روابط نظامی ترکیه و رژیم صهیونستی همواره طی سالهای اخیر جنجال بر انگیز بوده است . این روابط از سال ۱۹۹۶ تاکنون سیر صعودی داشته است و در جدیدترین مورد دو شرکت ای ای ای سیستم و البیت سیستم رژیم صهیونستی برای فروش هواپیماهای بدون سرنشین به ترکیه تلاش می کنند . با این وجود با روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه آینده روابط نظامی رژیم صهونیستی و ترکیه جای بحث دارد . برای این موضوع نگاهی به تاریخچه روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی ضروری است .
روابط یهودیان و ترکها همواره در طول تاریخ اغلب دارای فراز و نشیب بوده است . در سال ۱۹۴۲ زمانی که یهودیان از اسپانیا اخراج شدند ، ترکها ورود آنها به امپراتوری عثمانی را تبریک گفتند . قبل از جنگ جهانی اول ، انقلابیون جوان ترک از یهودیان بیشتری برای مهاجرت به امپراتوری عثمانی دعوت کردند تا بدین ترتیب مانعی در برابر عربها ایجاد کنند . یهودیان منطقه نیز بخاطر روحیه ضد سامی تزارهای روسیه بطور سنتی طرفدار ترکیه بودند . ترکیه و رژیم صهیونیستی کم و بیش از سال ۱۹۴۹ روابط خود را درسطح بسیار محدود و عمدتا “ اقتصادی آغاز کردند .ترکیه اولین کشور اسلامی بود که در ۲۸ مارس ۱۹۴۹ اسرائیل را برسمیت شناخت . نخستین قرارداد تجاری میان آنکارا و تل آویو در سال ۱۹۵۰ منعقد شد . یک سال بعد دو طرف توافقنامه همکاری در زمینه حمل و نقل هوایی امضاء کردند . در سال ۱۹۵۲ بین دو طرف نماینده سیاسی مبادله شد که با خشم اعراب مواجه شد . رای منفی اعراب به ترکیه در مساله قبرس ، با عث شد ترکیه مجددا “ تا حدودی به سوی اعراب گرایش پیدا کند و در ژانویه ۱۹۷۵ ساف را برسیمت شناسد . تا سال ۱۹۹۰ روابط دو طرف همواره بطور محرمانه و در سطح پایین دیپلماتیک قرارداشت .
ترکیه به لحاظ ملاحظات سیاسی و روابط با کشورهای اسلامی از توسعه روابط علنی با رژیم صهیونیستی تا این تاریخ اجتناب می کرد . پایه روابط جدید ترکیه و رژیم صهیونیستی در دوران ریاست جمهوری تورگوت اوزال پایه گذاری شد و توسط دمیرل پس از سال ۱۹۹۳ تداوم یافت . در سال ۱۹۹۱ به ابتکار اوزال روابط دو طرف به سطح سفارت رسید . با انجام توافقات باصطلاح صلح اعراب و اسرائیل ، ترکیه شرایط را مغتنم شمرده و هرچه بیشتر بسوی اسرائیل گام برداشت .
در سال ۱۹۹۳ حکمت چتین وزیر امورخارجه وقت ترکیه از اسرائیل دیدار و اطمینان داد ، روابط دو کشور در همه زمینه ها گسترش خواهد یافت . در سالهای ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ دو طرف در زمینه فرهنگی ، بهداشتی ، محیط زیست و مواد مخدر توافقنامه هایی امضا ء کردند . از سال ۱۹۹۴ دو طرف همکاریهای نظامی را تا حدودی مدنظر قرار دادند . یکی از علل این موضوع آن بود که در این سالها و اوج مساله پ ک ک و نیاز ارتش ترکیه به سلاح برخی کشورها نظیر امریکا ، آلمان و فرانسه فروش سلاح به ترکیه را منوط به عدم استفاده در مناطق کردنشین کردند . حال آنکه رژیم صهیونیستی که همه نوع سلاح را داشت ، چنین شروطی را برای فروش به ترکیه قرار نداد و تنها به دنبال دریافت آب بود . این موضوع دو طرف را بکدیگر نزدیک کرد. بطوریکه سلیمان دمیرل در ۱۲ تا ۱۴ مارس ۱۹۹۶ به اسرائیل سفر و چهار موافقتنامه در زمینه تجاری و اقتصادی با اسرائیل امضاء کرد . با وجود این معمار روابط نوین و علنی ترکیه و رژیم صهیونیستی ، ژنرال چویک بیر است که در سال ۱۹۹۶ نایب رییس ستاد فرماندهی ارتش ترکیه بود . وی در این سال در سفر به تل آویو قرارداد همکاری نظامی دوجانبه و استفاده جنگنده های دو طرف از فضای طرف مقابل را را امضاء کرد . وی بارها مدال افتخار از محافل یهودی گرفته است و تا قبل از انتخاب سزر رویای رسیدن به رئیس جمهوری ترکیه را در سر می پروراند . عمق تعصب وی برای گسترش روابط با اسرائیل تا حدی بود که در سال ۱۹۹۹ و بهنگام بازنشستگی وی ، فرماندهی جدید ارتش ترکیه سه قرارداد خرید چرخبال ، ساخت ماهواره و امروزینه کردن تانکها را که بدون مناقصه بین المللی به رژیم صهیونیستی واگذار شده بود ، برای مدتی لغو کرد .
ادامه دارد