رابرت کوچاریان رئیس جمهوری ارمنستان روز شنبه (۳آوریل ) در اظهارات شدید اللحنی هشدار داد ، در صورتیکه مخالفان دولت اوضاع کشور را بحرانی کنند ، پاسخ سختی به آنها خواهد داد . به گزارش واحد مرکزی خبر ، کوچاریان تاکید کرد ، در شرایط حاضر برقراری ثبات در ارمنستان بسیار ضروری است . اظهارات کوچاریان یک روز پس از دیدار وی با سفیران ۱۵ کشور اروپایی در ایروان عنوان می شود . در این دیدار سفیران اتحادیه اروپا بر ضرور ت حفظ آرامش در ارمنستان تاکید کردند . پس از اقدام ماه گدشته پیمان عدالت و وحدت ملی در امضای سندی در جهت پذبرش مسئولیت تغییر حکومت در ارمنستان ، اوضاع در این کشور شرایط حادتری بخود گرفته است . مخالفان آشکارا اعلام می کنند که تلاش دارند بنوعی تحولات نوامبر گذشته گرجستان را در ارمنستان ایجاد کنند . این در شرایطی است وضعیت گرجستان چه از لحاظ اوضاع اقتصادی و فساد مالی و چه از لحاظ وضعیت اپوزیسیون ، بسیار متفاوت از گرجستان دارد . ارمنستان در دوسال اخیر انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را پشت سر گذاشته است . اما بنظر می رسد اپوزیسیون در ارمنستان سعی دارد با ادعای غیرقانونی بودن حکومت و طرح لزوم برگزاری همه پرسی مردم را با خود همراه سازد . این در شرایطی است که بی ثباتی سیاسی در ارمنستان ضمن تاثیر منفی بر ساختارهای اقتصادی این کشور نتایج دیگری نیز دارد . بطوریکه سرژسرکیسیان وزیر دفاع ارمنستان شنبه (۲ آوریل ) تاکید کرد بحران در ارمنستان تاثیر منفی بر موقعیت این کشور در مناقشه قره باغ خواهد گذاشت . در این میان برخی از محافل سیاسی ارمنستان بر این نکته تاکید دارند قدرتهای بیگانه از جمله امریکا در تحوات جاری در ارمنستان دخیل هستند . هفته گذشته ریچارد آرمیتاژ معاون وزیر امورخارجه امریکا در ایروان با محالفان دولت ارمنستان دیدار کرد و پس از آن لحن مخالفان علیه دولت شدت یافته است . گفته می شود امریکا ریچارد مایلز سفیر خود درگرجستان را بعنوان سفیر جدید خود درارمنستان معرفی کرده است . مایلز بعنوان طراح چندین بحران در بالکان و گرداننده تحولات اخیر گرجستان شناخته می شود . بنظر می رسد برخی از سیاستهای ارمنستان بویژه همگرایی منطقه ای ، عدم استقبال از حضور نظامی امریکا در منطقه و عدم اعزام نیرو به عراق مقامات کاخ سفید را ناخرسند ساخته است . در این میان مخالفت ارمنستان با طرحهایی نظیر آزادی پنج شهر اشغالی جمهوری آذربایجان در قبال از سرگیری فعالیت خط آهن جمهوری آذربایجان – ارمنستان – نخجوان که مورد حمایت امریکاست ، ناخرسندی بیشتر واشنگتن را بدنبال داشته است . در واقع عده ای در کاخ سفید بر این نظر هستند که تا زمانیکه هیات حاکمه ارمنسان را افراد قره باغی الاصل نظیر آقای کوچاریان تشکیل می دهند ، احتمال پایان دادن به مناقشه قره باغ وجود ندارد . در چنین شرایطی افزابش تحرکات اپوزیسیون در ارمنستان قابل تامل است . حداقل نتیجه تماس امریکا با مخالفان دولت ارمنستان فشار به دولت کوچاریان جهت تعدیل مواضع خود و نیز پذیرش درخواستهای امریکا از جمله استقرار نیروهای واکنش سریع این کشور در ارمنستان است . از اینرو مهمترین نگرانی در محافل سیاسی ارمنستان همانا احتمال تبدیل شدن اپوزیسیون به ابزار سیاستهای امریکاست . در هرحال هشدار رئیس جمهوری ارمنستان می تواند دلیلی بر احتمال تعقیب قضایی رهبرا ن مخالفان از جمله استپان دمیرچیان رهبر پیمان عدالت باشد .