در هفته های اخیر برخی از رسانه های جمهوری آذربایجان که گرایشات غربگرایانه و صهیونیستی دارند، همسویی خود را با تبلیغات روانی امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران افزایش داده اند. در شرایطی که مناسبات دوستانه ایران و جمهوری آذربایجان رو به رشد است، این رسانه ها تلاش دارند با طرح اخبار بی پایه و منفی مانع گسترش مناسبات تهران و باکو بشوند و از سوی دیگر نیز از بودجه ضدایرانی که کاخ سفید اختصاص داده است، بهره مند شوند .  اینگونه رسانه ها در جمهوری آذربایجان شناخته شده هستند، بر این اساس نیز  مردم و روشنفکران جمهوری آذربایجان خواهان برخورد دولت باکو با این رسانه ها هستند که آشکارا علیه منافع ملی جمهوری آذربایجان اقدام می کنند. در این راستا نیز معاون امورتشکیلاتی حزب اسلام جمهوری آذربایجان جمهوری آذربایجان اخیرا به افزایش تبلیغات آمریکا و صهیونیسم در ایجاد تشویش اذهان عمومی در جمهوری آذربایجان هشدار داد. حاج واقف عبدالله اف گفت، اخیرا” برخی از این رسانه ها تبلیغات منفی خود را به گونه ای سازماندهی کرده اند که گویی دولت باکو به طور کامل در اختیار واشنگتن است و جمهوری آذربایجان به جای آمریکا رودرروی ایران قرار خواهد گرفت. حاج واقف عبدالله اف افزود،تبلیغات سوء مطبوعات باکو به طور آشکارا با قوانین و سیاست های اعلام شده دولت باکو و منافع ملی جمهوری آذربایجان در تضاد است و در واقع حرکتی ازسوی عوامل آمریکا و صهیونیسم برای مشوش کردن اذهان عمومی مردم جمهوری آذربایجان است . معاون امور تشکیلاتی حزب اسلام جمهوری آذربایجان همچنین با نادرست دانستن ادعاهای مطبوعات باکو درباره موافقت دولت باکو با قطعنامه اخیر ضد ایرانی شورای امنیت سازمان ملل ، تاکید کرد ،مطبوعات باکو در حالی این ادعارا منتشر کرده اند که اساسا” جمهوری آذربایجان عضو شورای امنیت سازمان ملل نیست که ، بتواند به قطعنامه آن رای مثبت یا منفی بدهد .
آنچه مسلم است اینکه غرب توطئه جدی علیه جهان اسلام آغاز کرده است و تلاش دارد مانع همگرایی کشورهای اسلامی شود . در این میان ایجاد اختلاف میان ایران و جمهوری آذربایجان سیاستی است که امریکا و برخی از متحدان غربی اش همواره آن را دنبال می کردند . اما این سیاست با هوشیاری مردم و مقامات دو کشورناکام مانده و شاهد آن جهش در مناسبات اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در یکی دو سال اخیر و اجرای پروژه های راهبردی میان دو کشور است. در این میان غرب اکنون تلاش دارد با براه انداختن هیاهو و دروغ پردازی در مورد فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران ، افکار عمومی جهان را نسبت به فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران بدبین سازد. مزدوران رسانه ای غرب نیز در کشورهای مختلف در این راستا حرکت می کنند. این در حالی است که کشورهای مستقل و مردم آزاده جهان با آگاهی از نیات پلید امریکا و رژیم صهیونیستی که روزانه به آزمایش نسل جدیدی از سلاحهای هسته ای می پردازند ، آشنایی داشته و در نتیجه از فعالیت هست ای صلح آمیز ایران استقبال می کنند. الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان نیز بارها از فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران حمایت کرده است. از اینرو نیز ادامه دروغ پردازی و همراهی برخی از رسانه های حمهوری آذربایجان در جنگ روانی _ تبلیغاتی امریکا علیه ایران نتیجه جزء رسوایی و بی اعتباری بیشتر این رسانه ها در نزد افکار عمومی جمهوری آذربایجان نخواهد داشت. نکته جالب توجه در این میان اینکه رسانه های که به تبلغیات منفی علیه ایران درجمهوری آذربایجان می پردازند. دقیقا همان رسانه هایی هستند که به راحتی اقدام به سانسور اخبار مربوط به تحرکات ضدآذربایجانی امریکا در قره باغ می کنند