نتایج یک نظرسنجی حاکی است که ۵۳ درصد مردم ارمنستان مخالف عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی “ناتو” هستند و به نظر آنها، ایروان باید از عضویت در قرارداد امنیت دستجمعی منصرف نشود و روابط خود را با مسکو تقویت کند. بر اساس این نظرسنجی مردم ارمنستان معتقدند تا زمانی که ارمنستان موفق به حل مشکلات خود با ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو نشده، عضویت آن در ناتو بی‌اهمیت است. بنا به این نظرسنجی، ۳۴ درصد مردم ارمنستان عضویت در ناتو را ضروری می‌دانند و۳۴ درصد دیگر اگرچه انتظار زیادی از عضویت در این پیمان نظامی ندارند، ولی همکاری با آن را نیز به ضرر خود نمی‌دانند.
برپایه این گزارش، ۳۲ درصد باقی‌مانده حاضر به دادن پاسخ به این سووال نشده و درباره پیامدهای ناشی از آن اعلام بی‌اطلاعی کردند.خبرگزاری “آرکا” نوشت، سه درصد مردم معتقدند که بجای پیوستن به ناتو، سه کشور قفقاز بهتر است سیستم امنیت واحدی تشکیل دهند. این منبع در پایان آورده است، این در حالی است که ۲۱درصد مردم نیز بر این باورند که ناتو از عضویت ارمنستان در این پیمان نظامی جلوگیری می‌کند.
نتایج این نظر سنجی پس از آن منتشر می شود که طی ماههای اخیر اظهارات برخی از مقامات ارمنستان مبنی بر افزایش همکاری با ناتو و پیمان گوام موجب ناخرسندی برخی از محافل روسیه شده است . در سال ۲۰۰۴ ارمنستان بیشترین مشارکت را در برنامه های مختلف ناتو در مقایسه با سالهای قبل داشت و این موضوع نشان داد که دولت ایروان توجه خود را به افزایش همکاری با ناتو بیشتر کرده است . در چنین شریطی بنظر می رسد نظرسنجی اخیر در واقع نوعی تلاش برای ثبت واکنش مردم ارمنستان به ناتو گرایی ایروان می باشد . بی شک عدم حمایت اکثریت مردم ارمنستان از سیاست ناتوگرایی ، برداشتن گامهای گسترده از سوی ایروان برای همکاری با ناتو را دشوار خواهد ساخت . از سوی دیگر طرح مباحثی نظیر عضویت ارمنستان در ناتو در شرایطی که بر اساس اساسنامه ناتو کشورهای دارای مناقشه حق عضویت در این نهاد را ندارند ، بحثی زودهنگام محسوب می شود که با دکترین امنیت و نظامی ارمنستان نیز مغایر می باشد .