امامعلی رحمان رییس جمهور تاجیکستان دیداری یک هفته ای از چند کشور اروپایی ازجمله بلژیک انجام داد . رییس جمهور تاجیکستان در جریان سفر خود به بلژیک با خوزه مانوئل باروسو رییس کمیسیون اروپا، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و بنیتا فررو والدنر کمیسر روابط خارجی این اتحادیه دیدار کرد. گسترش مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه آسیای مرکزی و افغانستان از جمله محورهای مذاکرات امامعلی رحمان با مقامات اتحادیه اروپا بود. رئیس جمهوری تاجیکستان از بروکسل عازم کرواسی و سپس عازم سه کشوربالتیک شد. سفر یک هفته ای اروپایی رئیس جمهوری تاجیکستان که در نوع خود بی سابقه بود از دو بعد اقتصادی و سیاسی قابل ارزیابی است. از بعد اقتصادی تاجیکستان بعنوان فقیر ترین کشور آسیای مرکزی بویژه بعد از بحران مالی جهانی با مشکلات عدیده مالی و اقتصادی مواجه شده است. اخراج هزاران کارگر تاجیک از روسیه که بر اساس اعلام مسکو تحت تاثیر بحران مالی جهانی صورت گرفت، وضعیت اقتصادی تاجیکستان را هر چه بیشتر بغرنج ساخته است. در چنین شرایطی جلب رضایت کشورهای اروپایی برای اعطاء وام ، کمک های بلاعوض و همچنین جذب سرمایه گذاری های خارجی، افزایش حجم مبادلات تجاری و امضای چند موافقتنامه تجاری اهداف مالی و تجاری اصلی سفر رحمان به پنج کشور اروپایی را تشکیل می دادند . تاجیکستان برغم فقر از نظر منابع فسیلی، پرآب ترین کشور آسیای مرکزی محسوب می شود، بطوریکه چهل درصد منابع آبی منطقه در این کشور قرار دارد . بر این اساس تاجیکستان برای رفع بحران انرژی در این کشور بویژه در فصل سرما ،کسب درآمد از طریق انتقال برق و کاهش وابستگی در این خصوص به ازبکستان و ترکمنستان بدنبال احداث حدود بیست نیروگاه برق آبی است که مهمترین آنها نیروگاه راغون است. رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر به کشور های اروپایی تلاش کرد با اشاره به تسهیلات مدنظر دولت دوشنبه، نظر شرکت های غربی را برای سرمایه گذاری در بخش برق آبی این کشور جلب کند. بویژه اینکه عملکرد و حضور نسبتا انحصاری روسیه در این بخش ،چندان مورد رضایت مقامات دوشنبه نیست. از بعد سیاسی نیز تاجیکستان طی سالهای گذشته به عنوان متحد راهبردی روسیه در منطقه آسیای مرکزی محسوب می شود ، اما مقامات دوشنبه تلاش دارند جهت گیریهای سیاست خارجی خود را متنوع سازند. بویژه اینکه برخی از ناظران سیاسی با اشاره به اعتراض رسمی دوشنبه به اظهارات اخیر رئیس جمهوری روسیه مبنی بر اینکه تاجیکستان برای احداث نیروگاههای برق آبی باید رضایت همسایگانش را جلب کند، از سردی مناسبات دو کشور سخن می گویند . اخراج هزاران کارگر تاجیک از روسیه ، تهدید دوشنبه به قطع پخش یک شبکه روسی ، قتل حدود هفتاد تبعه تاجیک در روسیه بدست نژادپرستان در سال گذشته ونهایتا همکاریهای نظامی تاجیکستان با امریکا نیز بر این روند تاثیر منفی گذاشته است. در چنین شرایطی رئیس جمهوی تاجیکستان به فاصله اندکی پس از اعلام آمادگی این کشور جهت همکاری برای انتقال تجهیزات غیر نظامی ناتو و امریکا به افغانستان، عازم بروکسل مقر ناتو و اتحادیه اروپا شد، تا بتواند ازاین موضوع برای جلب حمایت های سیاسی و مالی آنها از تاجیکستان استفاده کند. اما با توجه به عملکرد کشورهای غربی در آسیای مرکزی ، ناظران به اینکه تاجیکستان بتواند به اهداف خود در این خصوص برسد ، چندان خوشبین نیستند .