سرانجام پس از کشمکش های فراو.ان میان جمهوری آذربایجان و ناتو ، سخنگوی این سازمان از لغو رزمایش ناتو در جمهوری آذربایجان خبر داد . به گزارش فرانس پرس ، سخنگوی ناتو تاکید کرد این تصمیم توسط ژنرال جیمز جونز فرمانده نیروهای عالی ناتو در اروپا اتخاذ شده و ناتو از تصمیم جمهوری آذربایجان بسیار ناخرسند است . سخنگوی ناتو علت این تصمیم را مخالفت جمهوری آذربایجان با حضور نظامیان ارمنستان در این رزمایش عنوان کرده است . مساله حضور نظامیان ارمنی در رزمایش ناتو طی روزهای اخیردولت باکو را در آستانه یک بحران قرار داده است . حضور نظامیان ارمنی در همابش ناتو در ژوئن گذشته در باکو حتی منجر به درگیریهای خشونت آمیز پلیس با معترضان شد . در این میان مطرح شدن حضور نظامیان ارمنی در رزمایش ناتو حتی باعث اعتراض در سطح مقامات دولتی و اختلاف نظر میان آنها شد . اما جمهوری آذربایجان بطور رسمی با عدم حور کامل نیروهای ارمنستان در رزمایش ناتو مخالفت نکرد . بلکه نمایندگان جمهوری آذربایجان در مذاکراتی که در بروکسل با نمایندگان ناتو داشتند تاکید کردند که بجای هفت نظامی ارمنی تنها سه نظامی در این رزمایش حضور داشته باشند ، حتی مقامات جمهوری آذربایجان مدعی توافق در این خصوص شده بودند . در چنین شرایطی لغو رزمایش ناتو در جمهوری آذربایجان بمعنای حمایت ناتو از مواضع ارمنستان محسوب می شود . ارمنستان خواهان شرکت حداقل پنج نظامی دراین رزمایش بود . اقدام ناتو در لغو رزمایش می تواند مقدمه بر اتخاذ مواضع منفی تر در قبال جمهوری آذربایجان تلقی شود . در شرایطی که جمهوری آذربایجان از سالها پیش بر روی این رزمایش تبلیغ می کرد و آن را ناشی از سیاست های موفق ناتو گرایی این کشور عنوان می کرد . اما لغو رزمایش نشان داده که پس از گذشت ده سال از عضویت جمهوری آذربایحان در برنامه مشارکت برای صلح ، ناتو گرایی جمهوری آذربایجان نتیجه ای دربرنداشته است . طی سالهای اخیر همکاری ارمنستان با ناتو قابل مقابسه با همکاری ارمسنتان با ناتو نبوده است . چرا که ارمنستان بیشتر به مناسبات راهبردی با روسیه توجه دارد . در چنین شرایطی ناتو آشکارا از مواضع ارمنستان حمایت کرده است . اقدام ناتو حاکی از آن است که محاسبات باکو در قبال ناتو غیر واقعی و اشتباه بوده است . از نظر مقامات جمهوری آذربایحان ناتو براحتی می توانست مساله حضور سه نظامی ارمنی در رزمایش و یا اساساً عدم حضور ارمنستان در این رزمایش را مطرح کند . چرا که در عرف بین المللی این موضوع قابل پذیرش است که دو کشور متخاصم نمی توانند همکاری نظامی با یکدیگر داشته باشند . اما ناتو با بی توجهی به این واقعیت نشان داد که خواهان اجرای بی چون و چرای درخواست هایش ازسوی کشورهای همکارناتو است . اما آنچه مسلم است اینکه لغو رزمایبش ناتو در جمهوری آذربایجان برای مردم این کشور مطلوب است. چراکه از نظر افکارعمومی این اقدام ناتو جرقه محسو.ب می شود تا مقامات جمهوری آذربایجان با واقعیات مواضع این پیمان غربی در قبال جمهوری آذربایجان آشنا شده و برای حل مشکلات امنیت خود به کشورهای غربی امید نبندند .