میخائیل ساآکاشویلی رئیس جمهوری جدید گرجستان بتازگی اعضاء کابینه خود را به مجلس این کشور معرفی کرد . در ترکیب جدید هیات دولت گرجستان نخست وزیر و ۲۱ وزیر فعالیت خواهند کرد . از جمله مسایل قابل توجه در کابینه جدید گرجستان جوان بودن اغلب نامزدها و حضور چهارزن بعنوان وزرای همگراییی با اروپا ، گردشگری ، امور آوارگان و مسکن و شهرسازی است . در عین حال ساآکاشویلی زوراب ژوانیا وزیر دولت گرجستان را بعنوان نخست وزیر معرفی کرده است . معرفی اعضاء کابینه جدید گرجستان در شرایطی صورت می گیرد که با تصویب اصلاحات پیشنهادی رئیس جمهوری گرجستان در قانون اساسی توسط مجلس ، اختیارات رئیس جمهوری بسیار افزایش یافته است . ترکیب کابینه جدید گرجستان نشان می دهد که ساآکاشویلی کوشیده است زمینه را برای گرایش به اروپا و نیز همکاری با نهادهای غربی فراهم سازد . وی پیش از این با اروپایی خواندن گرجستان ، گسترش مناسبات با اروپا را اولویت سیاست خارجی دولت خود عنوان کرده بود . به باور کارشناسان ساآکاشویلی از اینطریق بدنبال کاهش حساسیت های روسیه و امریکا است . این روشی است که ادوارد شوارد نادزه رئیس جمهوری سابق گرجستان نیز بویژه بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹ آن را مطرح ساخت ، امادر عمل وی پس از سال ۱۹۹۹ به سوی امریکا و ناتو گرایش بیشتری پیدا کرد که تاثیر منفی بر مناسبات مسکو و تفلیس گذاشت . از اینرو نیز همچنان مهمترین سوال برای محافل سیاسی گرجستان این است ، که دولت جدید گرجستان تا چه حد در سیاست خارجی خود خواهد توانست در مناسبات اش با امریکا و روسیه متوازن عمل کند؟ گماردن افرادی نظیر دیوید توزادزه وزیر دفاع سابق گرجستان بسمت نماینده این کشور در ناتو این نظر را تقویت کرده است که رئیس جمهوری جدید گرجستان در ناتوگرایی راه دولت پیشین گرجستان را ادامه می دهد . در هرحال باید گفت رئیس جمهوری ۳۶ ساله گرجستان تلاش دارد با کابینه ای نسبتاً جوان گامهای جدی برای حل مشکلات متعددی سیاسی و اقتصادی گرجستان بردارد. در این راستا مهمترین معضل گرجستان ، مساله جدایی طلبی در آبخازیا و اوسیتیای جنوبی است . در این راستا هفته گذشته ساآکاشویلی در دیدار از روسیه ، از مقامات این کشور خواست تا به حل معضل جدایی طلبی در گرجستان کمک کنند که محافل سیاسی چندان به آن خوشبین نیستند . چرا که بدنبال دیدار ساآکاشویلی از از مسکو ، رائول حاجیمبا نخست وزیر جمهوری خودخوانده آبخازیا و ادوارد کوکایف رئیس جمهوری خودخوانده اوسیتیای جنوبی نیز از مسکو دیدار کردند . بدنبال آن ، سرگئی شامبا وزیر امورخارجه جمهوری خودخوانده آبخایا اعلام کرد ، سوخومی در مذاکرات ژنو که قرار بود ۱۷ و ۱۸ فوریه با میانجیگری گروه دوستان دبیرکل سازمان ملل برای حل مناقشه آبخازیا برگزارشود شرکت نمی کند . وی مدعی شد که این مذاکرات نتایج مثبتی نخواهد داشت . این در شرایطی است که در مذاکرات ژنو قرار بود پیشنهاد گروه دوستان دبیرکل سازمان ملل مبتی بر پیش بنیی اختیارات ویژه در قانون اساسی گرجستان برای آبخاریا گفتگو شود . در هرحال باید گفت کابینه گرجستان برای حل این مشکلات راه دشواری در پیش دارد ، اما برخی از کارشناسان معتقدند این کابینه احتمالاً در مبارزه با فساد مالی در گرجستان به توفیق هایی دست خواهد یافت .