکر بسیار متوازن بوده است و این آن حداکثر امکانی بود که می توانستیم در فضای ایجاد شده کسب کنیم. باید گفت لنمارکر اظهار امیدواری می کند که راهکار آلاند می تواند مسأله قره باغ را حل کرد. درصورتیکه سابقه تاریخی آلاند بسیار متفاوت از سابقه قره باغ می باشد . از سوی دیگر سوئدی ها و فنلاندی ها دارای یک ارزش فرهنگی و مذهبی هستند و اعتقادات آنها یکی است که این مورد را نمی توان در خصوص ارامنه و آذربایجانی ها گفت. از سوی دیگر موضع لنمارکر در مورد قره باغ متفاوت از واقعیات جزایر آلاند است . در حالیکه جزایر آلاند ، سوئدی نشین است ، اما به سوئد داده نشده و در اختیار فنلاند قرار گرفته است. حال اگر همین مدل در خصوص قره باغ نیز تطبیق داده شود ، قره باغ در این شرایط باید با گرفتن خودگردانی بالا در اختیار جمهوری آذربایجان قرار گیرد . حال آنکه لنمارکرگفته است بهترین شیوه تامین امنیت ارامنه اتصال قره باغ به ارمنستان است. بر همین اساس نیز ستار صفراف رییس کمیسیون اقتصادی مجلس جمهوری آذربایجان گفته است لنمارکر مدل معکوس آلاند را برای قره باغ پیشنهاد کرده است . وی همچنین تاکید کرد صلحی که به حساب اهدای اراضی باشد، برای هیچکس قابل قبول نیست.در هر حال مجموع نتایج نشست واشنگتن مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا نشان داد که عمده محور فعالیت سازمان امنیت و همکاری اروپا مجاب ساختن ارمنستان به آزادی اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان در خارج از قره باغ و گرفتن امتیازات قابل توجه از جمهوری آذربایجان درخصوص رژیم حقوقی قره باغ است و گفته می شود محور مذاکرات دو ماه پیش روسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در ورشو نیز همین موضوع بوده است .