آندرانیک مارکاریان نخست وزیر ارمنستان بتازگی با زوراب ژوانیا نخست وزیر گرجستان بر گسترش همکاریهای دو کشور در زمینه اقتصادی و حمل و نقل تاکید کرد. همچنین در این سفر ننشت کمیسیون اقتصادی دو کشور برای اولین بار در سطح نخست وزیران تشکیل شد . سفر مارکاریان به گرجستان در شرایطی است که هفته گذشته نیز سالومه زورابیشویلی وزیر امورخارجه گرجستان از ارمنستان دیدار کرد . قبل از آن نیز در مارس گذشته رئیس جمهوری گرجستان از ایروان دیدار کرد و با انتقاد از عملکرد دولت قبلی در خصوص مناسبات با ارمنستان ، وعده برگزاری دور جدید از مناسبات را داد . آمد و شدهای اخیر میان گرجستان و ارمنستان را نیز باید از این زاویه مورد ارزیابی قرار داد . حضور وزرای اقتصاد ، دارایی و انرژی در کنار مارکاریان نشان می دهد که مسایل اقتصادی در این سفر مورد توجه بوده است . اگرچه وزیر امورخارجه گرجستان هفته گذشته تاکید کرد مسایل جدی سیاسی در مناسبات دو کشور وجود ندارد ، اما واقعیات این است که برخی از محافل گرجستان از پیگیری تحولات مناطق ارمنی نشین این کشور توسط ارمنستان ناراضی هستند .بویژه در حاتل حاضر که بحران اوسیتیای جنوبی در گرجستان تشدید یافته است و تفلیس اننتظار دارد که ارمنستان تلاشهای خود را برای برقراری آرامش در جاواختی و دیگرمناطق ارمنی نشین بکند . در مقابل ارمنستان نیز از اینکه گرجستان بطور رسمی مساله کستار ۱۹۱۵ ارامنه بعنوان نسل کشی شناسایی نکرده ، ناراضی است . ارمنستان همچنین به پیمان گوام که گرجستان و جمهوری آذربایجان از جمله اعضای آن هستند ، با نوعی سوء ظن نگاه می کند . با وجود این ، طرفبن معتقدند گسترش مناسبات اقتصادی می تواند بر مناسبات دو کشور در همه زمینه ها تاثیر مثبتی بگذارد . حجم مبادلات دو کشور در حال حاضر با پتانسل های موجود در دو کشور همخوانی ندارد . در این میان یکی از موضوعات مورد توجه در خواست ارمنستان برای بازگشایی خط آهن آبخازیا است که در اتصال روسیه به ارمسنتان از طریق گرجستان نقش اساسی دارد . گرجستان تابحال بدرخواستهای مکرر روسیه و ارمنستان برای بازگشایی این خط آهن تا قبل از بازگشت آوارگان گرجی و حل مناشقه آبخازیا مخالفت کرده است . با وحود این ، ارمنستان در حال حاضر بامطرح کردن اتصال خط آهن قارص ترکیه به گیومری ارمنستان و سپس تفلیس ، امیدوار است نظر مساعد تفلیس را جلب کند . بویژه اینکه ارمنستان و گرجستان هر دو در پی عضویت در طرح شمال – جنوب هستند . ضمن اینکه هر دو کشور عضو طرح شرق – غرب هستند . در هرحال افزایش دیدارهای اخیر میان مقامات گرجستان و ارمنستان حاکی از عزم دو کشور برای گسترش مناسبات چه بصورت دو جانبه و چه در چارچوب همگرایی با اتحادیه اروپا است . بویژه اینکه گرجستان قرار است سفیر جدید خود را در ارمنستان بزودی معرفی نماید .