مذاکرات مرزی جمهوری آذربایجان و گرجستان اخیرا در تفلیس برای رفع اختلافات مرزی میان دو کشور بدون حصول به نتیجه نهایی پایان یافت . در این مذاکرات خلف خلف اف معاون وزیر خارجه آذربایجان و گئورگی مانگالادزه معاون وزیر خارجه گرجستان حضور داشتند . قرار شد دور بعدی مذاکرات دو کشور در باکو برگزارشود . در حالیکه مذاکرات مرزی گرجستان و جمهوری آذربایجان از سال ۱۹۹۶ آغاز شده است اما تاکنون پیشرفتی در این خصوص حاصل نشده است. تاکنون بخاطر اختلافات مرزی هیچکدام از کشورهای قفقاز بر خلاف کشورهای آسیای مرکزی موفق به علامت گذاری و میله گذاری مرزی نشده اند .
جمهوری آذربایجان و گرجستان پس از فروپاشی شوروی در خصوص ۲۵ نقطه مرزی با یکدیگر اختلاف دارند و کمیسیونی مرکب از معاونان وزیران امورخارجه دو کشور همواره با برگزاری جلسات منظم این موضوع را پیگیری می کنند . اما تاکنون تنها در خصوص شش نقطه مرزی توافق شده است و اختلافات در خصوص ۱۹ نقطه مرزی ادامه دارد . مهمترین آنها مربوط به منطقه ای ۱۱۰ هکتاری است که معبد داود گاره چی در آن قرار دارد . گرجستان با تاکید با اینکه این معبد گرجی است ، خواهان در اختیار گرفتن این اراضی است . حال آنکه جمهوری آذربایجان تاکید دارد این معبد قبل از آن ، آتشکده بوده است و حتی با پیشنهاد تبادل ارضی گرجستان نیز مخالفت کرده است . برخی از محافل آذری معتقدند که گرجستان سعی دارد از طرح انتقال نفت باکو ـ جیحان بعنوان ابزار فشار جهت رسیدن به خواسته های خود در مورد مسایل مرزی را دارد.در این میان گفته می شود دخالت باکو در امور آذریهای گرجستان باعث پیچیده تر شدن مذاکرات مرزی گرجستان و جمهوری آذربایجان شده است و این موضوع از جمله دلایل به نتیجه نرسیدن مذاکرات است .
آنچه مسلم است اینکه لاینحل ماندن اختلافات مرزی کشورهای قفقاز می تواند موجد بحرانی جدید در منطقه باشد و این انتظار می رود کشورهای منطقه بویژه گرجستان و آذربایجان که روابط نزدیکی با یکدیگر دارند برای حل اختلافات مرزی از اشتراکات و منافع مشترک خود حداکثر استفاده را بکنند .