اخیرا هیاتی بریاست میکائل هاروتیونیان وزیر دفاع جدید ارمنستان از روسیه دیدار کرد . این هیات علاوه بر شرکت در نشست شورای وزرای دفاع عضو کشورهای همسود با مقامات روسیه در خصوص مناسبات نظامی و امنیتی مسکو و ایروان مذاکره کرد. این اولین سفر رسمی هاروتیونیان در سمت وزیر دفاع به ارمنستان است که این موضوع اهمیت این سفررا دوچندان می کند . روسیه و ارمنستان همکاریهای گسترده نظامی و امنیتی با یکدیگر دارند . ضمن اینکه شرکت وزیر دفاع ارمنستان در نشست شورای وزرای دفاع عضو کشورهای همسود نشان داد که ایروان همچنان از ایده گسترش همکاریهای نظامی در چارچوب جامعه کشورهای مشترک المنافع حمایت می کند . اخیرا اجلاس سران پیمان گوام در باکو برگزارشد و نشان داد که پیمان گوام تا چه میزان به سوی نظامی شدن به پیش می رود چرا که مساله تشکیل نیروهای حافظ صلح گوام در نشست باکو به صورت جدی مطرح شد . در چنین شرایطی روسیه و برخی از اعضاء جامعه کشورهای مشترک المنافع به تقویت بعد نظامی جامعه مشترک المنافع و نیز پیمان امنیت دسته جمعی توجه دارند و ارمنستان نیز از این روند پیروی می کند . گذشته از این موضوعات سفر وزیر دفاع ارمنستان به روسیه از جهات دیگری نیز قابل ارزیابی است. از جمله اینکه این سفر در آشنا کردن مقامات مسکو با دیدگاههای وزیر دفاع جدید ارمنستان در خصوص مناسبات نظامی این کشور با روسیه موثر است . نکته دیگر اینکه این سفر در شرایطی صورت گرفت که مطرح شدن پیشنهاد روسیه برای استفاده مشترک مسکو و واشنگتن از پایگاه قبله جمهوری آذربایجان بجای استقرار سپر دفاع موشکی در چک و لهستان نگرانی هایی در جامعه ارمنستان ایجاد کرده است . در چنین شرایطی وزیر دفاع ارمنستان در این سفر نگرانی های ایروان در این خصوص را به اطلاع مسکو رساند . این در شرایطی است که مطرح شدن دکترین امنیت ملی جدید ارمنستان در هفته های اخیر نیز نگرانی هایی در روسیه بدنبال داشته است. چرا که بکار رفتن برخی از عبارت کلی در این دکترین زمینه را برای گسترش مناسبات ارمنستان با ناتو فراهم می سازد و این موضوع مورد خواست مقامات روسیه و محافل روسیه گرا در ارمنستان نیست . بنظر می رسد هاروتیونیان در دیدار با مقامات روسیه کوشید بار دیگر این اطمینان را دهد که عضویت در ناتو هدف غایی ارمنستان نیست . گذشته از این موضوعات در سفر وزیر دفاع ارمنستان به روسیه در خصوص آخرین تحولات قره باغ نیز گفتگو شد. غیر از روند ناامید کننده مذاکرات , در این خصوص دو موضوع مورد توجه است . اول اینکه انتخابات ریاست جمهوری خودخوانده قره باغ در پیش است . هفته گذشته کمیسیون مرکزی انتخابات وظایف پنج کاندیدای ریاست جمهوری یعنی آرمن آبگاریان نماینده مجلس ، وانی آوانسیان استاد دانشگاه دولتی قره باغ ، ماسیس مائیلیان معاون وزیر امور خارجه ، هراند ملکومیان رهبر کمونیست ها و باکو ساهاکیان رئیس خدمات امنیت ملی را به آنها اعلام کرد. با توجه به اینکه تاکنون هیچ کشوری غیر از ارمنستان و امریکا انتخابات در قره باغ را رسما شناسایی نکرده است, ارمنستان انتظار دارد که روسیه با اعزام ناظر به این انتخابات حداقل به این طریق به انتخابات قره باغ نوعی مشروعیت دهد. دوم اینکه مخالفت روسیه با استقلال کوزوو خوشایند ارمنستان نیست. چه اینکه در صورتیکه کوزوو به استقلال دست پیدا کند , این زمینه برای ارامنه قره باغ نیز است که آن را بعنوان مدلی برای طرح شناساییی اعلام استقلال قره باغ مطرح کنند .در این راستا وزرای امور خارجه مناطق خودخوانده دنیستر ، آبخازیا ، اوسیتیای جنوبی و قره باغ کوهستانی اخیرا در تیراسپل با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که برسمیت شناختن کوزوو زمینه را برای استقلال این مناطق فراهم خواهد آورد. در هرحال سفر هاروتیونیان به روسیه باردیگر نشان داد که رایزنی های دو کشور در خصوص مسایل مختلف در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان ادامه دارد. روسیه تاکنون برغم امتیازاتی که از باکو گرفته در کنار امریکا مهمترین حامی جدایی طلبان قره باغ بوده است و ارمنستان تمایل دارداین روند ادامه یابد .