اوایل ژانویه بسیاری در جمهوری آذربایجان منتظر وقوع تحول خاصی در مناسبات امریکا و جمهوری آذربایجان بودند . آنها انتظار داشتند که پس از ۱۲ سال مصوبه ۹۰۷ یا قانون موسوم به حمایت آزادی کنگره امریکا علیه جمهوری آذربایجان لغو شود . این قانون در سال ۱۹۹۲ توسط کنگره امریکا به این بهانه که جمهوری آذربایجان ، ارمنستان را محاصره اقتصادی کرده است ، به تصویب رسید . حال آنکه همزمان شبه نظامیان ارمنی در حال تصرف تعداد بیشتری از اراضی جمهوری آذربایجان بودند .
در عین حال همزمان مذاکرات صلح در تهران جریان داشت و از قضا روند بسیار امیدوارکننده ای نیز داشت ، که نگرانی شدید امریکا را به دنبال داشت . چراکه به این صورت ایران عملاً می توانست در تحولات قفقاز نقش مثبت و تعیین کننده ای داشته باشسد . در نتیجه امریکا با تصویب این مصویه به نوعی به متجاوزان شبه نظامی ارمنی چراغ سبز نشان داد و آنها با شدت حملات شان مذاکرات تهران را ناکام گذاشتند .
درهرحال طی سالهای اخیر جمهوری آذربایجان تلاش فراوانی برای لغو مصوبه ۹۰۷ کرده است ، چرا که نمی شود دو کشور یکدیگر را متحد استراتژیک بخوانند ، اما مصوبه ای بنام مصوبه ۹۰۷ وجود اشته باشد که براساس آن امریکا جمهوری آذربایجان را از دریافت هر گونه کمک مالی محروم می کند . برغم تمامی تلاشها و انتظار داشتن از لابی صهیوینستی درامریکا ، مصوبه ۹۰۷ لغو نشد تا ایتکه در دسامبیر ۲۰۰۱ آنگاه که جمهوری آذربایجان حریم هوایی خود را برای پرواز و سوخت گیری جنگنده های امریکایی برای حمله به افغانستان باز گذاشت ، بوش رئیس جمهوری امریکا از کنگره این کشور خواست تا با قراردادن چهار شرط که برخی از رسانه های جمهوری آذربایجان آنها را مداخله جویانه و تحقیر آمیز خواندند ، این مصویه را به حالیت تعلیق در آورد .
از جمله این شرایط این بود باکو حق آغاز جنگ را در قره باغ برای باز پس گرفتن اراضی خود نخواهد داشت . این مصوبه هر سال تا بحال تنها به حالت تعلیق در آورده است . امسال با توجه به سفر وزیر دفاع امریکا به جمهوری آذربایجان و اعزام نظامیان آذری به عراق و تاکیدات الهام علی اف بر مناسبات راهبردی با امریکا و طرح اظهارات مشابه از سوی مقامات امریکایی این انتظار یبود که این مصوبه لغو شود ولی باز بوش از کنگره خواست تا تنها این مصوبه را برای یکسال به حال تعلیق درآورد .
این موضوع نشان می دهد که امریکا تلاش دارد ، در مواقع لازم از مصوبه ۹۰۷ برای فشار به دولت باکو استفاده کند و این کشور را تحت فشار قرار دهد تا خطوط مواصلاتی خود را با ارمنستان بدون حل مناقشه قره باغ باز کند . این در شرایطی است که برخی از مقامات جمهوری آذربایجان بدون اشاره به لغو نشدن مصوبه ۹۰۷ ، صرف تعلیق این مصوبه را دستاورد بسیایر مهمی برای جمهوری آذربایجان می دانند . برخی از محافل سیاسی جمهوری آذربایجان نیز سعی می کنند لغو نشدن مصوبه ۹۰۷ را با نفوذ لابی ارمنی در کنگره امریکا توجیه کنند . اما در هر حال عدم لغو مصوبه ۹۰۷ کنگره امریکا علیه جمهوری آذربایجان از سوی بوش در اولین سال ریاست جمهوری الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان نشان می دهد که بازی امریکا با باکو در خصوص مصوبه ۹۰۷ در دوران ریاست جمهوری آذربایجان الهام علی اف بمانند دوران ریاست جمهوری حیدرعلی اف فقید ادامه خواهد داشت .