کنگره آزادی و دموکراسی کردستان ترکیه موسوم به کادک ( پ ک ک ) بتازگی اعلام کرد که به آتش بس چهارساله خود پایان خواهد داد . کادک تهدید کرده است که در صورتیکه ترکیه نیز تا سه ماه آینده مفاد آتش بس را قبول نکند ، پایان آتش بس اعلام شده در سپتامبر ۱۹۹۹ اجتناب تاپذیر خواهد بود . در سال ۱۹۹۹ پس از دسنگیری عیدا…اوجالان رهبر پ ک ک که از سال ۱۹۸۴ مبارزه مسلحانه را علیه ترکیه آغاز کرده است ، بطور یکجانبه اعلام آتش بس کرد . اما این آتش بس هرگز مورد قبول ترکیه قرار نگرفت . حتی طرح آشتی پ ک ک که منجر به تسلیم شدن دهها نفر از اعضاء اغلب نادم پ ک ک شد ، تغییری در سیاستهای آنکارا در قبال پ ک ک ایجاد نکرد . بنظر می رسد دلایل متعددی در تهدید کادک مبنی بر پایان آتش بس وجود دارد . واقعیت این است که ترکیه طی سالهای اخیر در چارچوب هفت لایحه همگرایی با اتحادیه اروپا اعطاء حقوق فرهنگی و اجتماعی به کردها را پیش بینی کرده است ، اما چنانچه برخی از کشورهای اروپایی نیز تاکید کرده اند ، این اصلاحات در عمل اجراء نشده اند . از سوی دیگر حملات نیروهای امنیتی ترکیه علیه نیروهای کادک در شمال عراق با استفاده از شرایط کنونی عراق افزایش یافته است و همین موضوع یکی از علل تهدید کادک به از سرگیری مبارزات مسلحانه علیه ترکیه است . با وجود این بنظر می رسد مهمترین علت این موضوع را باید در تحرکات امریکا و گفتگوی پنهانی امریکا با کادک جستجو کرد . در شرایط کنونی امریکا تلاش دارد تا بهر نحو ممکن ترکیه را مجاب سازد که آنچنانچه امریکا می خواهد در عراق نیرو مستقر سازد . در چنین شرایطی اعلام پایان آتش بس از سوی کادک می تواند نوعی انگیزه بیشتر برای حضور ترکیه در عراق ایجاد کند و نیز دست دولتمردان ترکیه را برای توجیه افکار عمومی جهت ضرورت اعزام نیرو به عراق را فراهم سازد . حادثه دستگیری یازده درجه دار و سرباز ترکیه در سلیمانیه و رفتار تحقیر آمیز نظامیان امریکایی در انداختن گونی بر سر نظامیان ترک که گفته می شود در حمایت از نیروهای کادک صورت گرفت نشان داد که امریکا بدون توجه به مناسبات گذشته خود با ترکیه از هر ابزاری برای پیشبرد اهداف خود استفاده خواهد کرد . البته برخی از کارشناسان تهدید پایان آتش بی از سوی کادک را با لایحه عفو مشروط دولت آنکارا در مورد اعضاء نادم پ ک ک که پیش از این یک بار مورد عفو قرار نگرفته اند ، مرتبط می دانند . رهبران کادک خواهان اعلام عفو عمومی هستند . در هرحال بنظر می رسد با گذشت چهار سال از دسنگیری اوجالان و با توجه به اوضاع شمال عراق و بویژه کم شدن قدرت ترکیه در تشدید اختلاف میان گروههای کرد عراقی و کاهش درگیری میان کادک با حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی باعث نوعی احیاء قدرت و انسجام در کادک شده است و تهدید به خروج از آتش بس نیز در این راستا صورت می گیرد . اما نباید فراموش کرد که پ ک ک از سوی اغلب کشورها و نهادهای بین المللی و اروپایی بعنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود و بهمین جهت نیز رهبران آن با اعلام خط مشی سیاسی در سال ۲۰۰۱ انحلال پ ک ک (حزب کارگزان کردستان عراق ) را اعلام و کادک را تاسیس کردند . در چنین شرایطی آغاز خط مشی مسلحانه باعث خواهد شد که کادک نیز بعنوان یک گروه تروریستی شناخته شود .