یک روز پس از آغاز بکار پارلمان جدید بخش ترک نشین قبرس اختلاف احزاب پیروز در پارلمان برای تشکیل دولت ائتلافی افزایش پیدا کرده است . ، درویش اراوغلو رهبر حزب اتحاد ملی که ۱۸ کرسی از ۵۰ کرسی پارلمان را در اختیار دارد ، بتازگی تاکید کرده است که تنها در صورتی که مجدداً بعنوان نخست وزیر تعیین شود ، حاضر به ائتلاف با حزب جمهوریخواه ترک است . حزب جمهوریخواه ترک بعنوان حزب مخالف دولت در حال حاضر ۱۹ کرسی پارلمان را در دست دارد و بزرگترین حزب سیاسی بخش ترک نشین قبرس می باشد . این حزب بررهبری محمد علی طلعت بر خلاف مواضع رئوف دنکتاش رهبر خود خوانده قبرس شمالی از اجرای طرح کوفی عنان دبییر کل سازمان ملل برای وحدت دو بخش قبرس استقبال می کند . بر اساس عرف سیاسی در بخش ترک نشین قبرس ، رئیس جمهوری خودخوانده این منطقه باید رهبر بزرگترین حزب سیاسی را مسئول تشکیل دولت ائتلافی بکند . اما دنکتاش از یک سو با مواضع محمد علی طلعت موافق نیست . از سوی دیگر اراوغلو نیز با نخست وزیری طلعت مخالف است . در چنین شرایطی زمینه تشکیل یک دولت ائتلافی ملی در بخش ترکنشین قبرس دشوار شده است . تاکنون دوبار دیدار دنکتاش با رهبران احزاب پیروز در پارلمان به نتیجه نرسیده است . چهار حزب مخالف و موافق دولت در کرسیهای پارلمان را بطور مساوی تصاحب کرده اند . این در شرایطی است که بر اساس قانون اساسی بخش ترک نشین قبرس در صورتیکه تا دوماه پس از برگزار انتخابات پارلمانی ۱۴ دسامبر ، دولت در این کشور تشکیل نشود ، برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی اجتناب ناپذیر خواهد بود . در چنین شرایطی باید گفت دنکتاش که از سال ۱۹۸۳ رهبری بخش ترک نشین قبرس را بعهده دارد در شرایطی بسیار دشواری قرار گرفته است . بنظر می رسد در این شرایط توجه دنکتاش هرچه بیشتر بسوی ترکیه متوجه شده است . عبدا…گل وزیر امورخارجه ترکیه اخیراً از احتمال برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی در بخش ترک نشین قبرس ابراز ناخرسندی کرد . دولت ترکیه بتازگی با تشکیل نشستی با سفرای این کشور در کشورهای اروپایی کوشید مساله قبرس را مورد ارزیابی قرار دهد . در واقع قراین حاکی از آن است که ترکیه برای فراهم کردن تعیین تاریخ آغاز مذاکران با اتحادیه ار.وپا در سال ۲۰۰۴ بدنبال تعدیل مواضع اش در قبرس است . در این راستا هفته گذشته نخست وزیر ترکیه از دنکتاش خواست که که افرادی را که مخالف همگرایی با اتحادیه اروپا هستند ، در سمت های کلیدی نگذارد . این موضوع هرچه بیشتر امکان احنمال مامور شدن اراوغلو برای تشکیل دولت از سوی دنکتاش را دشوار می سازد . شاید از این رو نیز « اراوغلو » طی روزهای اخیر با چرخش به مواضع گذشته اش ، از گفتگو در خصوص طرح عنان حمایت کرده است . برخی از کارشناسان معتقدند دنکتاش ناچار خواهد بود با فشار به حزب اتحادملی از طریق ترکیه ، محمد علی طلعت رهبر حزب جمهوریخواه ترک را مامور تشکیل دولت کند . برخی نیز معتقدند دنکتاش بدنبال چهره ای است که مورد قبول همه احزاب پیروز در پارلمان باشد . با ئوجه به پیچیدگی شرایط در بخش نرک نشین برخی از محافل سیاسی نیز احتمال برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی را مطرح می کنند . اما آنچه مسلم است اینکه شرایط جهانی و داخلی قبرس بطوری است که هر اقدام مغایر با وحدت قبرس بر اساس طرح عنان و عضویت قبرس واحد در اتحادیه اروپا دیر یا زود محکوم به شکست خواهد بود .