میخائیل ساآکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان بتازگی سفر رسمی دو روزه ای از آلمان انجام داد . ساآکاشویلی دیدار با مقامات عالیریته آلمان از جمله گرهارد شرودر صدراعظم این کشور تاکید کرد تاکید کرد که گرجستان خود را کشوری اروپایی می داند و خواهان ادغام در اروپاست . در صورتیکه سفر ۲۶ ژانویه ساآکاشویلی به فرانسه که صرفاً برای شرکت در نشست مجمع پارلمانی شورای اروپا در استراسبوزگ انجام شد ، کنار بگذاریم ، سفر ساآکاشویلی به آلمان نخستین سفر خارجی وی پس از انتخایبات ریاست جمهوری چهارم ژانویه محسوب می شود. گرجی ها در میان کشورهای اروپایی به آلمان دیدگاه بسیار مثبتی دارند . چرا در دوره کوتاه استقلال گرجستان در سال ۱۹۱۸ ، آلمان حمایتهای قابل توجیه ازگرجستان کرد . از سوی دیگر با توجه به تشدید رویاروی امریکا و روسیه در قفقاز که از جمله پیامدهای آن تشدید تجزیه طلبی در گرجستان و در مناطقی چون آجاریا ست ، گرجستان بیشتر به مناسبت با کشورهلی اروپایی تمایل دارد . ساآکاشویلی در دیدار با مقامات آلمان تاکیدکرد وی نه طرفدار روسیه است و نه طرفدار امریکا بلکه بدنبال منافع گرجستان است . به باورکارشناسان یکی از مهمترین محورهای سفر رئیس جمهوری جدید گرجستان تحرک بخشیدن به مبادلات تجاری دو کشور است . حجم مبادلات تجاری سالانه گرجستان و آلمان ۱۰۰ میلیون یورور است و آلمان پس از ترکیه ، روسیه و و جمهوری آذربایجان ، چهارمین شریک تجاری بزگ گرجستان است . ضمن اینکه تفلیس تمایل داردکه آلمان چه بصورت دوجانیبه و چه در چارچو ب طرح « تاسیس » اتحادیه اروپا کمک مالی در اختبار گرجستان قرار دهد . در این راستا بدنبال درخواست ساآکاشویلی از آلمان برای حمایت از اصلاحات دموکراتیک و مبارزه با فسادمالی ، مقامات برلین اعلام کردند که ۲۶ میلیون یورو در اختبار گرجستان قرار خواهند داد . از لحاظ سیاسی نیز رئیس جمهوری گرجستان در سفر به آلمان کوشید تا کشورهای اروپایی را به افزایش فشار به روسیه جهت تخلیه دو پایگاه باتومی و آخالکالاکی مجاب سازد . بویژه اینکه مناسبات آلمان با روسیه مطلوب است . رئیس جمهوری گرجستان در دیدار با فیشر وزیر امور خارجه آلمان اطمینان داد ، نیروهای امریکایی جایگزین نیروهای روسی مستقر در گرجستان نخواهد شد . در عین حال باتوجه به عضوبت آلمان در گروه دوستان دبیرکل سازمان ملل برای حل مناقشه آبخازیا ، گرجستان خواهان تحرک بیشتر کشورهای اروپایی برای پایان دادن به تجزیه طلبی در آبخازیا و اوسیتیای جنوبی هستند . بویژه اینکه شورای امنیت سازمان ملل بتازگی از ناتوانی گرجستان و آبخازیا برای دستیابی به توافق ابرازتاسف کرد . در یک جمعبندی کلی باید گفت سفر رئیس جمهوری گرجستان به آلمان حاکی از آن است که دولتمردان جدید گرجستان در فضای ملتهب مناسبات روسیه و امریکا در قفقاز ، به گسترش مناسبات با کشورهای اروپایی بعنوان یک اولویت نگاه می کنند .