آسمان استان قونیه ترکیه طی این روزها شاهد برگزاری رزمایش سه جانبه ترکیه ، رژیم صهیونیستی و امربکا است . این رزمایش ظاهراً با هدف تمرین استفاده از جدیدترین فنآوری رایانه ای در تعیین ، تعقیب و کنترل و انهدام هدف و عکسیرداری از پرتاب بمب و موشک برگزار می شود به رزمایش عقاب آناتولی معروف است . اولین رزمایش از این نوع در ژوئن سال ۲۰۰۱ برگزار شد و تاکنون سه دور ار این رزمایش ها برگزار شده است . این رزمایش اساساُ در چارچوب طرح امریکایی خاورمیانه بزرگ و بیشتر برای فراهم کردن بستر مناسب جهت تهدیدات اسرائیل علیه برخی از کشورهای منطقه برگزار می شد . اما برگزاری این رزمایش در شرایط کنونی پس از اشغال عراق هر چه بیشتر تعجب محافل سیاسی را بدنبال داشته است . این رزمایش در شرایطی برگزار می شود که بحران بی اعتمادی میان ترکیه با امریکا و رژیم صهیوینستی اوج گرفته است . رفتار تحقیرآمیز امریکا در مساله عراق و موضوع اعزام نیروهای ترکیه به عراق بشدت حساسیت افکار عمومی در ترکیه را بر انگیخته است . تاکید امریکا به اعزام نیروهای ترکیه به عراق و موافقت دولت ترکیه با این موضوع که از لحاظ داخلی و خارجی برای دولت آنکارا هزینه بر بوده و بی توجهی و حتی در خواست امریکا برای منتفی شدن این موضوع نوعی برخورد تحقیر آمیز محسوب می شد . از سوی دیگر طی روزهای اخیر برخی از محافل سیاسی ترکیه از ارتباط رژیم صهیونیستی با گروههای کرد در شمال عراق ابراز نگرانی کردند . در واقع از دو دهه پیش برغم باصطلاح مناسبات استراتژیک ترکیه و رژیم صهونیستی ، رژیم صهیوینستی در صدد تشکیل یک ائتلاف پایدار اعلام نشده با گروههای کرد جهت استفاده از موقعیت آن در منطقه بوده است و پس از اشغال عراق توسط امریکا این موضوع هر چه بیشتر شده است . در چنین شرایطی اقدام ترکیه در برگزاری رزمایش عقاب آناتولی با ترکیه و رژیم صهیونیستی این سوال را در افکار عمومی ایجاد کرده است که ترکیه چه منافعی در این رزماش دارند . بنظر می رسد برگزاری اینگونه رزمایش ها در این شرایط بنوعی نشان دهنده سردرگمی مقامات ترکیه از یک سو و هراس آنها از اتخاذ سیاست قاطع در مقابل آنکارا و تل آویو است . ترکیه یک ماه اخیر طی توافق با یونان برای ایجاد اعتماد متقابل برنامه چند رزمایش خود را در دریای اژه لغو کرد ، اکنون نیز با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی اقدام ترکیه در برگزاری رزمایش با جنگنده های رژیم صهیوینستی که برای ترور مردم مظلوم فلسطین به کار می روند ، اقدامی نیست که مورد تایید افکار عمومی ترکیه و جهان اسلام با شد . این اقدامات تنها باعث کاهش محبوبیت دولت اردوغان نخست وزیر ترکیه و نقویت دولت عمقی در ترکیه خواهد شد .