باشگاه صهیوینستی سلام ـ شالوم اخیراً نشست سالانه خود را در جمهوری آذربایجان با مشارکت سفارت رژیم صهیوینستی در این کشور برگزار کرد . باشگاه صهیونیستی سلام ـ شالوم مجری طرح ماشاو در جمهوری آذربایجان است . طرح ماشاو که یکی از ابزارهای نفوذ رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف محسوب می شود، از سال ۱۹۹۳ در جمهوری آذربایجان توسط رژیم صهیونیستی اجراء می شود . گفته می شود با حمایت رژیم صهیونیستی برنامه ماشاو در ۱۴۰ کشور جهان اجراء می شود . مقامات رژیم صهیونیستی مدعی هستند که هدف از اجرای برنامه ماشاو آشنا کردن کشورها با توسعه فناوری رژیم صهیونیستی و توانایی علمی و اقتصادی این رژیم است . برنامه ماشاو با هدف آموزش هزاران نفر در سال در کشورهای مختلف از سال ۱۹۵۸ توسط رژیم صهیونیستی اجرا می شود .به ادعای منابع صهیونیستی هدف این برنامه تبادل تجربیات در زمینه های علمی ، آموزشی ، و تجصیل و امور فرهنگی و کشاورزی است . اما از دید کارشناسان برنامه ماشاو اهداف دیگری دنبال می کند . در واقع رژیم صهیونیستی از اینگونه برنامه ها و به بهانه تبادل اطلاعات علمی و فعالیت های اقتصادی ، بعنوان پوششی جهت رسیدن به اهداف توسعه طلبانه خود بویژه در کشورهای مختلف استفاده می کند . با توجه به حساسیتی که در کشورهای اسلامی نسبت به رژیم صهیونیستی وجود دارد ، این رژیم همواره سعی دارد حضور خود در این کشورها را با بهانه های اقتصادی و یا به بهانه اشاعه دموکراسی توجیه کند .حال آنکه این رژیم خود مصداق تروریسم دولتی و بزرگترین نقض کننده حقوق بشر در جهان است . برنامه ماشاو مدعی کمک های علمی ـ اقتصادی به کشورها است . همانگونه که بنیاد صهیونیستی سوروس نیز مدعی تلاش برای اشاعه دموکراسی است . حال آنکه نیم نگاهی به روند فعالیت این گروهها نشان می دهد که آنها در اصل اهداف دیگری را دنبال می کنند . باید گفت ماشاو یک سازمان و تشکیلات صهیونیستی است که دارای ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است. این سازمان با حمایت¬های آشکار و پنهان رژیم صهیونیستی اداره می¬شود و وظیفه عمده آن، استخدام نخبگان و مقامات کشورهای اسلامی جهت خدمت به اهداف اسرائیل و یهود می¬باشد. رژیم صهیونیستی با فعال کردن سازمانهای صهیونیستی مانند «ماشاو» و «سوخنوت» در جمهوری آذربایجان و ایجاد تشکل¬هایی مانند جمعیت¬های دوستی کوشش می¬کند تا نه تنها مانع از حمایت مسلمانان جمهوری آذربایجان از ملت فلسطین شود, بلکه فضایی به وجود آورد که موجودیت نامشروع اسرائیل نیز مانند موجودیت سایر کشورهای جهان قانونی تلقی شود طی سالهای اخیر باشگاه سلام ـ شالوم مجری برنامه ماشاو در جمهوری آذربایجان با شیوه¬های مختلف از جمله کمکهای مالی و وعده های متعدد به خانواده¬های فقیر , برگزاری مراسم¬های مختلف به تبلیغ یهودیت در جمهوری آذربایجان پرداخته و کوشش می¬کند با جذب مسلمانان جمهوری آذربایجان ، یهودیان را در این کشور افزایش دهند. گفتنی است جمهوری آذربایجان را به عنوان یکی از خاستگاه¬های اصلی قوم یهود معرفی می¬کنند رژیم صهیونیستی در شرایطی ادعای کمک های علمی و اقتصادی به کشورهای مختلف از جمله جمهوری آذربایجان را دارد که پروژه نسل¬کشی ملت فلسطین توسط رژیم صهیونیستی وارد مرحله¬ای شده است که در آن با حمایت سیاسی آمریکا, تظاهرکنندگان بی¬دفاع فلسطینی با موشک و هلی¬کوپترهای جنگی به خاک و خون کشیده می¬شوند. در واقع رژیم صهیونیستی طی سالهای اخیر در جمهوری آذربایجان نیز بدنبال منافع صرف خود بوده است و کوشیده است در چارچوب تهادها و موسسات محتلف در همه بخش حساس این کشور نفوذ کرد . رژیم صهیونیستی همواره از تقویت گروههای اسلانی در جمهوری آذربایجان ، آشکار شدن جنایات ابن رژیم برای مردم جمهوری آذربایجان نگران بوده و از همگرایی جمهوری آذربایجان با کشورهای منطقه ناخرسند است . این رژیم طی سالهای اخیر نه تنها در عمل به حل معضلات اقتصادی جمهوری آذربایجان کمک نکرده ، بلکه کوشیده است از مسایل اقتصادی در جهت رسیدن به اهداف سیاسی استفاده کند . نهادهایی نظیر ماشاو ، سوخنوت ، سوروس و بنیاد مارشال هرکدام نهادهایی هستند که با ظاهری جذاب و شعارهای فریبنده هرکدام مسئول اجرای بخشی ازاهداف توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان ،زدودن هویت ملی ـ اسلامی این کشور و وابسته کردن آن به جمهوری آذربایجان هستند . در این میان افزایش فعالیت های باشگاه سلام ـ شالوم در جمهوری آذربایجان بموازات افزایش تحرکات سوروس در آستانه انتخابات پارلمانی جمهوری آذربایجان حاکی از تلاش رژیم صهیونیستی برای دخالت در این انتخابات است .