عبدالقادر آکسو وزیر کشور ترکیه بتازگی از فعالیت ۱۵۰ گروه مافیایی در این کشور خبر داد . بگفته آکسو گروههای مافیایی در ترکیه بیش از ۲۳ هزار نفر نیروی مسلح در اختیار دارند . آکسو فعالیت مافیا را معضل مهمی برای کشورش خواند . بگفته آکسو برخی از اعضای گروههای افراطی از جمله تعدادی از هواداردان پ ک ک پس از دستگیری عبدا.. اوجالان و نیز هوادران انجمن آرمانخواهان که یک گروه پان ترکیستی بوده ، پس از پایان جنگ سرد ، به فعالیت های مافیایی در ترکیه روی آورده اند . آنه مسلم است اینکه فعالیت گروههای مافیایی در ترکیه طی سالهای اخیر سیر صعودی داشته است . بر اساس گزارشها مافیا در ترکیه از حمل مواد مخدر تا گرداندن کلوپهای ورزشی فعالیت می کند . بر اساس گزارشهای رسمی صدها نفر از کارمندان دولت با مافیا همکاری دارند . آنچه مسلم است اینکه فعالیت مافیا ساختارهای اقتصادی و سیاسی ترکیه را بشدت شکننده می کند . اساساً در فضای رعب و وحشت پس از کودتای سپتامبر ۱۹۸۰ در ترکیه برهبری ژنرال کنعان اورن زمینه مساعدی برای فعالیت های مافیایی فراهم شد . بطوریکه مافیا در برخی از ساختارهای اساسی ترکیه نقش تصمیم گیر را ایفاء می کند . گفته می شود یکی از دلایل بحران مالی شدید سال ۲۰۰۱ ترکیه که هنوز آثار آن از بین نرفته است ، فعالیت مافیا می باشد . در این بحران که در دوران نخست وزیری اجویت رخ داد ، تعدادی که با مقامات دولتی نیز در ارتباط بودند و یا از نزدیکان افرادی نظیر سلیمان دمیرلرئیس جمهوری سابق ترکیه ، تحت فشار افکار عمومی دستگیر شدند ، اما همان سال دولت با طرح عفو عمومی آنها را از زندان آزاد کرد . در واقع مافیا در ترکیه با ارگانهای امنیتی ـ سیاسی ترکیه ارتباط نزدیکی داشته است . وقوع حادثه سوسورلوک در چند سال پیش در ترکیه نشان داد که سیاستمدارنی نظیر تانسو چیللر رهبر سابق حزب راه راست با مافیا در ارتباط هستند . عینی ترین مورد این موضوع مساله علاءالدین چاکیجی عضو برجسته مافیا است که اخیرا پس از شش ماه دستگیر در اتریش ، تحویل اینتر پل ترکیه شد . وی با گذرنامه یک عضو برجسته میت (سازمان امنیت ترکیه ) دستگیر شده است . وی قبلا نیز در زندان بوده است . گفته می شود رئیس بخش عملیات خارجی میت ، اراسلان اوزکایا رئیس دیوان عالی قضایی ترکیه را تحت فشار قرار داده است ، که چاکیجی مورد تعقیب قرار نگیرد . اکنون پس از فاش شد نوارهای مکالمه ، شانگال آتاساگان رئیس میت و اوزکایا رئیس دیوانعالی قضایی ترکیه یکدیگر را به ارتباط با مافیا متهم می کنند . این موضوع نشان می دهد که مبارزه با مافیا در ترکیه باید از عالترین سطوح در ترکیه انجام شود . در این میان شفاف شدن فعالیت نهادهای امنیتی در ترکیه گام بسیار مهمی محسوب می شود . میت تاکنون برای رسیدن به اهداف خود نظیر سرکوب پ ک ک یا گروههایی تروریستی نظیر حزب ا.. ترکیه ایجاد کرده و یا اینکه از مافیا استفاده کرده است . اما آنچه مسلم است اینکه در روند همگرایی ترکیه با اتحادیه اروپا مافیازدایی یک اولویت مهم محسوب می شود .