رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اخیراً از ارمنستان خواست تا کمیسیون مشترکی بمنظور بررسی مساله کشتار ۱۹۱۵ ارامنه متشکل از مورخین دو کشور تشکیل بشود . اردوغان قول داد که نتیجه این تحقیق هر چه باشد ، ترکیه به آن تن خواهد داد . اما وارتان اسکانیان وزیر امورخارجه ارمنستان بلافاصله این پیشنهاد را رد کرد و تاکید کرد موضع ارمنستان در این خصوص تغییری نکرده است . ارمنستان خواهان شناسایی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه از سوی ترکیه بعنوان یک نسل کشی و فاجعه است . این درشرایطی است که ترکیه معتقد است که اولاً رقم ۵/۱ میلیون کشته ارمنی در جنگ جهانی اول توسط ترکهای عثمانی درست نیست و ثانیا دهها هزار ارمنی قربانی درگیری جناحی شدند که هزاران ترک نیز قربانی آن شدند . مساله شناسایی جهانی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه ، یکی از اولویت های سیاست خارجی ارمنستان می باشد. اغلب کشورهای اروپایی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه رابعنوان یک فاجعه شناسایی کرده اند که موجب ناخرسندی ترکیه شده است . حتی اقدامات ترکیه نتوانسته مانع این روند بشود . اکنون طی دو سه سال اخیر با مطرح شدن روند عادی سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان ، آنکارا تلاش دارد که مانع ادامه این روند بشود . اما ارمنستان به دو دلیل تلاش دارد با حدت بیشتری مساله کشتار ۱۹۱۵ ارامنه را پیگیری کند و در این راستا نیز آوریل آینده ، مراسمی بمناسبت نودامین سالگرد کشتار ۱۹۱۵ ارامنه برگزار می شود . اول اینکه ارمنستان از انیطریق تلاش دارد در مذاکرات عادی سازی مناسبات ، ترکیه را تحت فشار قرار دهد . دوم اینکه کشورهای اروپایی ارمنستان را در این خصوص تحت حمایت قرار می دهند . آندسته از کشورهای اروپایی که مخالف عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا هستند، سعی دارند مساله شناسایی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه را بعنوان یک پیش شرط برای عضویت ترکیه مطرح کنند . میشل بارنیه وزیر امورخارجه فرانسه چنین موضوعی مرا مطرح ساخته است . این در شرایطی است که ترکیه نگران است که در صورت چنین اقدامی ، محافل ارمنی مسایل حقوقی نظیر غرامت و ادعاهای ارضی را مطرح کنند . از این رو اردوغان با پبیشنهاد بررسی مشترک موضوع توسط مورخان دو کشور ، کوشیده است به این روند پایان دهد . اما ارمنستان بااین در خواست مخالفت کرده است . البته رد این درخواست معقول اردوغان خود موضع ترکیه را تقویت می کند . چه اینکه ارمنستان برای اثبات مواضع خود نهایتاً باید استنادات خود رادر محضر مورخین ارایه دهد.