سفربشار اسد رئیس جمهوری سوریه به ترکیه را بجرات می توان یک سفر تاریخی عنوان کرد. به گزارش ایرنا ، بشار اسد سه شنبه (۶ ژانویه ) بمنظور انجام یک سفر رسمی سه روزه وارد آنکارا شد .وی پس از ۵۷ سال اولین رئیس جمهوری سوریه است که از ترکیه دیدار می کند. این درحالی است که دو کشور فهرست طویلی از اختلافات را دارند . نحوه تقسیم آب فرات ، مساله مالکیت حاتای (انطاکیه ) ، پ ک ک (کادک ) و نوع مناسبات ترکیه و رژیم صهیونیستی از مهمترین اختلافات دو کشور بوده است . در سال ۱۹۸۷ آنکارا و دمشق قراردادی را امضاء کردند که در هر ثانیه ۵۰۰ متر مکعب آب از فرات به سوریه وارد شود تا ۵۸ درصد آن به عراق برود . اما این توافق تاکنون اجراء نشده است . البته پس از اشغال عراق توسط امریکا این رویه تا حدودی تغییر پیدا کرده است . در مورد اختلاف بر سر انطاکیه نیز دمشق معتقد است که که بر اساس قرارداد اکتبر ۱۹۲۱ بین فرانسه و سوریه انطاکیه جزئی از سوریه است . اما اما پس از خازج شدن سوریه از قیومیت فرانسه ، بر اساس قرار ۲۰ می ۱۹۳۷ میان فرانسه و ترکیه ، انطاکیه به آنکارا تعلق گرفت و این اختلاف هنوز بقوت خود باقی است . هیچکدام از این اختلافات مهم حل نشده است . از اینرو سفر بشار اسد به ترکیه نقطه عطفی در مناسبات دو کشور محسوب می شود . این سفر بیش از هز چیز محافل رژیم صهیوینستی را نگران ساخته است . در نتیجه برخی از نشریات و محافل وابسته به صهیونسیم طی روزهای اخیر اینگونه تبلیغ می کنند که سوریه با توجه فشارهای امریکا در خصوص سلاحهای کشتار جمعی در موضع ضعف قرار دارد . آنها از اینطریق سعی دارند ترکیه را به امتیاز گیری از سوریه و بی ثمر کردن مذاکرات بشار اسد در آنکارا سوق دهند . این در شرایطی است که با توجه به مستاصل ماندن رژیم صهیونیستی از انتفاضه ، مساله میانجیری ترکیه در میان سوریه و رژیم صهیوینسیتی و شروع کردن مذاکرات از نقطه متوقف شده در سال ۲۰۰۰ نیز مطرح است .باید گفت مهمترین دلیل سفر تاریخی بشار اسد به ترکیه تقویت احتمال فدرالی شدن عراق و تقسیم این کشور به ۹ یا ۵ ایالت است . این موضوع بشدت نگرانی ترکیه و سوریه را از تجزیه عراق و تشکیل دولت مستقل کرد افزایش داده است . تحولات اخیر در کرکوک بویژه علیه ترکمن ها و نیز رفتارهای مشکوک امریکا با پ ک ک بر نگرانیهای ترکیه نیز در این خصوص افزوده است . در نتیجه بخاطر وجود این نگرانی مشترک طی ماههای اخیر چانه زنی میان کشورهای همسایه عراق از جمله ایران ، سوریه و ترکیه افزایش یافته است . با وجود این در سفر سه روزه بشار اسد به ترکیه نباید نقش مسایل اقتصادی و وجود صدها میلیون دلار منافع مشترک اقتصادی را در نظر نگرفت . بر اساس آمار اداره آمار دولتی ترکیه تنها در ده ماهه اول ۲۰۰۳ حجم مبادلات تجاری دو کشور بیش از ۸۵۰ میلیون دلار بوده است . ضمن اینکه اقدام سوریه در دستگیر چندین عضو پ ک ک و همچنین ۲۲ مظنون حادثه انفجار استانبول و تحویل آنها به ترکیه گامهای همگرایانه در مناسبات دو کشور که دارای ۸۷۰ کیلومتر مرز مشترک هستند ، می باشد . در هر حال سفر بشار اسد اگر چه بمعنای پایان یافتن اختلافات دیرینه دو کشور نیست . اما حاکی از آن است که روند همگرایی دو کشور پس از موافقتنامه امنیتی ۱۹۹۸ موسوم به آدانا سیر صعودی دارد و با چنین بستری امید به حل اختلافات دو کشور در صورتیکه ترکیه تحت تاثیر القائات رژیم صهیونیستی قرار تگیرد ، وجود دارد. بویژه اینکه در سفر اسد به آنکارا امضای توافقنامه همکاری در زمینه ای سیاسی ، اقتصادی و فرهگی محتمل است .