اخیرا رسانه های باکو از درخواست جمهوری آذربایجان از آمریکا برای تعیین وقت جدیدی برای مذاکرات امنیتی دو کشور خبر دادند که اخیرا” در پی اعتراض باکو به واشنگتن به خاطر نفی تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان به تعویق افتاده بود . یاشار علی اف سفیر جمهوری آذربایجان در آمریکا با مقامات وزارت امور خارجه آمریکا در این مورد مذاکره کرده است . در پی این مذاکرات ، یاشار علی اف از احتمال برگزاری مذاکرات امنیتی جمهوری آذربایجان با آمریکا تا اواخر ماه می سال جاری میلادی خبر داد.
این تصمیم باکو از دو بعد موجب ناخرسندی افکار عمومی شده است . اول اینکه در این اجلاس و اساسا اجلاس هایی از این دست مسایل و تصمیماتی مغایر با منافع و تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان مطرح می شود . در این راستا اخیرا” ماتیو برایزا از دستیاران وزیر امور خارجه آمریکا و رئیس آمریکایی گروه مینسک گفته است : آمریکا مایل است در این نشست درباره امکان استفاده از فرودگاه های جمهوری آذربایجان گفتگو کند . ماتیو برایزا همچنین در اظهاراتی عوامفریبانه گفته است ، آمریکا آماده است از زبان جمهوری آذربایجان سخنانی درباره میزان نگرانی باکو از وضعیت موجود ، علی الخصوص تهدیدهایی که از سمت دریای خزر متوجه امنیت این کشور می شود ، بشنود !! این مقام آمریکایی همچنین ادعا کرده بود که ، آمریکا فقط از امنیت کشورهای دوست دفاع می کند و آماده است ، در صورتی که زمانی خطری متوجه امنیت جمهوری آذربایجان شود ، درباره ارایه تضمین هایی برای امنیت این کشور مذاکره کند . این در شرایطی است که از ناحیه خزر تهدیدی متوجه جمهوری آذربایجان نیست بلکه تهدید از طرف ارامنه و اشغال شدن بیست درصد از خاک جمهور ی آذربایجان است . اما امریکا معتقدند است که درهمکاریهای ایمنیتی و نظامی باکو و اشنگتن قره باغ جایگاهی ندارد . این موضوع بخوبی سیاست و رفتار عوامفریبانه امریکادرقبال جمهوری آذربایجان را نشان می دهد .
در عین حال از بعددیگری نیز درخواست باکو از امریکا برای تعیین موعد مذاکرات امنیتی موجب ناخرسندی مردم جمهوری آذربایجان شده است . برغم این که مقامات جمهوری آذربایجان و رسانه های این کشور و نیز مقامات سفارت آمریکا درباکو ازتغییر متن گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر و تغییر جملات نفی کننده تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان در این گزارش خبر داده اند ، متن این گزارش در سایت اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا همچنان حاوی جملاتی در نفی تعلق قره باغ کوهستانی به جمهوری آذربایجان و این موضوع در سطر چهارم بخش جمهوری آذربایجان گزارش وزارت امور خارجه آمریکا همچنان به چشم می خورد . ضمن اینکه اساسا سیاست های ضد آذری امریکا به این سندمحدود نمی شود . بلکه امریکا در عمل از حامیان مالی و سیاسی جدایی طلبان قره باغ است و رفتار امریکادرقره باغ نقض کننده تمامیت ارضی ج آذربایجان است و این رفتار نغییر نکرده است. از اینرو درخواست اخیر باکو برای تعیین موعد مذاکرات امنیتی با واشنگتن اقدامی بسیار انفعالانه محسوب می شود .