رابرت کوچاریان رئیس جمهور ارمنستان بتازگی طی سفر رسمی دو روزه از گرجستان دیدار کرد . کوچاریان و هیات همراه در این دیدار با ادوارد شو.اردنادزه ، رئیس جمهور ، ایراکلی مناقار شویلی وزیر امورخارجه و آوتاندیل ژورباندزه وزیر دولت گرجستان در خصوص مسایل مورد علاقه دوجانبه و منطقه ای بحث و تبادل نظر کرد . این اولین سفر خارجی کوچاریان پس از انتخاب مجدد وی به ریاست جمهوری در انتخابات مارس گذشته محسوب می شود . گرجستان و ارمنستان برغم همسایکی و عضویت در جامعه کشورهای مشترک المنافع چندان در رویکردهاسی سیاسی و اقتصادی اشتراک نظر ندارند . در حالیکه گرجستان در چارچوب روند غربگرایی بیشتر به تقویت گوام متشکل از جمهوری آذربایجان ، اوکراین و مولداوی علاقمند است ، ارمنستان در چارچوب مناسبات راهبردی با روسیه به تقویت پیمان امنیت دسته جمعی متشکل از روسیه ، بلاروس ، قرقیزستان ، تاجیکستان ، قزاقستان علاقه دارد . با وجود این ، پاره ای مسایل دو کشور را به گسترش مناسبات دوجانبه و امضاء ۸۰ سند تاکنون و نیز امضاء «قرارداد دوستی ، همکاری و امنیت متقابل »سوق داده است . با توجه به مشکلات موجود در مناسبات ارمنستان با جمهوری آذربایجان و ترکیه ، مناسبات با گرجستان برای این کشور بویژه در جهت تسهیل ارتباط با روسیه اهمیت فراوانی دارد . سطح کنونی مبادلات تجاری میان دو کشور با توانایی ها و قابلیت های موجود در دو طرف همخوانی ندارد . از اینرو تحرک بخشیدن به همکاریهای اقتصادی و عملی کردن موافقتنامه های امضاء شده در این زمینه یکی از اهداف سفر کوچاریان به گرجستان بود . باوجود این ، درزمیه کوچاریان هدف مهمتری رادنبال می کرد و آن درخواست از گرجستان برای از سرگیری فعالیت خط آهن سوچی روسیه به ارمنستان بود که از خاک گرجستان می گذرد . آقای کوچاریان این موضوع را بصراحت در دیدار با همتای گرجی خود مطرح ساخت . از سرگیری فعالیت این راه آهن بطور کلی به همکاریهای استراتژیک روسیه و ارمنستان عمق می بخشد و نه تنها از لحاظ اقتصادی و حمل و نقل اهمیت شایان توجهی دارد ، بلکه از لحاظ سیاسی نیز در خارج ساختن ارمنستان از تحدید جغرافیایی جمهوری آذربایجان و ترکیه نقش دارد . اما چنانچه پیش بینی می شد ، این درخواست ارمنستان مورد قبول رئیس جمهور گرجستان قرار نگرفت . چرا که خط آهن سوچی از سوخومی مرکز منطقه جدایی طلب آبخازیا می گذرد . اقدام چند ماه پیش روسیه در از سرگیری فعالیت خط آهن سوچی ـ سوخومی بشدت خشم مقامات گرجستان را بدنبال داشت . از اینرو نیز آقای شوارد نادزه با استقبال از ماهیت پیشنهاد همتای ارمنی خود ، تحقق آن را منوط به حل و فصل مناقشه آبخازیا و بازگست بیش از ۲۵۰ هزرار آواره گرجی به خانه و کاشانه خود در آبخازیا کرد .
یکی دیگر از محورهای مهم سفر کوچاریان به گرجستان بحث در مورد وضعیت ارامنه منطقه جاواختیا بود و بهمین منظور نیز وی از این منطقه که هم مرز با ارمنستان است ، دیدار کرد . طی ماههای اخیر برخی از محافل سیاسی گرجستان امنستان را به تشویق ارامنه جاوختیا برای جدایی طلبی منهم کردند . تاکید برخی از مقامات ارمنستان بر لزوم خودمختاری جاواختیا همزمان با مطرح شدن لزوم تخلیه پایگاه روسیه آخالکالاکی در جاواختیا بر ظن و تردید مقامات تفلیس افزوده است و آنها از اینکه در جاواختیا نیز سناریو اوسیتیا ، آبخازیا و آجاریا تکرار شود ، نگران ساخته است . اما بنظر می رسد رئیس جمهور ارمنستان در این سفر کوشید به مقامات گرجستان اطمینانهای لازم در این زمینه را بدهد . چرا که با توجه بنوع مناسبات سطح عالی گرجستان و جمهوری آذربایجان ، ارمنستان نگران اتحاد عملی این دو کشور علیه ایروان در قفقاز است .
در هرحال اگرچه آقای کوچاریان به بخشی از اهداف مهم خود در این سفر بویژه در مورد خط آهن سوچی نرسیده است ، اما سفر وی به گرجستان و امضائ توافقنامه در زمینه های آموزش ، علو م و فرهنگ گام مهمی در گسترش مناسبات این دو کشور محسوب می شود .