یکی از نگرانیهای عمده ای که در سالهای اخیر در خصوص دریای خزر مطرح شده است ، مساله نظامی شدن خزر است که بویژه پس از رزمایش روسیه در سال ۲۰۰۲ در خزر مطرح شد . در این راستا طی روزهای اخیر نیز برخی از نشریات جمهوری آذربایجان از تصمیم جمهوری آذربایجان و روسیه برای برگزاری رزمایش در دریای خزر خبر دادند . از جمله روزنامه ینی مساوات در یکی از شماره های اخیر خود بنقل از دریادار دوم یوری استارتیف فرمانده ناوگان دریایی روسیه در دریای خزر نوشته بود که روسیه و جمهوری آذربایجان در حال مذاکره برای برگزاری یک رزمایش در دریای خزر هستند . بنوشته این روزنامه استارتیف با اشاره به اینکه وجود وضعیت ناپایدار نظامی و سیاسی در دریای خزر ، باعث مشکل شدن روند تعیین رژیم حقوقی درای خزر می شود ، از همکاریهای نظامی جمهوری آذربایجان و قزاقستان با امریکا در خصوص خزر انتقاد کرد . گفتنی است روسیه برای اولین بار در سال ۲۰۰۲ یک رزمایش گسترده در دریای خزر انجام داد که در آن یک ناو جنگی جمهوری آذربایجان نیز حضور داشت . روزنامه مساوات با اشاره به تمایل روسیه به برگزاری رزمایش با جمهوری آذربایجان این موضوع را تصادفی ندانشته و نوشته است روسیه قصد ندارد ، امکان دهد امریکا در خزر حضور نظامی داشته باشد . یک هفته پس از انتشار اخبار مربوط به تصمیم روسیه و جمهوری آذربایجان برای برگزاری رزمایش در دریای خزر، رامیز ملک اف سخنگوی وزارات دفاع جمهوری آذربایجان این اخبار را تکذیب کرد . این در شرایطی است که تعلل یک هفته ای وزارات دفاع جمهوری آذربایجان در تایید یا رد این خبر ، موجب ارزیابی های متعددی شده است . از سوی دیگر تکذیب این خبر در شرایطی است که برخی از منابع مطلع نظامی در جمهوری آذربایجان مذاکرات روسیه و جمهوری آذربایجان برای برگزاری رزمایش را تایید کردند و حتی اعلام کرده بودند که احتمالاً چنین رزمایشی اوایل سال ۲۰۰۵ برگزار خواهد شد . تکذیب خبر برگزاری رزمایش روسیه و جمهوری آذربایجان در دریای خزر پس از آن توسط جمهوری آذربایجان مطرح شد که جیمز ماکدوگال مشاورامور امنیت بین المللی پنتاگون به باکو سفر کرده بود . گفته می شود در این سفر امریکا برای نظامی کردن دریای خزر ، پیشنهادهایی جدید به جمهوری آذربایجان داده است . استقرار سامانه پدافند هوایی در سکوهای نفتی جمهوری آذربایجان در دریای خزر از جمله این پیشنهادها بوده است . بدین ترتیب از نظر برخی از محافل جمهوری آذربایجان ، باکو برای خوشایند امریکا مساله احتمال برگزاری رزمایش مشترک با روسیه را تکذیب کرده است . این در شرایطی است که جمهوری آذربایجان با امریکا تاکنون دو تمرین مشترک نظامی برگزار کرده است . آنچه مسلم است اینکه طی سالهای اخیر وضعیت نظامی در حوزه خزر شکلی نامطلوبی به خود گرفته است .با تحریکاتی که طی یک دهه اخیر امریکا در حوزه خزر انجام داده است ،روند نظامی شدن در دریای خزر ، افزایش یافته است . بطوریکه طی ۱۰ سال اخیر تعداد جمعی ناوهای جنگی در دریای خزر تقریباً دو برابر افزایش یافته و زیربنای دفاعی ساحلی برخی از نیز در دست تقویت است.باید گفت نظامی شدن دریای خزر با توجه به اینکه کشورهای ساحلی دریای خزر کم و بیش دارای روابط مساعدی هستند ، توجبه منطقی ندارد . نظامی شدن دریای خزر نه تنها کمکی به حل رژیم حوقی دریای زر نخواهد کرد ، بلکه با ایجاد تنش ، آن را دشوارتر نیز خواهد ساخت . واقعیت این است که همکاریهای نظامی جمهوری آذربایجان با امریکا در خزر پیامدهای منفی متعددی دارد که از جمله آنها برانگیختن حساسیت های روسیه است . روسیه تلاش خواهد کرد با همکاری با جمهوری آذربایجان مانع دخالت های پنتاگون در خزر از طریق باکو شود و در غیر این صورت نیز از همه ابزارهای خود برای فشار به استفاده خواهد کرد.