جمهوری آذربایجان از جمله کشورهای قفقاز است که بنیاد سوروس بلافاصله پس از فروپاشی شوروی کوشید ، حضور خود را در این کشور افزایش دهد . این موضوع دلایل مختلف دارد . اول اینکه جمهوری آذربایجان تنها کشور اسلامی در قفقاز محسوب می شود. دوم اینکه جمهوری آذربایجان با داشتن منابع قابل توجه انرژی بعنوان یک کشور ثروتمند در قفقاز شناخته می شود . در چنین شرایطی است که پس از روی کار آمدن حیدر علی اف رئیس جمهوری فقید جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹۳ ، بنیاد سوروس نیز فعالیت های خود را در این کشور گسترش داد و انستیتو جامعه باز سوروس با ادعای اشاعه دموکراسی در جمهوری آذربایجان فعالیت خود را در این کشور اسلامی آغاز کرد . انستیتو جامعه باز « سوروس» تاکنون ۲۰ میلیون دلار در در راستای با صطلاح کمک به فعالیت رسانه‎های ارتباط جمعی و سازمانهای غیر دولتی در جمهوری آذربایجان مصرف کرده است .” اسداف“ مدیر شعبه نمایندگی « سوروس» در جمهوری آذربایجان و ” روشن باقراف” سرپرست بخش روابط عمومی این نمایندگی چندی پیش گفته ‎اند که مخارج نمایندگی « سوروس» در آذربایجان در سال ۲۰۰۳ میلادی بالغ بر ۳ میلیون دلار بوده است .به گفته ” روشن باقراف“ ۱۵ در صد این کمکها در زمینه مطبوعات ، ۲۴ درصد در زمینه آموزشی ، ۵۰ درصد برای توسعه جمعیت شهروندی و۱۶ درصد این مبلغ در امور اداری به مصرف رسیده است . وی با اشاره به اولویت سازمانهای غیر دولتی در اختصاص اعتبارات از نظر « سوروس» ، گفته است که ۷۲ در صد کمکهای مالی این صندوق برای سازمانهای غیر دولتی و ۲۸ آن به سازمانهای دولتی اختصاص داده شده است . گفتنی است فعالیت بنیاد سوروس در جمهوری آذربایجان در دوران حیدر علی اف رئیس جمهوری فقید جمهوری آذربایجان سیر صعودی داشته است . تا قبل از تحولات گرجستان ، جمهوری آذربایجان نگرانی خاصی از بابت فعالیت های بنیاد سوروس احساس نمی کرد . تنها در سال ۲۰۰۲ و پس از آنکه سوورس اعلام کرد که به جدایی طلبان قره باغ کمک مالی خواهد کرد ، انتقادات دولتی از فعالیت بنیاد سوروس در جمهوری آذربایجان مطرح شد و حیدر علی اف از سوروس خواست تا به جای جدایی طلبان به آوارگان جنگ قره باغ کمک کند . برغم این انتقادات جورج سوروس اعلام کرده است تشخیص اینکه کمک های خود را به چه گروهی خواهد داد ، بعهده خودش است . وی همچنین وعده داده است برای اعطاء کمک شش میلیون دلاری به ارامنه قره باغ به جمهوری خودخوانده قره باغ سفر کند . گفتنی است بنیاد سورویس در جمهوری خود خوانده قره باغ نمایندگی دارد که ریاست آن را کارن میرزویان بعهده دارد . با وقوع تحولات نوامبر ۲۰۰۳ در گرجستان و افشاء شدن نقش انکار ناپذیر بنیاد سوروس در این تحولات نگرانیها در جمهوری آذربایجان نیز از فعالیت بنیاد سوروس افزایش یافته است . چرا که جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۰۵ با انتخابات حساس پارلمانی مواجه است . بعنوان نمونه پس از تحولات نوامبر ۲۰۰۳ در گرجستان عاقل عباس اف سردبیر نشریه عدالت جمهوری آذربایجان تأکید کرد ، بنیاد سوروس با بازیهای سیاسی درصدد نفوذ در حاکمیت است. برخی از مقامات حزب حاکم آذربایجان نوین از فعالیتهای بنیاد صهیونیستی سوروس در مورد انتخابات آینده پارلمانی ابراز نگرانی کرده اند که در پی این ابراز نگرانی تبلیغات بر ضد این بنیاد در برخی مطبوعات طرفدار دولت شروع شده است.این در حالی است که مطبوعات غربگرای مخالف دولت برای تبرئه بنیاد سوروس از اتهام مداخله در امور داخلی جمهوری آذربایجان تلاش می کنند.این در شرایطی است که سوروس آشکارا تمایل خود برای تغییر در حکومتهای کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی را مطرح کرده است .
ادامه دارد