رابرت کوچاریان رئیس جمهوری ارمنستان بتازگی یک دیدار رسمی از لبنان انجام داد . به گزارش آرمن پرس بنقل از واحد مطبوعاتی نهاد ریاست جمهوری ارمنستان ، کوچاریان در این سفر با مقامات عالیرتیه لبنان از جمله امیل لحود رئیس جمهوری لینان در مورد مسایل مورد علاقه دوجانبه و تحولات منطقه ای بحث و تبادل نظر کرد .
کوچاریان پیش از این نیز در سال ۱۹۹۹ از لبنان دیدار کرده بود و متعاقب آن رئیس جمهوری لبنان نیز در سال ۲۰۰۱ از ارمنستان دیدار کرد . لبنان جزء معدود کشورهای عربی محسوب می شود که ارمنستان روابط ویژه و سطح بالایی با آن دارد . وجود اقلیت ذینفوذ ارامنه در لبنان از یک سو و قرار گرفتن یکی از مهمترین مراکز دینی ارامنه باعنوان آنتلیتاس در ارمنستان از جمله علل مناسبات سطح بالای دو کشور محسوب می شود . در همین راستا نیز در سفر سال ۲۰۰۱ سرژ سرکیسیان وزیر دفاع ارمنستان به لبنان دو کشور توافقنانه همکاری نظامی امضاء کرده اند . امضاء این توافقنامه با لینان با توجه به دیدگاه منفی اغلب کشورهای عربی به ارمنستان و حمایت آنها از جمهوری آذربایجان برای ایروان حائز اهمیت است . بر هیمن اساس ارمنستان همواره کوشیده است که مناسبات خود را با کشورهای عربی بیشتر از زوایه لبنان تنظیم کند . مقامات ارمنستان انتظار داردند که با حمایت از قطعنامه های سازمان ملل نظیر قطعنامه ۴۲۵ مبنی بر ضرورت خروج کامل رژیم صهیونیستی از اراضی اشغالی لبنان ، بیروت نیز از مواضع ارمنستان در مناقشه قره باغ بویژه در رای گیریهای سازمان ملل حمایت کند . بویژه اینکه لبنان جزء معدود کشورهای عربی و اسلامی است که دررای گیری های سازمان ملل و در اعتراض به نوع مناسبات جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی رای ممتنع به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان داده است . سفر کوچاریان به لبنان نبز در راستای تشدید این روند بود . برغم امضای چند توافقنامه همکاری اقتصادی ، سطح کنونی همکاریهای اقتصادی دو کشور با قابلیتهای موجود همخوانی ندارد . از اینرو تحرک دادن به مبادلات تجاری یکی از اهداف هم سفر کوچاریان به لبنان محسوب می شود . از سوی دیگر با توجه ادامه تظاهرات اپوزیسیون علیه دولت ، ارمنستان تلاش دارد که حمایت هر چه بیشتر ارامنه لبنان که در تامین مالی برخی از گروههای داخلی ارمنستان نقش دارند ، جلب کند . وجود نمایندگی های سه حزب سنتی ارمنستان شامل داشناک ، هینچاک (ناقوس ) و رامگاوارآزادگان در لبنان حاکی از اهمیت و جایگاه سیاسی ارامنه لبنان برای ارمنستان است . از اینرو نیز جلب حمایت آنها برای دولت کوچاریان اهیمت مضاعف پیدا می کند . در هر حال سفر کوچاریان به لبنان گامی از سوی ارمنستان برای تحرک بخشیدن به همکاری با کشورهای عربی محسوب می شود .