پس از چند روز از جنجال آفرینی مطبوعات جمهوری آذربایجان بالاخره مظاهر پناه اف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان رسماً نامزدی الهام علی اف فرزند رئیس جمهور آذربایجان را برای انتخابات ریاست جمهور اکتبر سال ۲۰۰۳ اعلام کرد . بدین ترتیب در اقدامی بی سابقه در یک دهه اخیر حزب حاکم ینی آذربایجان در انتخابات آتی با دو نامزد شرکت خواهد کرد . پیش از این حیدر علی اف رئیس جمهور ۸۰ ساله جمهوری آذربایجان بعنوان تنها نامزد حزب ینی آذربایجان برای انتخابات آتی مطرح شد . اما بنظر می رسد حزب حاکم با نوعی جمعبندی از تحولات موجود با سرعت در روزهای آخر ثبت نام ، نامزدی الهام علی اف را مسجل ساخته است . نامزدی الهام رسماً ازر سوی گروه نو تاسیس ایتکار در جمهوری خودمختار نخجوان بریاست واصف طالب اف رئیس پارلمان نخجوان از ابتدار مطرح شد. طرح نامزدی الهام علی اف با بازتاب ها و واکنش های وسیعی در جمهوری آذربایجان همراه بوده است . چرا که اولین با ر در جهان است که یک پدر و پسر در یک دوره از انتخابات نامزد می شوند ، اما رامیز مهدی اف رئیس نهاد اجرایی ریاست جمهوری آذربایجان در تشریح این موضوع تاکید کرده است که احزاب مخالف دولت تا کنون بیش از ده نامزد برای انتخابات آتی ارایه کرده اند ، بنابراین نامزدی دو نفر از طرف حزب حاکم موضوعی طبیعی است . اما برخی از محافل سیاسی جمهوری آذربایجان این موضوع را با تشدید وخامت جسمانی رئیس جمهور آذربایجان که حتی باعث شد وی در اجلاس مهم احیر سران گوام در یالتا شرکت نکند ، مرتبط می دانند . در واقع نامزدی الهام علی اف نوعی اقدام احتیاطی از سوی حزب حاکم در صورت بروز هرگونه حادثه ناگوار بر ای حیدر علی اف تا انتخابات ۱۵ اکتبر آتی است . در واقع در صورتیکه در ۱۵ اکتیر رئیس جمهور آذربایجان بتواند با سلامتی در این انتخابات حضور یابد ، احتمال کناره گیری پدر بنفع پسر در انتخابات بسیار زیاد است . افزایش تبلیغات از توانایی الهام علی اف نیز یکی از فعالیتهای حزب حاکم جمهوری آذربایجان در این زمینه است . الهام علی اف دارای سمت های کلیدی نظیر معاونت حزب حاکم ، معاونت شرکت نفت دولتی جمهوری آذربایجان (سوکار) ، ریاست هیات نمایندگی جمهوری آذربایحان در شورای اروپا ، ریاست کمیته جوانان و کمیته ملی المپیک است . با وجود این احزاب مخالف با اشاره به رسوایی قمار رسالهای ۱۹۹۵-۹۶ در مورد توانایی ها الهام در اداره امور تردیدآفرینی می کنند . در این میان مداخله جویی برخی از بیگانگان نیز بر دامنه نگرانیهای حزب حاکم جمهوری آذربایجان افزوده است . بعنوان نمونه بنیاد صهیونیستی ـ امریکایی هریتیچ بتازگی با ارسال گزارشی به جرج بوش رئیس جمهور امریکا تاکید کرده است که خاندان علی اف از دهه ۱۹۷۰ بنوعی بر جمهوری آذربایجان زمامداری می ککنند و تلویحاً از رئیس جمهور امریکا خواسته است که از نامزدی حیدرعلی اف یا فرزند اش در انتخابات آتی حمایت نکند . این موضوع بویژه احتمال حمایت امریکا از نامزدی رسیول قلی اف رهبر حزب دموکرات جمهوری آذربایجان که از سال ۱۹۹۶ در امریکا بسر می برد را مطرح ساخته است و گفته می شود موسسه دموکراتیک ملی امریکا با فراخوانی سران چهار حزب مخالف مطرح به واشنگتن در صدد مجاب ساختن آنها به معرفی نامزدی مشترک رسول قلی اف را داشت ، اما کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان هفته گذشته صلاحیت رسول قلی اف برای انتخابات آتی را بعلت داشتن پرونده محکومیت قضایی رد کرد . اما امریکا این محکومیت قضایی را قبول ندارد و از اینرو نیز طی سالهای گذشته برغم درخواست مکرر جمهوری آذربایجان از دستگیری و استرداد قلی اف خودداری کرده است . در هرحال باید گفت مردم جمهوری آذربایجان بدنبال بقدرت رساندن کسی در این کشور هستند که در وهله اول توانایی حل مشکلات اقتصادی و مناقشه قره باغ را صرف نظر از دادن شعار داشته باشد و سیاست مستقلی را اتخاذ کند .