نینو بورژانادزه (NINO BURZHANADZE) رئیس پارلمان گرجستان بتازگی از فلسطین اشغالی دیدار کرد . به گزارش پرایم نیوز (PRIME NEWS)خبرگزاری گرجستان بورژانادزه در دیدار با سیلوان شالوم وزیر امورخارجـــــــــــــــــــــــــــــه رژیم صهیوئیستی (SILVAN SHALOM) بر گسترش همکاریهای دو طرف تاکید کرد . گرجستان طی سالهای اخیر کوشیده است مناسیات خود با رژیم صهیونیستی را افزایش دهد . بنظر می رسد جذب کمک های مالی و سرمایه گذاری رژیم صهیونیستی و دریافت فن آوری یکی از دلایل توجه تفلیس به رژیم صهیونیستی است . رژیم صهیونیستی طی سالهای اخیردر بخش آب و کشاورزی گرجستان سرمایه گذاری کرده است . در واقع رژیم صهوینستی از فعالیت های اقتصادی بعنوان پوششی برای نفوذ بیشتر و تحصیل اهداف توسعه طلبانه استفاده می کند . در عین حال مقامات گرجستان امیدوار هستند که با افزایش مناسبات با رژیم صهیونیستی ، از نفوذ لابی صهیونیستی برای فشار به تجزیه طلبان آبخازیا استفاده کنند . در حالیکه رژیم صهیونیستی برای نفوذ بیشتر در قفقاز طی سالهای اخیر ارتباطات پنهانی با تجزیه طلبان آبخازیا و اویسیتیای جنوبی داشته است . از اینرو نیز برغم در خواست های گرجستان لابی صهیونیستی گامی برای فشار به آبخازها بر تداشته است . از سوی دیگر دو هفته پیش نینو بورژانادزه رئیس پارلمان گرجستان بمدت یک هفته از امریکا دیدار کرد . یکی از محورهای این دیدار جذب حمایت امریکا برای تقویت موقعیت تفلیس در مقابل روسیه بود . روسیه و گرجستان اختلافات عدیده ای دارند . به نظر می رسد این هدف در سفر پنج روزه بورژانادزه به فلسطین اشغالی نیز دنبال می شود . این در شرایطی است که رژیم صهوینستی کم و کیف مناسبات خود را تحت تاثیر انتظارات گرجستان قرار نمی دهد . در چنین شرایطی باید گفت سفر رئیس پارلمان گرجستان به فلسطین اشغالی دستاوردهای قابل توجهی برای این کشور ندارد . این در شرایطی است که رژیم صهیونیستی طی سالهای اخیر برای حضور در گرجستان تلاش دامنه داری آغازکزده است . موقعیت استراتژیک گرجستان در قفقاز جنوبی و حضور این کشور در طرح امریکایی باکو ـ جیحان از جمله دلایل علاقمندی رژیم صهیونیستی به نفوذ در گرجستان است . رژیم صهیونیستی با گسترش مناسبات با گرجستان در صدد خروج از انزواء است . سال گذشته در جریان سفر موشه کتساو (MOSHE KATSAV)رئیس رژیم صهیونیستی به گرجستان توافقنامه مبارزه با تروریسم میان دو طرف امضاء شد . از آنجا که رژیم صهیونیستی از مردم فلسطین بعنوان تروریست نام می برد ، امضای این قرارداد نارضایتی داخلی و همچنین نارضایتی کشور های اسلامی را بدنبال داشت .طی سالهای اخیر با تلاشهای رژیم صهیونیستی دهها نفر از یهودیان نخبه گرجستان به فلسطین اشغالی مهاجرت کرده اند .در حال حاضر نیز این موضوع بویژه با توجه به تشدید مهاجرت معکوس در فلسطین اشغالی مورد توجه رژیم تل آویو است . رژیم صهیونیستی تلاش دارد از یهودیان گرجستان بعنوان ابزاری برای تحصیل اهداف توسعه طلیانه خود استفاده کند . از اینرو نیز گسترش مناسابات گرجستان با رژیم صهیونیستی با انتقادهای فراوانی در داخل گرجستان مواجه است .