سخنگوی وزارت امورخارجه ارمنستان به تازگی تاکید کرد پیشنهاد جمهوری آذربایجان مبنی بر آغاز مذاکرات صلح قره باغ از نقطه صفر ، بازگشت به عقب بوده و هیچ نتیجه ای نخواهد داشت . به گزارش واحد مرکزی خبر، هاملت گاسپاریان تاکید کرد در صورت آغاز مذاکرات از نقطه صفر ارامنه قره باغ باید بعنوان یک طرف مستقل در مذاکرات شرکت داشته باشند . واقعیت این است که مذاکرات صلح قره باغ بویژه از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ که بیش از بیست دور میان روبرت کوچاریان رئیس جمهوری ارمنستان با حیدر علی اف رئیس جمهور سابق جمهوری آذربایجان انجام شد ، بنفع ارمنستان بوده است . چراکه جمهوری آذربایجان نتوانست در این مذاکرات ارمنستان را برای بازپس گیری اراضی خود تخت فشار قرار دهد . رای ممتنع اغلب کشورها به تمامبت ارضی جمهوری آذربایجان در مجمع عمومی سازمان ملل نشاندهنده این موضوع است . از سوی دیگر مقامات ارمنستان تاکید دارند که در جریان مذاکرات گذشته جمهوری آذربایجان وعده هایی مبنی بر شناسایی هویت حقویقی مستقل قره باغ داده است . در نتیجه ارمنستان تمایل ندارد که مذاکرات صلح قره باغ از نقطه صفر شروع شود . با توجه به تحرکات اخیر جمهوری آذربایجان از جمله سفر رئیس جمهوری این کشور به روسیه ، ارمنستان نگران آن است که در صورت شروع مذاکرات از نقطه صفر ، شرایط این بار برای جمهوری آذربایجان بهتر باشد . بویژه اینکه الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان هفته گذشته تاکید کرد که موافق شتابزدگی برای حل مناقشه قره باغ نیست . وی گفت با مرور زمان و توسعه ظرفیت های اقتصادی جمهوری آذربایجان شرایط بنفع جمهوری آذربایجان خواهد بود . از سوی دیگر ارمنستان نگران است که ایده آغاز مذاکرات از نقطه صفر مورد حمایت احتمالی سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز قرار بگیرد ، از اینرو مقامات ارمنستان شروع مذاکرات از نقطه صفر را به مشارکت ارامنه قره باغ در مذاکرات صلح منوط کرده اند که این موضوع بمعنای ایجاد نوعی بن بست در مسیر آغاز مذاکرات صلح قره باغ است . چرا که جمهوری آذربایجان پیش از این اعلام کرده است که تنها در صورتی حاضر به گفتگو با ارامنه قره باغ است که ارمنستان از روند گفتگو های قره باغ کناره گیری کند . موضوعی که در عمل تحقق آن دشوار بنظر می رسد . آنچه مسلم است اینکه مجموع شرایط نشان می دهد که هنوز دورنمای روشنی برای حل مناقشه قره باغ وجود ندارد . مخالفت ارمنستان با طرح اخیر اتحادیه اروپا و شورای اروپا مبنی بر آزادی پنج شهر اشعالی جمهوری آذربایجان ، تاکید اخیر پارلمان ارمنستان بر استقلال قره باغ و تعین نشدن تاریخی برای آغاز مذاکرات صلح قره باغ نشاندهنده این موضوع است . آنچه مسلم است اینکه باگذشت زمان مناقشه قره باغ به مناقشه فرسایشی تبدیل شده و هر چه بیشتر در جهت توسعه ارمنستان و جمهوری آذربایجان و کل منطقه قفقاز ماتع آفرینی خواهد کرد . به باور کارشناسان حل مناقشه قره باغ از طریق اجرای اصول سه گانه نشست سران سازمان امنیت و همکاری اروپا در لیسبون در سال ۱۹۹۶ ممکن است . بر اساس اصول لیسبون به قره باغ در چارچوب تمامیت ارضی جمهوری آدربایجان خودمختاری اعطاء می شود و امنیت ارامنه قره باغ بصورت بین المللی تضمین می شود .