سفر ریچارد آرمیتاژ معاون وزیر امورخارجه امریکا به ترکیه در شرایطی که مناسبات دو کشور در ماههای اخیر رو به سردی گرایید ه است ، بنوعی تلاشی از سوی واشنگتن جهت بهبود مناسبات با ترکیه محسوب می شود . اقدامات امریکا در شمال عراق از جمله عدم مقابله با پ ک ک ، عدم حمایت از مواضع ترکیه در مورد ترکمن ها و نیز برخورد با کردستان عراق بعنوان یک واحد مجزا از عراق بهمراه اقدام اخیر سفیر امریکا در ترکیه در جهانشمول خواندن اسقف پاتریک فنرخانه استانبول موجب ناخرسندی ترکیه شده است . با وجود این امریکا و رژیم صهیونیستی همچنان تلاش دارند که ترکیه را با سیاستهای توسعه طلبانه خود در عراق هماهنگ سازند . با توجه به در پیش بودن انتخابات مهم عراق ، مهمترین محور سفر آرمیتاژ به ترکیه ، بررسی این موضوع می باشد . بویژه اینکه آرمیتاژ از سوریه و عراق دیدار کرده و به اردن نیز سفر خواهد کرد . واقعیت این است که امریکا از یک سو برای کاهش انتقادات جهانی تمایل دارد که در عراق انتخابات برگزار شود. اما از سوی دیگر امریکا از نتایج یک انتخابات عادلانه نیز نگران است. کد ۱۶۹ انتخابات عراق با عنوان عراق یکپارچه که به لیست مورد حمایت مرجعیت معروف شده است ، امریکا را نگران کرده است از اینکه پس از سالها ، شیعیان بتوانند آنچنانچه شایسته شان هستند ، در نظام سیاسی عراق مشارکت داشته باشند. تاکنون با درایت علمای دینی ، تلاشهای امریکا و رژیم صهیونیستی برای ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی در عراق موثر واقع نشده است . در چنین شرایطی آرمیتاژ تلاش دارد که مقامات کشورهایی نظیر ترکیه و اردن را مجاب سازد که برای مشارکت بیشتر سنی ها در این انتخابات حداکثر تلاش خود را بکنند . در چنین بستری است که آرمیتاژ سفر دوره ای به کشورهای منطقه کرده است و همزمان با آن پس مانده های رژیم بعث و جاسوسان پیشین نظیر حازم الشعلان وزیر دفاع عراق ، ادعای مضحکی نظیر دخالت ایران در امور عراق مطرح می کنند . آرمیتاژ در دیدار با مقامات ترکیه با وعده به کمک به آنکارا برای عضویت در اتحادیه اروپا و حل مساله قبرس می کوشد که دولت آنکارا را در این مقطع حساس از همکاریهای منطقه ای در جهت ثبات در عراق دور کند . این در شرایطی است که دولت اردوغان چندین بار ثمره اعتماد به امریکا را حداقل در مساله عراق چشیده است ، بطوریکه تیم های موساد دو هفته پیش پنج نیروی ویژه ترکیه درموصل را قطعه قطعه کردند تا ترکیه هیچگاه هوس خضور در شمال عراق یا مخالفت با کردها را نداشته باشد . واقعیت این است که امریکا در سیاست جدید خاورمیانه ای خود ، برنامه های دراز مدت و توسعه طلبانه ای را دنبال می کند ، که آشکارا با منافع ترکیه بویژه تمامیت ارضی و امنیت ملی ترکیه مغایرت دارد . تنها راه برون رفت از این بحران ، تقویت همکاریهای منطقه ای است .