مخالفان گسترش مناسبات دوستانه ترکیه وایران سناریو جدید برای برهم زدن مناسبات رو به توسعه دو کشور آغاز کردند. در این راستا برخی رسانه‌های غربگرای ترکیه اخیرا مدعی “کشف تجهیزات نظامی متعلق به ایران در یک قطار در ترکیه که به سوریه حمل می‌شد”، شدند. بخش مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه ادعاهای “وجود مهمات در یک قطار باری در شرق ترکیه و تعلق آن به ایران” را تکذیب کرد و جاعل و ناشر آن را “بدخواهان روابط در حال گسترش دو کشور” خواند. در اطلاعیه بخش مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران تاکید شده که “جعل و انتشار چنین اخبار بی‌اساسی، تاثیری در اراده سیاسی کلان رهبران ایران و ترکیه برای گسترش همکاری دو کشور در سطوح دو جانبه و منطقه‌ای نخواهد داشت. در این اطلاعیه آمده است : این نوع خبرهای بی‌اساس را معمولا هر چند گاه، محافل مساله‌دار منطقه‌ای که خارج از کنترل دولت‌ها عمل می‌کنند، با هدف تاثیرگذاری بر حسن روابط دو کشور ایران و ترکیه منتشر می‌سازند.” اطلاعیه تصریح کرده “این در حالی است که همکاری دو کشور در سطوح دو جانبه و منطقه‌ای در حال گسترش بوده و این نوع جریان‌سازی و حاشیه پردازی -های خام، توان تاثیرگذاری بر این سطح از همکاری‌ها و اراده سیاسی کلان رهبران دو کشور ندارد.”
نکته جالب که ناشی گری محافل مخالف روابط دو کشور را نشان می دهد این است که آنها ادعا کردند که مهمات موجود در قطار امریکایی هستند . این در شرایطی است که جمهوری اسلامی ایران به دلیل نزدیک به ۳۰ سال قطع روابط با ایالات متحده آمریکا، مهماتی از آن کشور دریافت نکرده تا به اصطلاح به صدور آن اقدام کند. در واقع همان گونه که عاملان حمله به این قطار, تروریست‌ها و دشمنان مشترک مردم ایران و ترکیه بوده‌اند، جاعل و ناشر چنین اخباری نیز گروه‌های دیگری از بدخواهان دو ملت بزرگ منطقه هستند . در این راستا نیز سید پرویز فتاح” وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران که اخیرا به آنکارا سفر کرده بود ادعاهای مربوط به “کشف سلاح و مهمات متعلق به ایران در یک قطار ترکیه” را “شیطنت مخالفان گسترش روابط دو کشور ایران و ترکیه” ارزیابی کرد.واقعیت این است که جهش در مناسبات اقتصادی ایران و ترکیه , همکاریهای راهبردی ایران و ترکیه درعراق و در مقابله با گروههای تروریستی و همچنین بدنبال برگزاری اولین دور جدی مذاکرات هسته ای ایران و اروپا در ترکیه , نگرانیهای شدید در امریکا و محافل مخالف مناسبات دوستانه تهران و آنکارا ایجاد شده و آنها بزعم خود برای برهم زدن این مناسبات به حربه کهنه خود متوسل شدند . حربه ای که آنقدر تکراری است که طرح مجدد آن برای مردم ترکیه مضحکانه می باشد .
باید گفت مطرح کردن تعلق مهمات قطار واژگون شده ترکیه ای به ایران در شرایطی صورت می گردکه بویژه طی یکی دو سال اخیر رژیم صهیونیستی و امریکا بارها مدعی انتقال سلاح از ایران به سوریه و لبنان شده اند . بطوریکه تحت تاثیراین تبلیغات و ادعاهای دروغ امریکا و رژیم صهیونیستی ترکیه چندین بار اقدام به بازرسی هواپیماها و قطارهای ایرانی پرداخت که در نتیجه دروغ بودن این ادعاها مشخص شده و رسوایی بزرگی برای ترکیه , رژیم صهیونیستی و امریکا به بار آورد . بعنوان نمونه در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان به درخواست تل آویو, دو هواپیمای ایرانی در دو زمان مختلف در ترکیه مورد بازرسی قرار گرفت ” “این دو هواپیما بر اساس گزارش تل آویو مبنی بر این که حامل موشک برای حزب الله هستند- مورد بازرسی قرار گرفتند.” یکی از این هواپیماها که باربری بود- در تاریخ ۲۷ جولای گذشته در فرودگاه شهر دیاربکر فرود اجباری کرد و در بازرسی از آن سلاحی مشاهده نشد. “در هشتم ماه آگوست گذشته نیز یک هواپیمای ایرانی با هفت خدمه بر اساس گزارش تل آویو مبنی بر این که حامل موشک برای حزب الله است – در همین فروگاه فرود اجباری کرد و این گزارش نیز خلاف واقعیت از آب در آمد. جالب اینکه این اقدامات در شرایطی صورت گرفت که همزمان تنها در طول یک هفته ۵۷ کانتیر تجهیزات نظامی از جمله موشک های ضدپناهگاه از ترکیه به فلسطین اشغالی منتقل شد . از اینرو به نظر می رسد سناریو قطار واژگون شده نیز سناریو جدید امریکاو رژیم صهیونیستی است که از یک سو آنها برای خط تبلیغاتی خود مبنی بر حمایت نظامی ایران از سوریه و لبنان مدرک سازی کنند شبیه همان سناریو مضحکانه ای که در مورد ادعای صدور سلاح از سوی ایران به عراق اجرا کردند . و از سوی دیگر با انحراف افکار عمومی ترکیه بتوانند طرحهای نظامی خود در تکیه را به آسانی به پیش برده و افکار عمومی ترکیه را از این موضوع که هواپیماهای نظامی رژیم صهیونیستی آزادانه بر آسمان قونیه تمرینات هوایی انجام می دهند تا بتوانند با دقت بیشتری غیر نظامیان فلسطینی را به خاک و خون بکشند , منحرف سازند و همچنین برای ضربه زدن به مناسبات ایران و ترکیه , مساله اعمال تحریم هوایی و زمینی ترکیه علیه ایران مطرح سازند . از اینرو مردم ترکیه انتظار دارند دولت آنکارا با هوشیاری پاسخ مناسبی به مخالفان گسترش مناسبات تهران _ آنکارا بدهد .