“رجب طیب اردوغان ” نخست وزیر ترکیه بنا به دعوت “محمد ناجى عطرى” همتاىسورى خود، روز چهارشنبه سفرى دو روزه را به دمشق آغاز کرد. اردوغان سومین نخست وزیر ترکیه است که به سوریه سفر مىکند و قبل از وى،”سلیمان دمیرل” و “عبدالله گل” به ترتیب در سالهاى ۱۹۸۷ و۲۰۰۲ به دمشق سفر کرده بودند. اگر چه اردوغان بیشتر با اهداف سیاسی به سوریه سفر کرده است ، اما حضور بیش از یکصد بازرگان در همراه وی بهکراه امضای موافقتنامه
تجارت آزاد حاکی از آن است که ترکیه پس از موفقیت اخیر در روند عضویت در اتحادیه اروپا به گسترش همه جانبه مناسبات با کشورهای همسایه می اندیشد . آنچه مسلم است اینکه ، مساله عراق در راس موضوعات مذاکرات نخست وزیر ترکیه با مقامهاى ارشد سوریه قرار دارد . اردوغان و مسوولان سورى راه هاى مقابله با مطالبات تجزیه طلبانه کردهاى عراق بویژه ساکنان مناطق مرزى دو کشور و نیز خطرهاى ناشى از نفوذ عوامل سازمان جاسوسى اسراییل در منطقه کردستان عراق را نیز بررسى خواهند کرد. هماهنگى مواضع ترکیه و سوریه در قبال تحولات منطقه بویژه در قبال مساله فلسطین پس از تحولات متعاقب درگذشت “یاسر عرفات ، از مهمترین محورهاى
مذاکرات مقامات بلندپایه دو کشور است . تقویت روابط سوریه و ترکیه با فاصله گرفتن آنکارا از تلآویو همزمان شد و مشترکات دو کشور در پرونده عراق ، دمشق را به گسترش روابط و همکارىهاى خود با آنکارا بیش از گذشته ترغیب کرد . منابع سفارت ترکیه ، زمزمه هاى حاکى از پیشنهاد اردوغان براى ایفاى نقش میانجیگیرانه میان دمشق و تل آویو، به مقامهاى سورى را بعید ندانستند . بویژ اینکه اخباری مبنی بر اینکه عبدا… گل وزیر امورخارجه ترکیه ماه آینده به فلسطین اشغالی سفر خواهد کرد ، وجود دارد . یکی از موضوعات مورد بحث توسعه مناطق مشترک مرزى به طول حدود۸۷۰ کیلومتر است . در این راستا یک هیات ترک شامل مدیران وزارت کشاورزى این کشور شهریور ماه گذشته با سفر به استان حلب و دیدار با مقامات این استان طرح استفاده مشترک از زمینهاى زراعى مرزى ارایه کرده بود. اما اجراى این طرح ها، مشروط به اجراى برنامه شناسایى و نابود ساختن میادین مین در طول مرزهاى طولانى دو کشور است .باید گفت ترکیه و سوریه هم اکنون طرح هاى مشترک اقتصادى زیادى را در دست بررسى و
اجرا دارند و اجراى برخى از آنها منوط به برقرارى ثبات و امنیت در عراق
است که از جمله آنها مىتوان به طرح هاى اتصال شبکه هاى برق اشاره کرد.
این طرح در چارچوب برنامه اتصال شبکه هاى برق کشورهاى مصر،سوریه ، لبنان ،اردن و عراق قرار دارد. واقعیت این است که مناطق مرزى مشترک دو کشور که اکثر آن کردنشین است ،
همواره براى دمشق و آنکارا دردسر آفرین بوده است . لذا انتظار مىرود با رونق اقتصادى این مناطق ، مشکلات دولتهاى مرکزى ناشى از مطالبات کردها نیز رو به کاهش گذارد. آنچه مسلم است اینکه سفر اردوغان به سوریه در پی دیدار چند ماه پیش بشار اسد از آنکارا حاکی از تغییر قابل توجه در معادلات امنیتی خاورمیانه است . برغم تحرکات صهیونیستها و فشارهای امریکا برای گرفتن پایگاههای جدید در ترکیه و در نزدیکی مرز سوریه ، آنکارا در مقطع کنونی بخوبی براین نکته واقف است که منافع کشورهای منطقه در مسایلی نظیر عراق که اکنون انتخابات حساسی را پیش رو دارد ، بشدت بهم گره خورده است .
ادامه دارد