مقدمه
فروپاشی اتحاد شوروی سابق، خلا ژئوپلتیکی قابل توجهی در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی که یک منطقه حایل مهم بین چین، روسیه، دنیای اسلام و اروپا می باشد، ایجاد نمود. هجوم سیاسی کشورهای غربی به منطقه قفقاز و آسیای مرکزی بویژه پس از حادثه یازدهم سپتامبر ، یادآور خاطره تلخ رقابت روسیه و انگلیس در قرن نوزدهم بر سر این منطقه می باشد که آن را در تاریخ « بازی بزرگ» نامیده اند. اما این بار تعداد بازیگران بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. امروزه علاوه بر روسیه و انگلیس،‌ امریکا ، چین و ترکیه، کشورهایی نظیر هند، پاکستان، ‌عربستان ، ژاپن و برخی کشورهای دیگر غربی و رژیم صهیونیستی به عنوان بازیگران جدید در این صحنه رقابت وارد شدند
در میان این بازیگران جدید ، رژیم صهیونیستی یکی از طرفهای فعال محسوب می شود. پس از فروپاشی شوروی اسرائیلیها فعالانه در جستجوی دوستان جدید به منظور گسترش نفوذ در منطقه می باشند. جمهوری آذربایجان، گرجستان، ازبکستان و قزاقستان در این خصوص جزء اولویتهای رژیم صهیونیستی به شمار می روند. چنانچه تجربیات گذشته و حال خاورمیانه نشان می دهد ،‌ وجود رژیم صهیونیستی در هر منطقه تنش زا می باشد. از این رو حضور رژیم صهیونیستی در قفقاز و آسیای مرکزی نیز به عنوان عامل ناامنی در این منطقه به شمار می رود. گسترش مناسبات جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی نیز از این زاوایه قابل ارزیابی است . یکی از مهمترین وجهه های حضور رژیم صهیونیستی در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی که می تواند به عنوان یک منبع مهم تنش زایی و ناامنی مطرح باشد، مربوط به همکاری مشترک رژیم صهیونیستی با ترکیه و جمهوری آذربایجان است.

سابقه روند مناسبات جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی :

در حالیکه هنوز اتحاد جماهیر شوروی فرو نپاشیده بود ، رژیم صهیونیستی برای حضور در جمهوری آذربایجان که اکثریت جمعیت آن را شیعیان تشکیل می دهد ، تلاش می کرد . در این راستا نیز در سال ۱۹۹۰ انجمن دوستی آذربایجان ـ رژیم صهیونیستی ایجاد شده است. از همان زمان و از طریق این انجمن ، یهودیهای جمهوری آذربایجان با جوامع یهودیان آمریکا و رژیم صهیونیستی روابط نزدیکی دارند. روسای جوامع یهودیان آذربایجان بارها با روسای ۶ سازمان پیشروی یهودی آمریکا ملاقات کرده اند.
باید گفت نفوذ رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان از دوران حکومت ملی گرایان افراطی جبهه خلق بر جمهوری آذربایجان آغاز شد. ایلچی¬بیگ, رئیس جبهه خلق چندان در اوهام و رؤیاهای تشکیل «توران بزرگ» از ترکیه تا چین غرق شده بود که تصور می¬کرد با حمایت رژیم صهیونیستی همه رؤیاها در آینده¬ای نزدیک به واقعیت خواهد پیوست. حکومت جبهه خلق و نیز رژیم صهیونیستی در دشمنی با نظام ج . ا.ایران دیدگاه مشترکی داشتند و همین موضوع زمینه حضور تل آویو در جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹۲ را هر چه بیشتر فراهم ساخته بود . پس از سقوط ایلچی بیگ ، حیدر علی¬اف رئیس جمهور فقید جمهوری آذربایجان نیز با این تصور که بدون رابطه با رژیم صهیونیستی نمی¬تواند از حمایت آمریکا بهره¬مند شود, روابط خود را با صهیونیسم بین¬الملل گسترش داد.
به باور کارشناسان سیاسی روابط رسمی بین جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی با سفر معاون نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی به باکو در ۱۹۹۲ آغاز شد و طی آن مقاوله نامه افتتاح سفارت رژیم صهیونیستی در باکو و قرارداد دایر کردن خط هوایی باکو ـ تل آویو منعقد شد. روابط رسمی جمهوری آذربایجان و رژیم اشغالگر قدس در سال ۱۹۹۲ با معرفی «الیزیوتواب» به عنوان کاردار موقت رژیم صهیونیستی برقرار شد. وی یک سال بعد به عنوان سفیر رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان ارتقا مقام یافت.
همکاریهای امنیتی رژیم صهیونیستی و جمهوری آذربایجان بویژه آگوست ۱۹۹۵ با سفر یک هیات از کارشناسان امنیتی رژیم صهیونیستی به جمهوری آذربایجان جهت آموزش نیروهای امنیتی این کشور افزایش یافت. با سفر ۲۹ اوت ۱۹۹۷ نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی به جمهوری آذربایجان این روابط گسترش یافت. در ادامه گروه پارلمانی به اصطلاح دوستی مشترک اسرائیل، ‌آمریکا و جمهوری آذربایجان اواخر سال ۱۹۹۹ تشکیل شد. رضا عباداف رئیس کمیسیون روابط بین الملل مجلس ملی جمهوری آذربایجان ریاست این گروه باصطلاح دوستی را در اختیار دارد . بدنبال اینگونه تحرکات رژیم صهیونیستی و امریکا ، شرایط طوری شد که تا چند سال پیش مقامات جمهوری آذربایجان اظهاراتی به دور از واقعیات در مورد رژیم صهیونیستی عنوان می کردند که موجب توجه محافل شده است.به عنوان نمونه حیدر علی اف رئیس جمهورفقید جمهوری آذربایجان ۱۵ ژانویه ۲۰۰۱ در دیدار با ماسالخ معاون وزیر امور خارجه اسرائیل، در باکو ‌تاکید کرد، در مشکل خاورمیانه موضع ج . آذربایجان این است که رژیم صهیونیستی دوست ماست و فلسطین هم خاک وطن اسرائیلی هاست. گفتنی است در دو ماه اول سال ۲۰۰۱، « ماسالخ» معاون وزیر امور خارجه اسرائیل دو بار از ج. آذربایجان دیدار کرد .
حیدر علی اف همچنین دسامبر ۱۹۹۹ در دیدار با معاون وزیر دفاع رژیم صهیونیستی وضعیت ارضی جمهوری آذربایجان را با وضعیت ارضی رژیم صهیونیستی یکسان دانسته و بدین ترتیب رژیم صهیونیستی را از طرفی متجاوز، به طرفی مورد تجاوز قرار گرفته تبدیل کرد. الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان نیز آوریل ۲۰۰۴ در سالروز تاسیس رژیم غاصب قدس ، تاسیس این رژیم در سال ۱۹۴۸ را یک حادثه بزرگ تاریخی عنوان کرد.
به خاطر همین موضع انفعالی باکو و نفوذ ایادی رژیم صهیونیستی در رده های عالیرتبه تصمیم گیری جمهوری آذربایجان با آغاز انتفاضه جدید در سرزمینهای اشغالی که با جنایات ددمنشانه نظامیان رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع فلسطین همراه است، ‌باکو موضع سکوت را در پیش گرفت. باکو حتی چندین بار اقدامات شهادت طلبانه فلسطینی ها را به عنوان یک اقدام تروریستی قلمداد کرده و محکوم کرد . باکو همچنین ۲۴ آوریل ۲۰۰۱ با برگزار کردن همایش بین المللی یهودیان قفقاز در باکو همزمان با برگزاری همایش بین المللی حمایت از انتفاضه در تهران بنوبی در راستای خواسته های رژیم صهیونیستی و آمریکا حرکت کرد. با چراغ سبز مقامات جمهوری آذربایجان هر ساله مراسم روز با صطلاح تاسیس اسرائیل و جشنواره فیلم های اسرائیلی در جمهوری آذربایجان برگزار می شود .

مثلث رژیم صهیونیستی ، ج .آذربایجان و ترکیه

یکی از مهمترین وجهه های حضور رژیم صهیونیستی در قفقفاز و آسیای مرکزی که می تواند به عنوان یک منبع مهم تنش زایی مطرح باشد، مربوط به همکاری مشترک اسرائیل با ترکیه و جمهوری آذربایجان بویژه با ترکیه است. این همکاری به شدت مورد حمایت آمریکا بوده و هدف غایی آن گسترش دادن اتحاد نظامی ۱۹۹۶ ترکیه و اسرائیل به جمهوری آذربایجان و منطقه قفقاز در راستای طرح به اصطلاح «خاورمیانه بزرگ» است که هدف خارج کردن اسرائیل از انزوای منطقه ای را دارد. بویژه با آغاز دور جدید انتفاضه در سرزمین های اشغالی و تشدید مواضع ضد اسرائیلی کشورهای عربی این سیاست هر چه بیشتر از سوی تل آویو دنبال می شود.
اتحاد نظامی عملی ولی اعلام نشده ترکیه، اسرائیل وجمهوری آذربایجان نیز در راستای طرح به اصطلاح خاورمیانه بزرگ می باشد. در همین راستا آمریکا از طریق تشکیل گروههای سه جانبه تلاشهای زیادی برای گسترش دادن روابط جمهوری آذربایجان به عنوان یک کشور کلیدی در قفقاز با اسرائیل انجام داده است. البته روابط اسرائیل با دو جمهوری دیگر قفقاز بویژه ارمنستان به اندازه روابط اسرائیل با جمهوری آذربایجان وسیع نیست. از نظر ارامنه یکی از اهداف اتحاد نظامی سه جانبه اسرائیل، ترکیه و جمهوری آذربایجان، تحت فشار قرار دادن ارامنه است.روابط رژیم صهیونیستی با گرجستان نیز طی سالهای گذشته روند صعودی داشته است. این همکاری همزمان با سفر موشه کتساو رئیس جمهور رژیم صهیونیستی به گرجستان در ۲۶ ژانویه ۲۰۰۱ و عقد قرارداد مبارزه با تروریسم و سفر کوتاه سال ۲۰۰۴ میخائیل ساآکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان به فلسطین اشغالی گسترش یافت.گرجستان با عقد این قرارداد وارد بازی خطرناکی شد چرا که رژیم صهیونیستی از فلسطینیهای مبارز به عنوان تروریست نام می برد.
مهمترین رکن مثلث مناسبات تل آویو ، آنکارا و باکو ، ترکیه می باشد . باید گفت ترکیه به لحاظ ملاحظات سیاسی و روابط با کشورهای اسلامی از توسعه روابط علنی با رژیم صهیونیستی تا این تاریخ اجتناب می کرد . پایه روابط جدید ترکیه و رژیم صهیونیستی در دوران ریاست جمهوری تورگوت اوزال پایه گذاری شد و توسط دمیرل پس از سال ۱۹۹۳ تداوم یافت . در سال ۱۹۹۱ به ابتکار اوزال روابط دو طرف به سطح سفارت رسید . با انجام توافقات باصطلاح صلح اعراب و اسرائیل ، ترکیه شرایط را مغتنم شمرده و هرچه بیشتر بسوی اسرائیل گام برداشت . بطوریکه سلیمان دمیرل در ۱۲ تا ۱۴ مارس ۱۹۹۶ به اسرائیل سفر و چهار موافقتنامه در زمینه تجاری و اقتصادی با اسرائیل امضاء کرد . با وجود این معمار روابط نوین و علنی ترکیه و رژیم صهیونیستی ، ژنرال چویک بیر است که در سال ۱۹۹۶ نایب رییس ستاد فرماندهی ارتش ترکیه بود . وی در این سال در سفر به تل آویو قرارداد همکاری نظامی دوجانبه و استفاده جنگنده های دو طرف از فضای طرف مقابل را را امضاء کرد . وی بارها مدال افتخار از محافل یهودی گرفته است روابط نظامی ترکیه و رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۹۶ با عقد توافقنامه همکاری نظامی میان دو طرف وارد روندی آشکار پیدا کرد . بطوریکه سران اتحادیه عرب در نشست ژوئن ۱۹۹۶ خود در قاهره از ترکیه خواستند تا در روابط اش با اسرائیل تجدید نظر کند . با وجود از این تاریخ روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی همواره سیر صعودی داشته است . ترکیه و رژیم صهیونیستی بمانند مورد جمهوری آذربایجان دارای انجمن دوستی هستند که با حمایت عزر وایزمن رئیس سابق رژیم صهیونیستی تاسیس شده است . پس از سقوط دولت نجم الدین اربکان در سال ۱۹۹۷ ، مسعود ییلماز نیز در سال ۱۹۹۸ از اسرائیل دیدار و قرارداد فروش اسلحه و مشارکت رژیم صهیونیستی در مدرنیزه کردن هواپیماهای اف – ۴ را امضاء کرد . این روند در دوران نخست وزیری بلنت اجویت تا نوامبر ۲۰۰۲ نیز ادامه یافته است . بطوریکه در اوج انتفاضه مردم فلسطین و گسترش اشغالگری صهیونیستها قرارداد امروزینه کردن تانکها ترکیه بوسیله رژیم صهیونیستی را امضاء کرد . این قرارداد همزمان با تظاهرات گسترده مردمی در شهرهای بزرگ ترکیه از جمله آنکارا ، استانبول ، ارضروم ، دیاربکر ، وان ، آدانا امضاء شد . تظاهرکنندگان خواهان لغو کلیه قراردادهای ترکیه و رژیم صهیونیستی بودند .در دوران نخست وزیر اجویت هم ایهودا باراک نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی و هم آریل شارون نخست وزیر کنونی و قصاب صبرا و شتیلا از آنکارا دیدن کردند . پس از زلزله ۱۹۹۹ ترکیه ، رژیم صهیونیستی در اقدامی دیپلماتیک در سفر اکتبر ۱۹۹۹ باراک نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی به ترکیه ، تل آویو ۲۵۰۰ واحد مسکونی پیش ساخته در اختیار زلزله زدگان ترکیه قرارداد . سفر باراک به ترکیه اولین سفر رسمی یک نخست وزیر رژیم صهیونیستی به این کشور از زمان تاسیس نامشروع این رژیم بود . در واقع تا قبل از روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه در نوامبر ۲۰۰۲ روند امتیازدهی نظامی به رژیم صهیونستی در ترکیه ادامه داشته است . با وجود این حزب عدالت و توسعه بویژه در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ با نپذیرفت هیاتهای اسرائیلی از جمله مخالفت با سفر شارون به ترکیه و نیز تروریسم دولتی خواندن اقدام تل آویو در ترور شیخ احمد یاسین در عمل با سردی با تل آویو برخورد کرد و حتی مساله لغو چندین پروژه نظامی نیز مطرح شد . این موضوع با انتشار اخباری مبنی بر اینکه برخی از هواپیماهای نوسازی شده توسط رژیم صهیونسیتی بدلایل فنی قادر به پرواز نیستند یا اینکه مسایل مالی نوسازی تانکهای ترکیه توسط رژیم صهیونستی بسیار زیاد بوده بطوریکه با آن مبالغ امکان خرید تانکهای جدبد یوده است ، همراه بود . البته سردی برخورد ترکیه با رژیم صهیونیستی از یک سو بخاطر اقدامات ضد ترکیه ای تل آویو در عراق از جمله خرید زمین در عراق و حتی خود ترکیه ، آموزش نظامی به پ ک ک و حمایت از کردها در مساله تغییر بافت قومی کرکوک بود و از سوی دیگر نیز منطبق بر خواسته مردم ترکیه است این کشورمعتقدند نفوذ بیش از حد رژیم صهیونیستی و امریکا در ترکیه بضرر منافع ملی ترکیه تمام می شود ۰ کشف موارد جاسوسی رژیم صهیونیستی در ترکیه ، افشای نقش موساد در قتل برخی از روشنفکران ترکیه ، افشای کمک اسراییل به کردهای پ ک ک در دهه نود و افشای نقش اسراییل در علم کردن لایحه کشتار ۱۹۱۵ ارامنه در کشورهای مختلف جهان باعث شده است که برخی از محافل ترکیه بویژه با توجه به پیامدهای منفی روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی بر جایگاه ترکیه میان کشورهای اسلامی نفوذ کنونی تل آویو در ترکیه شده است. رژیم صهیونیستی با هدف تسلط بر منابع نفتی کرکوک که از طریق خط لوله تا بندر حیفا ادامه دارد ، بدنبال مسلط کردن کردهای وابسته و تضعیف و قلع و قمع ترکمن های طرفدار ترکیه در این شهر است . بطوریکه اشخاصی نظیر اجویت که تا چند سال پیش از امریکا و رژیم صهیونیستی حمایت می کردند ، اکنون هشدار می دهند که خطر بزرگی ترکیه را تهدید می کند . در چنین شرایطی نیز برغم تلاشهای گروههای ذینفوذ در ترکیه ، دولت این کشور رویکرد همکاری با کشورهای منطقه را با جدیت دنبال می کند . بطوریکه پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و اشغال عراق ، دیگر مسایل چند سال پیش نظیر اتحاد ترکیه ، رژیم صهیونیستی و جمهوری آذربایجان مطرح نمی شود . برغم اینکه ترکیه تغییرات محسوس در روابط اش با رژیم صهیونیستی انجام داده است اما مقامات جمهوری آذربایجان نتوانسته مواضع قاطعی در قبال رژیم صهیونیستی اتخاذ کنند.

شگردها و راهکارهای رژیم صهیونیستی برای نفوذ در جمهوری آذربایجان

در یک نگاه کلی به فعالیت های رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان می توان گفت که این رژیم بطور کلی از دو حربه برای گسترش نفوذ در جمهوری آذربایجان استفاده می کند، یکی مسایل اقتصادی و دیگری از طریق نهادهای باصطلاح اشاعه دهنده دموکراسی .
باید گفت در جمهوری آذربایجان با توجه به حساسیت هایی که مسلمانان دارند ، اسرائیل بیشتر کوشیده است محور حضور خود در این کشور را مسایل اقتصادی و یا همکاریهای علمی وفنی مطرح کند ، تا از این طریق خود را حامی توسعه این کشورها نشان داده و حساسیتها را کاهش دهد . از اینرو طی سالهای گذشته کمتر شاهد بودیم که اسرائیل بر خلاف امریکا و ترکیه، آشکارا توافقنامه همکاری نظامی با جمهوری آذربایجان امضاء کند . اگر چه این روند پس از حادثه یازدهم سپتامبر امریکا و بهانه قرار گرفتن مبارزه با تروریسم تا حدودی تغییر پیداکرده است . اسرائیل می کوشد که اهداف امنیتی و نظامی خود در جمهوری آذربایجان را از طرق بسیار پنهان و در پوشش های اقتصادی دنبال کند . بعنوان نمونه بهه بهانه کشاورزی ، اراضی جنوبی جمهوری آذربایجان را در نزدیکی مرز ایران اجاره کند و دستگاههای شنود و جاسوسی در آنها مستقر نماید .
نفوذ اقتصادی اسرائیل در جمهوری آذربایجان نیز طی سالهای گذشته از دو طریق صورت گرفته است . یا اینکه خود دولت نامشروع اسرائیل اقدام به عقد قرارداد با جمهوری آذربایجان کرده است . بمانند قرار داد اجاره صدها هکتار از زمینهای کشاورزی جمهوری آذربایجان بویژه در نزدیکی مرزهای ایران. همچنین میتوان در این خصوص به قرارداد شرکت هواپیمایی دولتی جمهوری آذربایجان موسوم به ” ازال“ با شرکت هواپیمای رژیم صهیونیستی موسوم ”عل عال“ در اواسط شهریور ۱۳۸۰ در خصوص برقراری خط پرواز بین باکو ـ تل آویو اشاره کرد .
دوم از طریق عقد قراردادهای ظاهراً اقتصادی میان شرکتهای اسرائیلی با شرکتهای جمهوری آذربایجان ۰ در این خصوص میتوان به قرار دادیکه مارس ۲۰۰۲ در خصوص ساخت دستگاه کولر میان دو شرکت معروف اسرائیلی و جمهوری آذربایجان منعقد شد . در راستای این روند ، دو سال پیش اتحادیه تجاری باکو ـ تل آویو به ریاست ادوارد چرنین تاسیس شد. اسرائیل طی یک دهه گذشته کوشیده است پیوندهای اقتصادی خود را با جمهوری آذربایجان گسترش دهد . گسترش روابط اقتصادی با جمهوری آذربایجان بویژه در بخش کشاورزی،آبیاری، مدیریت آب و کشت پنبه در سرلوحه اقدامات اقتصادی اسرائیل در این منطقه قرار دارد. اسرائیل می کوشد با گسترش اختاپوس مانند نفوذ اقتصادی اش در منطقه، به تدریج عمق استراتژیک نفوذ خود در این منطقه را افزایش دهد. در این راستا اسرائیل علاقمند به پیشرفت مسائل انرژی منطقه در چارچوب منافع آمریکا است. چنانچه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت اسرائیل در دیدار ۲۹ اوت ۱۹۹۷ با حیدر علی اف رئیس جمهوری وقت ج . آذربایجان در باکو، جمهوری آذربایجان را به عنوان یک تدارک دهنده نفت اسرائیل توصیف کرد و بر پیش بینی یک پروژه، با اضافه کردن خط لوله ای به خط لوله باکو ـ جیحان از زیر دریا به اسرائیل تاکید کرد. اشموئل راویل نماینده بخش سوم وزارت امور خارجه اسراییل نیز طی سخنانی در کنفرانسی که به همت casrian inteqration club در تاریخ ۲۹ آوریل ۲۰۰۴ در مرکز بین‌المللی مطبوعات باکو برگزار شد ، با اشاره به پتانسیل‌های موجود در همکاری‌‌های بین آذربایجان و اسراییل، عامل نفت را مهم خواند و گفت که با تحقق طرح باکو ـ تفلیس ـ جیحان موفقیت‌های بسیاری به دست‌ خواهد آمد. (۱)
از جمله دیگر راهکارها و شگردهای رژیم صهیونیستی برای گسترش نفوذ در جمهوری آذربایجان تاسیس مراکز باصطلاح اشاعه دهنده دموکراسی در جمهوری آذربایجان است . این مراکز بغیر از بنیادهای بظاهر خیریه یهودی است که در میان حدود یک میلیون آواره جنگ قره باغ فعالیت می کنند . طرح ماشاو ، باشگاه سلام ـ شالوم و بنیاد سوروس از جمله ابزارهای دیگر نفوذ رژیم صهیوینستی در جمهوری آذربایجان می باشد .
باشگاه صهیونیستی سلام ـ شالوم مجری طرح ماشاو در جمهوری آذربایجان است . طرح ماشاو که یکی از ابزارهای نفوذ رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف محسوب می شود، از سال ۱۹۹۳ در جمهوری آذربایجان توسط رژیم صهیونیستی اجراء می شود . گفته می شود با حمایت رژیم صهیونیستی برنامه ماشاو در ۱۴۰ کشور جهان اجراء می شود . مقامات رژیم صهیونیستی مدعی هستند که هدف از اجرای برنامه ماشاو آشنا کردن کشورها با توسعه فناوری رژیم صهیونیستی و توانایی علمی و اقتصادی این رژیم است . برنامه ماشاو با هدف آموزش هزاران نفر در سال در کشورهای مختلف از سال ۱۹۵۸ توسط رژیم صهیونیستی اجرا می شود .به ادعای منابع صهیونیستی هدف این برنامه تبادل تجربیات در زمینه های علمی ، آموزشی ، و تحصیل و امور فرهنگی و کشاورزی است . اما از دید کارشناسان برنامه ماشاو اهداف دیگری دنبال می کند . در واقع رژیم صهیونیستی از اینگونه برنامه ها و به بهانه تبادل اطلاعات علمی و فعالیت های اقتصادی ، بعنوان پوششی جهت رسیدن به اهداف توسعه طلبانه خود بویژه در کشورهای مختلف استفاده می کند . با توجه به حساسیتی که در کشورهای اسلامی نسبت به رژیم صهیونیستی وجود دارد ، این رژیم همواره سعی دارد حضور خود در این کشورها را با بهانه های اقتصادی و یا به بهانه اشاعه دموکراسی توجیه کند .حال آنکه این رژیم خود مصداق تروریسم دولتی و بزرگترین نقض کننده حقوق بشر در جهان است . برنامه ماشاو مدعی کمک های علمی ـ اقتصادی به کشورهای نظیر جمهوری آذربایجان است . همانگونه که بنیاد صهیونیستی سوروس نیز مدعی تلاش برای اشاعه دموکراسی است . حال آنکه نیم نگاهی به روند فعالیت این گروهها نشان می دهد که آنها در اصل اهداف دیگری را دنبال می کنند .
باید گفت ماشاو یک سازمان و تشکیلات صهیونیستی است که دارای ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است. این سازمان با حمایت¬های آشکار و پنهان رژیم صهیونیستی اداره می¬شود و وظیفه عمده آن، استخدام نخبگان و مقامات کشورهای اسلامی جهت خدمت به اهداف اسرائیل و یهود می¬باشد. رژیم صهیونیستی با فعال کردن سازمانهای صهیونیستی مانند «ماشاو» و «سوخنوت» در جمهوری آذربایجان و ایجاد تشکل¬هایی مانند جمعیت¬های دوستی کوشش می¬کند تا نه تنها مانع از حمایت مسلمانان جمهوری آذربایجان از ملت فلسطین شود, بلکه فضایی به وجود آورد که موجودیت نامشروع اسرائیل نیز مانند موجودیت سایر کشورهای جهان قانونی تلقی شود. جمهوری آذربایجان کشوری اسلامی و شیعی و دارای پیوندهای عمیق تاریخی, مذهبی, فرهنگی و قومی با ایران و جهان اسلام است, رژیم صهیونیستی با فعال کردن سازمانهای صهیونیستی مانند «ماشاو» و «سوخنوت» در این کشور بدنبال تقویت گروههای اسلامی ، تضیعف باورهای اسلامی و تضعیف گروههای مخالف رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان است .
طی سالهای اخیر باشگاه سلام ـ شالوم مجری برنامه ماشاو در جمهوری آذربایجان با شیوه-های مختلف از جمله کمکهای مالی و وعده های متعدد به خانواده¬های فقیر , برگزاری مراسم¬های مختلف به تبلیغ یهودیت در جمهوری آذربایجان پرداخته و کوشش می¬کند با جذب مسلمانان جمهوری آذربایجان ، یهودیان را در این کشور افزایش دهند. گفتنی است جمهوری آذربایجان را به عنوان یکی از خاستگاه¬های اصلی قوم یهود معرفی می¬کنند.تبلیغ رژیم صهیونیستی و انحراف افکار عمومی از جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی از جمله محورهای فعالیت باشگاه سلام ـ شالوم در جمهوری آذربایجان است . در این راستا نیز هر ساله برنامه موسوم به «روز اسرائیل» با تلاش مشترک سفارت اسرائیل در ج . آذربایجان و سازمان جهانی یهودی «سوخنوت» و باشگاه سلام- شالوم در باکو برگزار می شود.در این میان تلاش های باشگاه سلام ـ شالوم برای نفوذ در سیستم آمورشی جمهوری آذربایجان و حضور در مدارس ، حاکی از تلاش رژیم صهیونیستی برای تاثیر گذاری روی نسل جوان جمهوری آذربایجان و ترویج تفکرات صهیونیستی در میان آنهاست .
باشگاه سلام ـ شالوم به بهانه کمک های تحصیلی به جمهوری آذربایجان و در چارچوب برنامه ماشاو هر ساله در مدارس باکو و دیگر شهرستانهای جمهوری آذربایجان مراسم هایی را برگزار و در حاشیه آن غرفه اسرائیل را به نمایش می گذارد . دراین مراسم ها از باصطلاح موقعیت جغرافیایی و تاریخ اسرائیل، همچنین فرهنگ، آداب و رسوم آن گفتگو می شود . حال آنکه رژیم نامشروع صهیونیستی با غصب اراضی اجدادی فلسطینیان ایجاد شده و اساساً موجودیت آن مشروع نمی باشد . با وجود این باشگاه سلام ـ شالوم بدنبال گسترش فعالیت های خود در جمهوری آذربایجان است . در این استا نیز فرهاد رحمان اف رئیس باشگاه سلام ـ شالوم طی سخنانی در گردهمایی فوریه سال ۲۰۰۵ این باشگاه تاکید کرد این باشگاه در چارچوب برنامه ماشاو در سال جاری سمینارهایی با هدف رفع مشکلات جوانان جمهوری آذربایجان تشکیل خواهد داد و به مبادله دانش آموز میان جمهوری آذربایجان و اسرائیل خواهد پرداخت . این در شرایطی است که طی ماههای اخیر برخی از نشریات جمهوری آذربایجان از دست داشتن رژیم صهیونیستی در قاچاق کودکان در جمهوری آذربایجان خبر داده اند .
شرل نائه همسر سفیر اسرائیل در جمهوری آذربایجان سال ۲۰۰۴ از برنامه تحصیلی درازمدت ماشاو در جمهوری آذربایجان خبر داد . به ادعای وی ماشاو یک سازمان امداد نبوده، بلکه هدف آن رسیدن به توسعه اقتصادی و تبادل تجربه در این زمینه با کشورهای جهان است. تاکنون ۳۰۰ تن در جمهوری آذربایجان در چارچوب برنامه ماشاو آموزش دیده اند . رژیم صهیونیستی در شرایطی ادعای کمک های علمی و اقتصادی به کشورهای مختلف از جمله جمهوری آذربایجان را دارد که پروژه نسل¬کشی ملت فلسطین توسط رژیم صهیونیستی وارد مرحله¬ای شده است که در آن با حمایت سیاسی آمریکا, تظاهرکنندگان بی¬دفاع فلسطینی با موشک و هلی¬کوپترهای جنگی به خاک و خون کشیده می¬شوند. در واقع رژیم صهیونیستی طی سالهای اخیر در جمهوری آذربایجان نیز بدنبال منافع صرف خود بوده است و کوشیده است در چارچوب نهادها و موسسات محتلف در همه بخش حساس این کشور نفوذ کند . رژیم صهیونیستی همواره از تقویت گروههای اسلامی در جمهوری آذربایجان ، آشکار شدن جنایات این رژیم برای مردم جمهوری آذربایجان نگران بوده و از همگرایی جمهوری آذربایجان با کشورهای منطقه ناخرسند است . این رژیم طی سالهای اخیر نه تنها در عمل به حل معضلات اقتصادی جمهوری آذربایجان کمک نکرده ، بلکه کوشیده است از مسایل اقتصادی در جهت رسیدن به اهداف سیاسی استفاده کند . نهادهایی نظیر ماشاو ، سوخنوت ، سوروس و بنیاد مارشال هرکدام نهادهایی هستند که با ظاهری جذاب و شعارهای فریبنده هرکدام مسئول اجرای بخشی ازاهداف توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان ،زدودن هویت ملی ـ اسلامی این کشور و وابسته کردن آن به جمهوری آذربایجان هستند . در این میان افزایش فعالیت های باشگاه سلام ـ شالوم در جمهوری آذربایجان بموازات افزایش تحرکات سوروس در آستانه انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۰۵ جمهوری آذربایجان حاکی از تلاش رژیم صهیونیستی برای دخالت در این انتخابات و اجرای سناریو های احتمالی مورد نظر خود است .
بنیاد صهیوینستی ـ امریکایی سوروس نیز از جمله پوشش های رژیم صهیونیستی برای نفوذ در جمهوری آذربایجان است . برای اولین بار بیشتر در سال ۱۹۹۷ و در جریان بحران ورشکستگی مالی و اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا نام بنیاد سوروس بر سر زبانها افتاد . در این بحران بشتر کشورهای عضو« آ.سه .آن » بویژه اندونزی و مالزی تحت اقداماتی که سوروس انجام داده بود متضرر شده اند . به باور کارشناسان بنیاد سوروس با داشتن پشتوانه مالی وسیاسی بعنوان یکی از ابزار فشار و نفوذ امریکا و رژیم صهیونستی در مناطق مختلف ایفای نقش می کند . این بنیاد از طریق ارتباط یا احزاب مخالف ، مطبوعات و جمعیت ها و سازمانهای منتقد دولت در کشورهای مورد نظر ، سعی دربرآوردن اهداف واشنگتن و تل آویو دارد . جمهوری آذربایجان از جمله کشورهای قفقاز است که بنیاد سوروس بلافاصله پس از فروپاشی شوروی کوشید ، حضور خود را در این کشور افزایش دهد . این موضوع دلایل مختلف دارد . اول اینکه جمهوری آذربایجان تنها کشور اسلامی در قفقاز محسوب می شود. دوم اینکه جمهوری آذربایجان با داشتن منابع قابل توجه انرژی بعنوان یک کشور ثروتمند در قفقاز و دارای موقعیت استراتژیک شناخته می شود . در چنین شرایطی است که پس از روی کار آمدن حیدر علی اف رئیس جمهوری فقید جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹۳ ، بنیاد سوروس نیز فعالیت های خود را در این کشور گسترش داد و انستیتو جامعه باز سوروس با ادعای اشاعه دموکراسی در جمهوری آذربایجان فعالیت خود را در این کشور اسلامی آغاز کرد . گفته می شود انستیتو جامعه باز «سوروس» تاکنون ۲۰ میلیون دلار در راستای باصطلاح کمک به فعالیت رسانه‎های ارتباط جمعی و سازمانهای غیر دولتی در جمهوری آذربایجان مصرف کرده است .” اسداف“ مدیر شعبه نمایندگی « سوروس» در جمهوری آذربایجان و ” روشن باقراف” سرپرست بخش روابط عمومی این نمایندگی چندی پیش گفته ‎اند که مخارج نمایندگی « سوروس» در آذربایجان در سال ۲۰۰۳ میلادی بالغ بر ۳ میلیون دلار بوده است . وی با اشاره به اولویت سازمانهای غیر دولتی در اختصاص اعتبارات از نظر « سوروس» ، گفته است که ۷۲ در صد کمکهای مالی این صندوق برای سازمانهای غیر دولتی و ۲۸ آن به سازمانهای دولتی اختصاص داده شده است .گفتنی است فعالیت بنیاد سوروس در جمهوری آذربایجان در دوران حیدر علی اف رئیس جمهوری فقید جمهوری آذربایجان سیر صعودی داشته است . تا قبل از تحولات گرجستان ، جمهوری آذربایجان نگرانی خاصی از بابت فعالیت های بنیاد سوروس احساس نمی کرد . تنها در سال ۲۰۰۲ و پس از آنکه سوورس اعلام کرد که به جدایی طلبان قره باغ کمک مالی خواهد کرد ، انتقادات دولتی از فعالیت بنیاد سوروس در جمهوری آذربایجان مطرح شد و حیدر علی اف از سوروس خواست تا به جای جدایی طلبان به آوارگان جنگ قره باغ کمک کند . برغم این انتقادات جورج سوروس اعلام کرده است تشخیص اینکه کمک های خود را به چه گروهی خواهد داد ، بعهده خودش است . وی همچنین وعده داده است برای اعطاء کمک شش میلیون دلاری به ارامنه قره باغ به جمهوری خودخوانده قره باغ سفر کند . گفتنی است بنیاد سوروس در جمهوری خود خوانده قره باغ نمایندگی دارد که ریاست آن را کارن میرزویان بعهده دارد . با وقوع تحولات موسوم به انقلابهای رنگین یا کودتاهای صادراتی در نوامبر ۲۰۰۳ در گرجستان ، نوامبر و دسامبر ۲۰۰۴ در اوکراین و مارس ۲۰۰۵ در قرقیزستان و افشاء شدن نقش انکار ناپذیر بنیاد سوروس در سقوط دولت ادوارد شواردنادزه و عسگر آقایف ، نگرانیها در جمهوری آذربایجان نیز از فعالیت بنیاد سوروس افزایش یافته است . چرا که جمهوری آذربایجان در نوامبر سال ۲۰۰۵ با انتخابات حساس پارلمانی مواجه است . بعنوان نمونه پس از تحولات نوامبر ۲۰۰۳ در گرجستان عاقل عباس اف سردبیر نشریه عدالت جمهوری آذربایجان تأکید کرد ، بنیاد سوروس با بازیهای سیاسی درصدد نفوذ در حاکمیت است. برخی از مقامات حزب حاکم آذربایجان نوین از فعالیتهای بنیاد صهیونیستی سوروس در مورد انتخابات آینده پارلمانی ابراز نگرانی کرده اند که در پی این ابراز نگرانی تبلیغات بر ضد این بنیاد در برخی مطبوعات طرفدار دولت شروع شده است . این در حالی است که مطبوعات غربگرای مخالف دولت برای تبرئه بنیاد سوروس از اتهام مداخله در امور داخلی جمهوری آذربایجان تلاش می کنند. این در شرایطی است که سوروس آشکارا تمایل خود برای تغییر در حکومتهای کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی را مطرح کرده است . در هرحال با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات پارلمانی در جمهوری آذربایجان ، بنیاد سوروس فعالیت های خود را در جمهوری آذربایجان افزایش داده است . وقوع تحولاتی نظیر ترور المار حسین اف سردبیر نشریه مونیتور نیز به این اهداف سوروس و رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان کمک می کند . البته پس از تحولات نوامبر ۲۰۰۳ گرجستان ، فعالیت بنیاد سوروس در جمهوری آذربایجان محدود شده بود . اما بدنبال دیدار سوروس با الهام علی اف در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۴ و نیز درخواست هنری برنر میلیادر یهودی از الهام علی اف ، فعالیت بنیاد سوروس در جمهوری آذربایجان افزایش یافته است . بطوریکه از دسامبر ۲۰۰۴ بنیاد سوروس اقدام به استخدام نیروهای جدید از میان غیر شیعیان و اصحاب مطبوعات در جمهوری آذربایجان کرده است . بموازات آن بنیاد سوروس مقوله هایی نظیر وضعیت فسادمالی در جمهوری آذربایجان را در دستور کار قرار داده است ، شبیه اقداماتی که در گرجستان و قرقیزستان انجام داده است . در این راستا نیز با حمایت مالی نمایندگی موسسه جامعه باز بنیاد سوروس در باکو کتاب ” حاکمیت و فساد مالی ” اثر یک نویسنده آمریکایی بنام سوزان رووز آکرمان به زبان آذری در باکو در اواخر سال ۲۰۰۴ منتشر شد. در این کتاب اطلاعات مفصلی در زمینه “انتخابات و رشوه ” و ” شستشوی پولهای کثیف ” ارایه شده است .
با افزایش انتقادات از فعالیت های مشکوک بنیاد سوروس در جمهوری آذربایجان ، فوآد سلیمان‎اف از نمایندگان صندوق «سوروس» در ج . آذربایجان، در اظهاراتی مغایر با اظهارات جورج سوروس ، گزارشات مربوط به حمایت این صندوق برای سرنگونی هیات حاکمه را بی اساس خوانده است . به ادعای وی این صندوق درهیچ کشوری اقدام به تغییر دولت نکرده است و این صندوق صرفاً طبق ماموریت خود در راستای شکل گیری دموکراسی ، ایجاد جامعه شهروندی ، حفظ شفافیت در انتخابات و ارتقاء سطح آگاهی مردم فعالیت می‎کند. این در شرایطی است که با تحولات اوکراین و وقوع باصطلاح انقلاب نارنجی در این کشور بنیاد سوروس و سفارت امریکا و رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان تعدادی از مخالفان دولت باکو را برای دیدن آموزشهای لازم و آشنایی با شرایط مورد انتظار این بنیاد به اوکراین اعزام کرد .در این راستا ولادیمیر تیموشنکو یکی از نمایندگان مجلس جمهوری آذربایجان از اعزام افرادی از این کشور به اوکراین با حمایت مالی سفارت آمریکا و رژیم صهیونیستی در «باکو» پرده برداشته است . وی افشاء کرد که سفر ۷۸ تن از ج . آذربایجان به اوکراین در دسامبر ۲۰۰۴ با پشتیبانی سفارت آمریکا و رژیم صهیوینستی و بنیاد سوروس صورت گرفته است. «تیموشنکو» با اعلام این که این افراد از جناح مخالف دولت آذربایجان برای حمایت از جناح مخالف در تظاهرات خیابانی به «کیف»، پایتخت اوکراین، اعزام شده اند. در واقع بنظر می رسد بنیاد سوروس سعی دارد در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۵ جمهوری آذربایجان بمانند انتخابات پارلمانی ۲۰۰۳ گرجستان و فوریه ۲۰۰۵ قرقیزستان جنجال ایجاد کند . در این راستا از نظر برخی از محافل سیاسی تحریم انتخابات شهرداریهای جمهوری آذربایجان از سوی احزاب غربگرا نظیر مساوات ، دمکرات ، جبهه خلق و استقلال ملی نیز با چراغ سبز بنیاد سوروس صورت گرفته است ، تا زمینه بهانه تراشی ها در انتخابات پارلمانی ۲۰۰۵ جمهوری آذربایجان فراهم شود . اپوزیسیون غربگرای جمهوری آذربایجان از ماههای اخیر مسایلی نظیر اینکه غرب به آنها سفارش کرده است که تا انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۵ منتظر بمانند ، مطرح می کنند.دیدار سران احزاب غربگرا در جمهوری ؟آذربایجان نیز با مسئولان سفارت رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان ا زاوایل سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است . در واقع در خوشبیانه ترین حال اگر بنیاد سوروس حتی بدنبال انقلاب مخملی در جمهوری آذربایجان نباشد ، بدنبال فشار بر دولت باکو جهت اخذ امتیازات نفتی بیشتر و زمینه سازی برای نفوذ رژیم صهیونیستی است . البته با توجه به بافت مذهبی جمهوری آذربایجان ، بنیاد سوروس همسو با اهداف رژیم صهیونیستی برای از هم پاشیدن بنیان های اجتماعی و مذهبی در این کشور نیز فعالیت می کند . در این راستا نیز روزنامه «اولایلار» وابسته به وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان چندی پیش از تلاش بنیاد صهیونیستی «سوروس» برای گسترش مواد مخدر در جمهوری آذربایجان در پوشش برنامه مبارزه با موادمخدر خبر داد.این روزنامه در مقاله ای تحت عنوان «باکو در دام هروئین» نوشت: بنیاد «جرج سوروس» که مهر یهودی بر پیشانی برخی روزنامه نگاران، سرمایه داران و روشنفکران جمهوری آذربایجان می زند در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ برنامه محرمانه ۶۳ صفحه ای ویژه ای درباره موادمخدر تهیه کرده است.در این مقاله آمده است: برنامه این سرمایه دار یهودی آمریکایی درباره موادمخدر نخستین بار در روسیه افشا شد و شماری از کارکنان این برنامه دستگیر شدند. «اولایلار» افزود: عوامل «سوروس» در این جمهوری این برنامه را در مدارس، مراکز علمی و تحقیقاتی، زندان ها و بیمارستان ها اجرا کرده اند. این بنیاد همچنین فعالیت هایی جهت اعمال نظر در محتوای کتب درسی جمهوری آذربایجان انجام داده است که مجموع این عوامل نشان می دهد که فعالیت این بنیاد در جمهوری آذربایجان مغایر منافع این کشور است .
در راستای سیاست نفوذ رژیم صهیونیستی روزنامه ۵۲۵ در ۲۴ آوریل ۲۰۰۴ خود نوشت : «گردهمایی تأسیس جمعیت دوستی جوانان اسرائیل و آذربایجان با حضور نمایندگان سازمان بین¬المللی یهودی سوخنوت و کارمندان سفارت اسرائیل برگزار شد. هدف این جمعیت توسعه دادن به ارزشهای تاریخی, ملی و معنوی میان ملت¬های ج . آذربایجان و اسرائیل است.» در واقع تاسیس اینگونه جمعیتها و انجمن های دوستی از جمله دیگر شگردهای رژیم صهیونیستی برای گسترش نفوذ در جمهوری آذربایجان است .

اهداف جمهوری آذربایجان از مناسبات با تل آویو :

مقامات جمهوری آذربایجان اهداف متعدد سیاسی ، اقتصادی و امنیتی و نظامی از گسترش مناسبات با رژیم صهیونیستی دنبال می کنند .
جمهوری آذربایجان همواره امیدوار بوده است که با گسترش مناسبات با رژیم صهیونیستی ، ضمن افزایش سرمایه گذاری شرکت های اسرائیلی در جمهوری آذربایجان از کمک های مالی تل آویو بهره مند بشود . در این راستا حیدر على‏اف رئیس جمهورى فقید آذربایجان اعلام کرد که درهاى این کشور بر روى سرمایه‏گذاران و کارفرمایان اقتصادى اسرائیل گشوده است. على‏اف سطح همکارى‏هاى اقتصادى بین باکو و تل‏آویو در طول سالهاى اخیر را گسترش یافته توصیف و تاکید کرده بود که رهبرى کشور از ارایه هرگونه ابتکارى در این زمینه استقبال و آن را بررسى خواهد کرد. (۲) این در شرایطی است که طی سالهای اخیررژیم صهیونیستی نه تنها فن آوری جدید به جمهوری آذربایجان منتقل نکرده است و سرمایه گذاریهای سودمندی در جمهوری آذربایجان برغم دریافت امتیازات فراوان نکرده است ، بلکه برخی از شرکت های اسرائیلی در جمهوری خودخوانده قره باغ و در اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان فعال هستند و عملاً از جدایی طلبان قره باغ حمایت می کنند . ضمن اینکه برغم باصطلاح همکاری استراتژیکی که ترکیه با اسرائیل داشته است ، در جریان بحران شدید مالی سال ۲۰۰۱ ترکیه ، رژیم صهیونیستی حاضر نشد که کمک مالی در اختیار آنکارا قرار دهد و کمک مالی را منوط به تصاحب اراضی در ترکیه کرد ، چه برسد به جمهوری آذربایجان که اساساً در مقایسه با ترکیه اهمیت کمتری برای رژیم صهیونیستی دارد .
از لحاظ سیاسی بزعم مقامات جمهوری آذربایجان گسترش مناسبات با رژیم صهیونیستی نه تنها زمینه ساز همگرایی بیشتر باکو با غرب است ، بلکه زمینه را برای فشار بیشتر به ارمنستان در مناقشه قره باغ فراهم می سازد . البته مقامات ایروان نیز همواره در این خصوص ابراز نگرانی کرده اند . بعنوان نمونه روبرت شوگاریان معاون وزیر امورخارجه ارمنستان گفته است که اسرائیل، جمهوری آذربایجان و ترکیه در صدد ایجاد اتحاد سه گانه ای در منطقه هستند که می تواند با منافع ایروان در تضاد باشد .وی تاکید کرده است : نباید با بهانه قراردادن حادثه یازدهم سپتامبر اتحادهای سه گانه و چهارگانه در جهان و منطقه قفقاز ایجاد کرد.این در شرایطی است که در عمل اساساً پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه و رویکرد نسبتاً واگرایانه این حزب به تل آویو ، اتحاد سه جانبه ترکیه ، ج . آذربایجان و رژیم صهیونیستی رنگ باخته است و اساساً ترکیه خود به دنبال عادی سازی مناسبات با ارمسنتان جهت کاهش فشار امریکا و اتحادیه اروپا و مسکوت گذاشتن مساله کشتار ۱۹۱۵ ارامنه توسط ترکهای عثمانی است . از سوی دیگر ارمنستان نیز با اسرائیل مناسباتی قابل توجهی دارد و این روابط بیشتر جنبه گسترش ارمنی گرایی و یهودی گرایی بخود گرفته است.بطوریکه لابی ارمنی و یهودی در آمریکا نفوذ و قدرت قابل ملاحظه ای دارند و با یکدیگر ارتباط خوبی دارند . در چنین شرایطی نیز برغم اینکه دم از مناسبات نزدیک جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی زده می شود ، رژیم صهیونیستی حتی یکبار نیز در رای گیری مجمع عمومی سازمان ملل ، به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان رای ممتنع نداده است . این رای گیری ها از سال ۲۰۰۰ دسامبر هر سال انجام می شود .
در واقع رژیم صهیونیستی بواسطه ملاحظاتی که نسبت به ارمنستان دارد از فروش تسلیحات نظامی به جمهوری آذربایجان خودداری می کند . بعنوان نمونه جمهوری آذربایجان از سالها پیش به بهانه تأمین امنیت خط لوله نفتی باکو ـ تفلیس ـ جیهان برای خرید هواپیماهای بدون سرنشین رژیم صهیونیستی از نوع «هرمس۵۰۰» با تل آویو گفت و گو می کند. این هواپیمای دو موتوره به پیمان نقره ای معروف بوده و قادر به پرواز با سرعت ۲۱۰ کیلومتر در ساعت در ارتفاع ده هزارمتری زمین است ، (۳) اما رژیم صهیونیستی به بهانه های مختلف از این اقدام طفره می رود.
در واقع گذشت بیش از یک دهه از مناسبات جمهوری آذربایجان به رژیم صهیونیستی نشان می دهد که باکو به انتظارات خود از این مناسبات دست نیافته است . بعنوان نمونه تل آویو طی سالهای گذشته برغم درخواستهای مکرر شخص رئیس جمهوری آذربایجان کمکی به لغو مصوبه ۹۰۷ کنگره آمریکا یا مصوبه تحریم مالی جمهوری آذربایجان نکرده است. این مصوبه در سال ۱۹۹۲ با اعمال نفوذ لابی ارامنه در امریکا به تصویب رسید و جمهوری آذربایجان را از کمک مالی بلاعوض امریکا به بهانه اینکه جمهوری آذربایجان ، ارمنستان را محاصره اقتصادی کرده است ، محروم می کند . این مصوبه از سال ۲۰۰۰ و بدنبال قرار گرفتن باکو در ائتلاف ضدتروریسم تنها به حالت تعلیق درآمده است . حال آنکه مقامات باکو با دادن امتیازات مختلف به رژیم صهیونیستی امیدوار بودند که با اعمال نفوذ لابی یهودی این مصوبه لغو شود تا حداقل ادعای راهبردی بودن مناسبات باکو ـ واشنگتن در ظاهر مشکلی نداشته باشد . این درشرایطی است که رژیم صهیونیستی همواره از موضع زیاده خواهانه با جمهوری آذربایجان برخورد کرده است . بطوریکه آرکادی میلمان سفیر وقت رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۰ در درگیری لفظی با واحد مصطفی اف مدیر شبکه آ . ان . اس بطور بیشرمانه از مردم جمهوری آذربایجان بعنوان برده رژیم صهیونیستی نام برد . اخباری نیز همواره بر انتقال جوانان جمهوری آذربایجان برای انجام کارهای پست و نیز دست داشتن رژیم صهیونیستی در قاچاق انسان و تجارت فحشاء در جمهوری آذربایجان از سوی رژیم صهیونیستی همواره توسط مطبوعات باکو منتشر شده است . رژیم صهیونیستی همچنین با مواضع دوگانه نشان داده است که لاینحل ماندن مناقشات قومی و ارضی منطقه قفقاز جنوبی را عاملی برای افزایش حضورش در منطقه می داند. از این رو باید گفت حضور رژیم صهیونیستی در منطقه قفقاز یکی از عوامل ناامنی و تنش زایی در این منطقه است.

اهداف تل آویو از مناسبات با جمهوری آذربایجان :

باید گفت طی یک دهه گذشته رژیم نژادپرست اسرائیل از جمله بازیگرانی بوده است که کوشیده است تا به هر نحو ممکن نفوذ خود را در منطقه قفقاز بویژه جمهوری آذربایجان گسترش دهد ۰ این موضوع دارای دلایل متفاوتی است ۰ اقدام به توصیه بن گوورین مبنی بر لزوم توسعه روابط اسرائیل با کشورهای غیرعربی نزدیک به خاورمیانه ، وجود ذخایر عظیم انرژی در جمهوری آذربایجان ، انتقال یهودیان جمهوری آذربایجان به سرزمینهای اشغالی بخشی از دلایل تلاش اسرائیل برای گسترش نفوذ در جمهوری آذربایجان است ۰
یکی از مهمترین دلایل تلاش اسرائیل برای نفوذ بیشتر در جمهوری آذربایجان وجود مرز طولانی و منحصر بفرد جمهوری آذربایجان با ایران بعنوان کشوری که تل آویو بارها آن را بعنوان مهمترین دشمن اسرائیل عنوان کرده است، می باشد. جمهوری آذربایجان به خاطر داشتن اشتراکات فراوان با ایران و علاقه و ارادت مردمان این سرزمین به ایران بشدت اسراییل را نگران ساخته است . از اینرو نیز هر گاه گامی برای گسترش مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان برداشته می شود ، محافل وابسته به صهیونیسم در جمهوری آذربایجان تلاش می کنند که با تبلیغات منفی در مناسبات دو کشور خلل ایجاد کنند . این موضوع هم در سفر سال ۲۰۰۴ سید محمدخاتمی رئیس جمهوری ایران به باکو و هم در سفر سال ۲۰۰۵ الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان به تهران قابل لمس بود . اساساً سیاست ایران ستیزی در جمهوری آذربایجان و تخریب وجهه ایران در جمهوری آذربایجان و طرح مسایلی نظیر اتحاد با صطلاح آذربایجان شمالی و جنوبی و فعالیت گروهک هایی نظیر باب با حمایت های مالی و معنوی رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان به پیش می رود . ج.ا.ایران به دلیل پیوندها و امتیازهای تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی که با منطقه آسیای مرکزی و قفقاز دارد، برای حضور در منطقه از موقعیت مناسبی برخوردار است. طبیعی است حضور همه جانبه ایران در منطقه به عنوان اصلی ترین کشور مخالف رژیم صهیونیستی وزنه را به سود جبهه ضد اسرائیلی در جهان تغییر خواهد داد. در نتیجه مقابله با حضور ایران در منطقه یکی از اهداف امنیتی تنش زای اسرائیل در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی می باشد. رژیم صهیونیستی کوشش می¬کند تا ایران را به عنوان خطری برای جمهوری آذربایجان نشان دهد و با استفاده از این سیاست فریب¬آمیز, جمهوری آذربایجان را برای همکاری گسترده¬تر با خود مجاب سازد. این در شرایطی است که ایران همواره حامی جمهوری آذربایجان بوده و حمایتهای سیاسی تهران از باکو در مجامع بین المللی و نیز کمک های اقتصای ایران به جمهوری آذربایجان چه در چارچوب کمیته امداد و چه خارج از آن شاید با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نباشد . گفته می شود رژیم صهیونیستی برای تبلغات ضد ایرانی حتی مطبوعاتی را در باکو اجاره می کند . سفارت اسرائیل درباکو با پرداخت میلغ قابل توجهی پول به مطبوعات جمهوری آذربایجان، آنها را به انتشار اخبار کذب علیه ایران ارعیب می‌کند . بعنوان نمونه در سال ۲۰۰۴ یکی از مسئولان سفارت اسرائیل در باکو طی ملاقاتهای جداگانه‌ای با مدیران روزنامه‌های باکو، مقاله‌ای درباره واگذاری منطقه مغان ایران به ارمنستان برای ایجاد یک پایگاه نظامی علیه آمریکا را همراه یک چک بانکی به عنوان کمک مالی اسرائیل به مطبوعات آذربایجان تحویل داده است.هدف اسرائیل از این اقدام، تحریک افکار عمومی علیه ایران می‌باشد.برخی از روزنامه‌های باکو از انتشار خبر مجعول مذکور در ازای دریافت پول خودداری کرده‌اند، اما سایر مطبوعات باکو از همکاری کامل خود با سفارت اسرائیل خبر داده و مقاله مذکور را به همراه داستان سازی‌های جانبی منتشر کرده‌اند. (۴)
از مهمترین اهداف اسرائیل در جمهوری آذربایجان تلاش برای مقابله با گسترش اسلام گرایی است. منطقه قفقاز بویژه جمهوری آذربایجان به دلیل شرایط فرهنگی و تاریخی که از آن برخوردار است بستر مناسبی برای رشد گرایشهای اسلامگرایانه دارد. از همان اوایل به استقلال رسیدن جمهوریهای قفقاز، نگرانی قدرتهای جهانی و منطقه ای مخالف گرایشات اسلامی، منجر به تلاش برای ریشه کن کردن این نوع گرایشات در منطقه شد. در این میان اسرائیل که رشد جریانات اسلامی در هر نقطه از جهان را مخالف موجودیت و حیات خویش می داند، تلاش برای مقابله با اسلامگرایی در قفقاز را از اهداف اساسی خود برای نفوذ در این منطقه قرار داده است. برقراری و گسترش روابط با دولتهایی لائیک جمهوریهای منطقه قفقاز در راستای تحقق بخشیدن به این هدف صورت می پذیرد. البته اسرائیل در پیگیری سیاست مقابله با اسلام خواهی در منطقه از پشتیبانی و حمایت برخی دولتهای منطقه ای و فرا منطقه ای نیز برخوردار است.رژیم صهیونیستی در کنار مقابله با اسلامگرایی در جمهوری آذربایجان بدنبال تقویت فرقه های ضاله در این کشور با استفاده خلاهای متعدد موجود در جمهوری آذربایجان نیز است . در این راستا تبدیل کردن باکو به پایتخت بهائی ها مورد توجه تل آویو است .
بنا بر توافقات صورت‌گرفته میان مقامات اسراییل و جمهوری آذربایجان، باکو به مرکز فعالیت فرقه بهاییت تبدیل می‌شود.پس از پیگیری سفارت اسراییل در باکو و کسب مجوز مقامات جمهوری آذربایجان، انجمن بهاییان، فعالیت خود را در جمهوری آذربایجان عملاً آغازکرده است. با فعالیت انجمن بهاییان در باکو، قرار است، این شهر به مرکز فعالیت‌ بهاییان در منطقه تبدیل شود.(۵) در عین حال محافل وابسته به صهیونیستها مارس ۲۰۰۵ اولین لژ فراماسونری را در جمهوری آذربایجان تشکیل دادند .
باید گفت یکی از اهداف امنیتی اسرائیل در منطقه قفقاز گسترش فضای امنیتی خود است۰ عدم مشروعیت سیاسی اسرائیل در میان بسیاری از کشورهای خاورمیانه سبب شده است تا اسرائیل فضای مناسبی برای تحرک لازم در منطقه را نداشته باشد. در چنین شرایطی حضور در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی با توجه به ویژگیهای ژئوپلتیکی خاصی که این منطقه دارد، انتخاب مطلوبی برای اسرائیل محسوب می شود. در این راستا تلاش برای جلب همکاری جمهوریهای آسیای مرکزی و قفقاز در مجامع بین المللی، کاهش فشارها علیه اسرائیل، خارج کردن خود از بحران مشروعیت سیاسی، جلوگیری از تشکیل جبهه ضد اسرائیلی در منطقه و گسترش سطح تماس با برخی کشورهای اسلامی به منظور ایجاد تفرقه میان آنها، از جمله اهداف اسرائیل در قفقاز محسوب می شود. تسلط بر منابع انرژی جمهوری آذربایجان و مشارکت در پروژ های سود آور اقتصادی جمهوری آذربایجان می باشد .
در حال حاضر یکی دیگر از اهداف اسرائیل در قفقاز و آسیای مرکزی از جمله جمهوری آذربایجان تسهیل مهاجرت یهودیان این منطقه به فلسطین اشغالی بطور خاص و یهودیان مقیم اتحاد جماهیر شوروی سابق به طور عام می باشد۰این موضوع از ترس تل آویو از نابرابر شدن شدید جمعیت فلسطینی نسبت به یهودیان می باشد . این نگرانی بویژه از سال ۲۰۰۱ با آغاز انتفاضه جدید مردم فلسطین و افزایش میزان مهاجرت یهودیان از سرزمینهای اشغالی (پدیده مهاجرت معکوس ) بیشتر شده است ۰ به ادعای ایتان نایه سفیر رژیم صهیونیستی در باکو حدود ۸۰ هزار یهودی در جمهوری آذربایجان زندگی می کنند . بگفته مقامات ج . آذربایجان نیز از سال ۱۹۹۱ تا کنون بیش از پنج هزار نفر ازیهودیان مقیم در شمال غربی این کشور بویژه از شهرستان قوبا به فلسطین اشغالی مهاجرت کرده اند رژیم صهیونیستی تلاش دارد قشر تحصیلکرده و نخبه یهودیان جمهوری آذربایجان را به فلسطین اشغالی بفرستد و از سایر یهودیان جمهوری آذربایجان نیز برای اهداف جاسوسی استفاده کند . در این راستا نیز ارتقاء جایگاه یهودیان و ترویج تفکرات صهیونیستی در جمهوری آذربایجان از جمله اهداف رژیم صهیونیستی می باشد . کنفرانس یهودیان در جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۰۱ نیز با چنین هدفی در باکو برگزار شد . اسرائیل با بهره گیری از اقلیت یهودی ساکن و بیشتر در چارچوب فعالیت های باصطلاح اقتصادی در جمهوریهای قفقاز از آنان به عنوان اهرم نفوذ برای ترویج اندیشه های صهیونیستی استفاده می کند. تبلیغ یهودیت در جمهوری آذربایجان نیز از جمله نتایج مناسبات باکو با رژیم صهیوینستی است . مؤسسات اسرائیلی با شیوه¬های مختلف از جمله کمکهای مالی به خانواده¬های فقیر و گرسنه, برگزاری مراسم¬های مختلف سخنرانی و … به تبلیغ یهودیت در جمهوری آذربایجان پرداخته و کوشش می¬کنند با جذب مسلمانان مستضعف, تعداد یهودیان را در این کشور افزایش دهند. یهودیان, جمهوری آذربایجان را به عنوان یکی از خاستگاه¬های اصلی قوم یهود معرفی می¬کنند.
در چنین شرایطی است که باید گفت جمهوری آذربایجان جایگاه خاصی در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی دارد و این موضوعی است که مقامات تل آویو نیز بر آن اذعان کرده اند . بعنوان نمونه رومان برونفمان عضو پارلمان اسرائیل و رئیس هیات اسرائیلی شرکت کننده در مراسم تدفین حیدر علی اف رئیس جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۰۳ با تاکید بر اینکه حیدر علی¬اف شخصی بود که ج . آذربایجان را به کشوری معاصر، غربگرا و کشوری تبدیل کرد که به سرعت توسعه می¬یابد، افزود که اسرائیل جایگاه خاصی را در سیاست خارجی خود به آذربایجان اختصاص داده و تصمیم مبنی بر اعزام کمیسیون ویژه به باکو نمایانگر احترام عمیق در برابر خاطره حیدر علی¬اف می¬باشد که کارهای زیادی جهت تحکیم روابط دو جانبه انجام داده است.(۶)
به باور کارشناسان سیاسی نیاز جمهوریهای منطقه قفقاز به سرمایه و تکنولوژی، وجود رهبران لائیک در منطقه ، سانسور جنایات رژیم تروریستی اسرائیل در رسانه های جمعی منطقه و وجود جمعیت یهودیان در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی ، از عوامل تسهیل کننده حضور اسرائیل در قفقاز جنوبی است. باید گفت اسرائیل با همیاری ترکیه و آمریکا اهداف توسعه طلبانه ای در منطقه قفقاز دنبال می کند که بخشی عمده از آنها برای منزوی کردن ایران و روسیه و جلوگیری از شکل گیری و تثبیت همکاریهای جمعی در منطقه و استفاده از اراضی کشورهای منطقه برای انجام اقدامات ضدامنیتی است . اغلب اهداف اسرائیل در منطقه قفقاز جنوبی تنش زا بوده و ترتیبات امنیتی این منطقه را پیچیده می سازد. در واقع رژیم صهیونیستی بنا به ماهیت جنگ طلبانه خود، وضعیت نه جنگ نه صلح در منطقه را زمینه مناسبی برای حضور در این منطقه می داند و در این راستا نیز تلاش می کند. تحرکات مشکوک اسرائیل در رابطه با مناقشات آبخازیا و اوسیتیای جنوبی و قره باغ از جمله ارتباط با دولت های خود خوانده مناطق و رای ممتنع به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان در سازمان ملل نشاندهنده این موضوع است . حتی تلاشهای اقتصادی اسرائیل در منطقه قفقاز نیز ماهیتی سیاسی و امنیتی دارند.

افسانه هولوکاست در جمهوری آذربایجان :

مظلوم نمایی قوم یهود از جمله محورهای فعالیت رژیم صهیونیستی دراقصی نقاط جهان و از جمله در جمهوری آذربایجان است . رژیم صهیونیستی از این طریق سعی در مشروع نشان دادن اقدامات خود در فلسطین اشغالی و سرپوش گذاشتن بر جنایات خود است . هر ساله با کمک سفارت رژیم صهیونیستی در باکو و باشگاه سلام ـ شالوم و بنیاد سوروس به یادبود باصطلاح قربانیان یهودی در جنگ جهانی دوم مراسم قابل توجهی در باکو برگزار می شود . در این راستا مراسم یادبود باصطلاح ۶ میلیون یهودی کشته شده هنگام جنگ جهانی دوم در ۱۹ آوریل ۲۰۰۴ توسط مرکز فرهنگی سفارت اسرائیل در باکو و با حضور مقامات رسمی آذربایجان، سفرای کشورهای خارجی ، رییسان جمعیت های یهودی فعال در باکو و خارج ، شخصیت‎های علمی و فرهنگی و از آن جمله خبرنگاران در هتل «حیات ریجنسی » با سخنرانی ایتان نایه سفیر اسرائیل در باکو برگزار شد. هدایت اروج‎اف مشاور مسائل ملی رئیس جمهوری آذربایجان نیز در این مراسم سخنرانی کرد. وی ضمن اظهارنظر در خصوص نسل‎کشی یهودیان گفت، فاجعه‎ای که در (۲۶ فوریه ۱۹۹۲ ) خوجالی برای آذربایجانی‎ها اتفاق افتاد ، در درک عمیقتر فاجعه ملت یهود به آذربایجان کمک می کند و این جنایات غیر قابل قبول است. هدایت اروج‎اف سپس متن پیام رئیس جمهوری عنوان شده به جمعیت‎های یهودی آذربایجان و تمام ملت یهود را برای شرکت کنندگان در مراسم قرائت کرد.(۷)
باید گفت کشتار ۶ میلیون یهودی در جنگ دوّم جهانی توسط رژیم هیتلر, افسانه¬ای است که با هیچ منطقی سازگار نیست. ابتدایی¬ترین و روشن¬ترین دلیل در افسانه بودن این ماجرا, این است که در آن روزگار در سطح اروپا و در مناطق اشغالی رژیم هیتلر اصلاً ۶ میلیون یهودی وجود نداشت و حتی بعد از گذشت بیش از ۵۰ سال از جنگ دوّم جهانی نیز در این مناطق ۶ میلیون یهودی یافت نمی¬شود. افسانه کشتار ۶ میلیون یهودی را نظریه¬پردازان صهیونیسم جعل کردند تا تحت پوشش تبلیغات گسترده و مستمر و مظلوم¬نمایی, مردم جهان را برای تشکیل یک کشور صهیونیستی و اشغالی سرزمین¬های اسلامی تحت تأثیر قرار داده و زیر چتر این تبلیغات, جنایات تاریخی خود را پنهان کنند. بسیاری از محققان و نویسندگان مستقل جهان, تحقیقات عمیقی درباره افسانه کشتار یهودیان در جنگ دوّم جهانی انجام داده و به این نتیجه رسیده¬اند که این ماجرا ساخته و پرداخته نظریه¬پردازان صهیونیسم بین¬المللی و امپراتوری رسانه¬ای آنهاست. چند سال پیش «روژه گارودی» نویسنده فرانسوی, کتابی در این باره نوشت و با استناد به اسناد و مدارک معتبر ثابت کرد که افسانه کشتار یهودیان برای فریب افکار عمومی جهان و پیشبرد سیاست¬های اشغالگرانه صهیونیست¬ها جعل شده است. جالب است که در فرانسه که خود را مهد آزادی و دموکراسی می داند ، روژه گارودی به جرم نوشتن کتاب محاکمه و جریمه شد و حتی صهیونیست¬ها این نویسنده بزرگ و اندیشمند جهانی را مورد حمله قرار داده و مضروب کردند.ی سالهای اخیر در جمهوری آذربایجان نیز مراسمهایی در بزرگداشت با صطلاح یهودیان کشته شده! در جنگ دوّم جهانی برپا شده است . در این مراسمها علاوه بر سفیر اسرائیل و نمایندگان تشکل¬های صهیونیستی مانند بنیاد سوروس , مقامات رسمی جمهوری آذربایجان از جمله تعدادی از نمایندگان پارلمان نیز شرکت می کنند. باید گفت اینگونه اقدامات جمهوری آذربایجان در شرایطی انجام می شود که باکو به حقایق انکارناپذیر و واقعیت¬های تاریخی در مورد فلسطین بی توجهی می کند . برجسته¬ترین و بدیهی ترین بُعد این حقایق و واقعیت¬های مسلّم, اشغال سرزمین فلسطین توسط صهیونیست¬ها, آوارگی میلیونها فلسطینی و نسل¬کشی مستمر فلسطینی¬هاست. طی بیش از نیم قرن گذشته, پروژه ضد بشری نسل¬کشی ملت فلسطین توسط یهودیان صهیونیست با حمایت غرب ادامه یافته و طی این مدت میلیونها فلسطینی کشته شده¬اند و نه تنها در سرزمین اسلامی فلسطین, صهیونیست¬ها دولت نامشروع اسرائیل را تشکیل داده¬اند, بلکه حتی به فلسطینی¬های ساکن در سرزمین خود و میلیونها فلسطینی آواره در جهان اجازه نداده¬اند, کشوری کوچک در سرزمین¬های اشغالی خود تشکیل دهند. جمهوری آذربایجان یک کشور اسلامی است و مردم این جمهوری مسلمان و شیعه هستند. این سوال مطرح است که در حالی که میلیونها فلسطینی طی دهه¬های اخیر توسط اسرائیلی¬ها کشته و آواره و بی¬خانمان شده¬اند و در حالی که نسل¬کشی ملت مظلوم و مسلمان فلسطین توسط صهیونیست¬ها ادامه دارد, در این وضع, در کشوری مثل جمهوری آذربایجان باید برای شهیدان فلسطین مراسم یادبود برپا شود یا برای افسانه کشتار یهودیها؟آیا کشوری مثل جمهوری آذربایجان که جزو جهان اسلام است, باید از مسلمانان مظلوم فلسطینی حمایت کند یا از جنایتکاران صهیونیستی که با جنایت-های خود روی هیتلر را سفید کرده¬اند؟
نکته جالب توجه این است که در جمهوری آذربایجان برپایی هرگونه مراسم برای حمایت از مقاومت ملت مظلوم فلسطین ممنوع است, اما یهودیان صهیونیست برای تبلیغات علیه مسلمانان و اسلام آزادی کامل دارند. رسانه¬های دولتی جمهوری آذربایجان, همانند مقامات و رسانه¬های اسرائیل, از رزمندگان فلسطین به عنوان «تروریست» نام می¬برند. حال آنکه آنها از وطن خود دفاع می¬کنند و تروریست نیستند ، چنانچه در جمهوری آذربایجان نیز در مناقشه قره باغ افراد بسیاری در مقابل تجاوز ارامنه ایستادند. جمهوری آذربایجان, از کشورهای اسلامی انتظار دارد که به خاطر تجاوز ارمنستان به این کشور روابط اقتصادی و همسایگی خود را با ارمنستان کاهش دهد. در حالی که خود با رژیم نامشروع و متجاوز اسرائیل که دهها سال است مشغول نسل¬کشی ملت فلسطین است, روابط صمیمانه و گسترده¬ای برقرار کرده و از سیاست¬های ضد اسلامی این رژیم حمایت می¬کند. طی ماههای اخیر رژیم صهیونیستی با هلی¬کوپتر و موشک به صفوف راهپیمایان فلسطینی حمله کرد و دهها تن از جمله کودکان و زنان را به خاک و خون کشید. عمق این جنایت به حدی بود که برخی مقامات اروپایی و حتی مجامع بین¬المللی بدان واکنش نشان دادند. اما برخی از افراد در جمهوری آذربایجان که برای افسانه کشتار یهودیان در جنگ دوّم جهانی شمع روشن می¬کنند, از هرگونه واکنش و حتی اظهار تأسف خودداری کردند. آنچه مسلم است اینکه مردم جمهوری آذربایجان انتظار دارند که جمهوری آذربایجان بعنوان یک کشور مورد تجاوز قرار گرفته از مردم مظلوم فلسطین که زیر عملیات سرکوب رژیم صهیونیستی قرار دارند ، حمایت بکند . بویژه اینکه جمهوری آذربایجان از اعضاء سازمان کنفرانس اسلامی محسوب می شود و کشورهای اسلامی مهمترین حامی تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان و تعلق قره باغ به جمهوری آذربایجان هستند . انتظار گروهها و محافل سیاسی در جمهوری آذربایجان از دولت باکو این است که اجازه ترویج آزادانه تفکرات صهیونیستی را در این کشور ندهد . رژیم صهیونیستی طی یک دهه اخیر کوشیده است با استفاده از عوامل خود تفکرات صهیونیستی در جمهوری آذربایجان را گسترش دهد و حتی تلاش دامنه داری برای تغییرات محتوایی در کتب درسی جمهوری آذربایجان آغاز کرده است . آنچه مسلم است اینکه مردم جمهوری آذربایجان طی سالهای اخیر شناخت کافی از ماهیت رژیم صهیونیستی پیدا کرده اند و بر این نکته واقف هستند که که رژیم صهیونیستی با طرح مسایلی نظیر کوره های یهودی سازی هیتلر ، بدنبال سرپوش گذاشتن بر جنایات خود است . بویژه اینکه اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری آذربایجان نظیر آموزش محرمانه شبه نظامیان ارمنی قره باغ افشاء شده است .

جلوگیری از هرگونه انتقاد از صهیوینستها در جمهوری آذربایجان :

رژیم صهیوینستی به موازات ترویج تفکرات صهیوینستی در جمهوری آذربایجان ، تبلیغ یهود بویژه در میان جوانان و آوارگان جنگ قره باغ در پوشش فعالیت های خیریه تلاش زیادی نیز کرده است که مانع هر گونه انتقاد از یهودیت و بویژه صهیونیستها در جمهوری آذربایجان شود . صهیونیستها با استفاده از ابزارهای خود کوشیده ان هر گونه صدای مخالف و یا منتقدی را در جمهوری آذربایجان خفه کنند . این اقدام موازی با هدف مظلوم نمایی قوم یهود است . اینگونه اقدامات صهیوینستها در اقصی نقط جهان است . بعنوان نمونه در فرانسه و آلمان هر گونه انتقاد از صهیونیستها بزه اجتماعی تلقی می شود . دستور تعطیلی شبکه المنار و سحر ۲ در فرانسه بخاطر پخش یک سریال افشاء گرانه در مورد جنایات رژیم صهیونیستی در راستای این قانون صورت گرفت . در جمهوریهای قفقاز از جمله ارمنستان جمهوری آذربایجان نیز رژیم صهیونیستی البته با حساسیت بیشتری سعی دارد مانع هر جریان منتقد و یا مخالف صهیوینسم بشود . بعنوان نمونه در اوایل سال ۲۰۰۵ آرمن آوتیسیان رهبر اتحادیه آریایی ـ ارمنی ارمنستان که اظهارات افشاء گرانه ای در مورد تحرکات رژیم صهیونیستی در ارمنستان داشت ، دستگیر شد . دستگیری وی پس از آن انجام شد که وزارت امورخارجه امریکا در گزارش سالانه خود با عنوان یهودی ستیزی در جهان از باصطلاح یهودی ستیزی در ارمنستان ابراز نگرانی کرد . بعنوان یک نمونه دیگر در سال ۲۰۰۴ چاپ آذری کتاب نبرد من آدولف هیتلر در جمهوری آذربایجان تبدل به یک موضوع جنجالی از سوی یهودیها شد . در حالی که دولت باکو بر لغو قانون سانسور و آزادی رسانه ها تاکید می کند ، نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان اواخر سال ۲۰۰۴ با یورش به محل نشریه خورال عوض زینالی مترجم و ناشر کتاب نبرد من را دستگیر و آنها را در اداره جنایات سازمان یافته جمهوری آذربایجان تحت بازجویی قرار دادند . عوض زینالی این اقدام را ناشی از فشار سفارت رژیم صهیونیسیتی در باکو و جامعه یهودیان ج . آذربایجان عنوان کرد. در پی چاپ کتاب نبرد من در جمهوری آذربایجان سفارت رژیم صهیونیستی از دولت باکو خواست که هر چه سریعتر نسخه های این کتاب را جمع آوری کند . نیروهای امنیتی باکو نیز همزمان با دیداری که رئیس جمهوری آذربایجان با نمایندگان جامعه یهودیان این کشور داشت ، عوض زینالی را دستگیر و برای مدتی بازداشت کردند . در حالیکه براساس قوانین جمهوری آذربایجان در مورد رسانه ها ، وی جرمی را مرتکب نشده بود. از اینرو نیز برخی از محافل جمهوری آذربایجان این اقدام دولت باکو را در جهت خشنودی رژیم صهیونیستی عنوان کردند جالب اینکه اقدام نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان در اجابت خواست سفارت رژیم صهیونیستی در شرایطی صورت می گیرد که دولت باکو چندی پیش واکنش جدی به چاپ کتاب موهن آیات سلمان رشدی نشان نداد. این در شرایطی است که بسیاری از گروههای سیاسی جمهوری آذربایجان از جمله اتحادیه نیروهای آذربایجانگرا انتشار ترجمه آذری کتاب موهن آیات شیطانی در یکی از روزنامه های چاپ باکو را توطئه ای برای برهم زدن آرامش در ج.آذربایجان می دانند فشارهای نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان بر مترجم و ناشر کتاب نبرد من در شرایطی صورت گرفت که الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان در دیدار با جورج سوروس میلیاردر امریکایی ـ صهیونیستی و هنری برنر میلیادر دیگر یهودی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۴ ، به آنها وعده داد که برای گسترش فعالیت یهودیان در جمهوری آذربایجان زمینه را فراهم خواهد ساخت .
در کتاب نبرد من نوشته آدولف هیتلر اگر چه دیدگاههای نژاد پرستانه توسط هیتلر مطرح شده است ، اما هیتلر در این کتاب با استناد به برخی از فجایع تاریخی که توسط یهودیان افراطی ایجاد شده ، از آنها انتقاد کرده است . واکنش تند رژیم صهیونیستی به ترجمه آذری کتاب نبرد من ، بخاطر نگرانی صهیونیستها از طرح شدن واقعیت ها مربوط اقدامات صهیویسنتها در جمهوری آذربایجان است . اساس سیاست رژیم صهیونیستی این است که مانع انتشار هرگونه مطالب ضدصهیونیستی در هر جای دنیا شود . فشارهایی که در فرانسه به روژه گارودی نویسنده معروف فرانسوی بعلت افشای دروغ بودن ادعای صهیونیست ها درمورد کشتار شش میلیون یهودی در جنگ جهانی دوم وارد شد، نشاندهنده این موضوع است . نکته جالب توجه این است که در جمهوری آذربایجان برپایی هرگونه مراسم برای حمایت از مقاومت ملت مظلوم فلسطین ممنوع است, اما یهودیان صهیونیست برای تبلیغات علیه مسلمانان و اسلام آزادی کامل دارند. بطوریکه طی سالهای اخیر حتی یک کتاب آذری در خصوص واقعیات مساله فلسطین و جنایات رژیم صهیونیسیتی ، در این کشور به چاپ نرسیده است . اما مطالب متعددی در مورد تبلیغ صهیونیسم نوشته است . به موازات این موضوع رژیم صهیونیستی کوشیده است از چاپ هر کتاب که علیه خود ارزیابی می کند ، به هر نحو ممکن بگیرد. فشارهای برای جمع آوری ترجمه آذری کتاب نبرد من نیز در این راستا قابل ارزیابی است . اما نکته جالب اینکه کتاب نبرد من در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز منتشر شده و حتی در سال ۲۰۰۴ جزوء یکی از پرفروش ترین کتابها در ترکیه (با تیراژ حدود نیم میلیون نسخه ) بوده است . در چنین شرایطی حساسیت رژیم صهیونیستی به انتشار هزار نسخه ای کتاب نبرد من در جمهوری آذربایجان حاکی از عمق تلاشهای این رژیم برای خفه کردن هر گونه اقدام انتقادی از رژیم صهیونیستی است .

مساله گشایش احتمالی سفارت جمهوری آذربایجان در فلسطین اشغالی :
یکی از محورهای تلاش رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان مجاب ساختن مقامات این کشور به گشایش سفارت در بیت المقدس ؟! (پایتخت ابدی فلسطین)است. رژیم صهیونیستی طی ماههای اخیر فشارهای خود به جمهوری آذربایجان جهت گشایش سفارت در بیت المقدس که از آن با عنوان مجعول اورشلیم نام می برد ، را افزایش داده است . بطوریکه ایتان نایه سفیر رژیم صهیونیستی در باکو، در دیدار چندی پیش خود با شاءالدین علی‌اف و علی میرزایف نمایندگان «مجلس ملی» جمهوری آذربایجان ، با تاکید بر ضرورت تسریع در روند گشایش سفارتخانه آذربایجان در بیت‌المقدس، از آنها خواست که کمک خود را در این رابطه، ارایه کنند.رژیم صهیونیستی از اینطریق تلاش دارد تا نفوذ خود را در جمهوری آذربایجان گسترش دهد . مساله گشایش احتمالی سفارت جمهوری آذربایجان در فلسطین اشغالی در شرایطی عنوان می شود که رژیم صهیونیستی اساساً نامشروع است .
در برخی از محافل سیاسی این موضوع مطرح می شود که آیا رژیم صهیونیستی یک‌ کشور است‌؟ آیا شرایط‌ حقوقی‌ کشور بودن‌ رادارد؟ باید گفت «کشور» از نگاه‌ حقوق‌ بین‌ الملل‌ «اجتماع‌ دائمی‌ و منظم‌ گروهی‌ ازافراد انسانی‌ است‌ که‌ در سرزمین‌ معینی‌ و مشخصی‌ و بطور ثابت‌سکنی‌ گزیده‌ و مطیع‌ یک‌ قدرت‌ سیاسی‌ مستقل‌ باشند.» بموجب‌ کنوانسیون‌ مونتو ویدئو مورخ‌ ۱۹۳۳، دولت‌ بعنوان‌ یک‌شخص‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ باید دارای‌ شرایطی نظیر جمعیت‌ دائمی‌، سرزمین‌ معین ، حکومت‌ و اهلیت‌ برقراری‌ روابط‌ با دولتهای‌ دیگر(حاکمیت‌) داشته باشد.بدیهی‌ است‌ دارا نبودن‌ هریک‌ ازشرایط‌ عنوان شده خود به‌ خودباعث‌ نفی‌ پایه‌های‌ مشروعیت‌ یک رژیم‌ خواهد بود. باید گفت اکثریت‌ قریب‌ به‌ اتفاق‌ جمعیت‌ یهودیان‌ در فلسطین‌ اشغالی‌(تقریباً همگی‌) متعلق‌ به‌ این‌ سرزمین‌ مقدس‌ نبودند ، بلکه‌ آنها بیگانگانی‌ هستند که‌ از نقاط‌ مختلف‌ جهان‌ بر خلاف‌ خواست‌ مردم‌بومی‌ فلسطین‌ به‌ این‌ سرزمین‌ آورده‌ شده‌اند.جمعیت‌ یهودیانی‌ که‌ امروز در فلسطین‌ اشغالی‌ ـ که‌ بر اساس‌ برنامه‌مهاجرت‌ اسکان‌ یافته‌اند ـ هیچ‌ نوع‌ پیوند نژادی‌، فرهنگی‌ و تاریخی‌باهم‌ ندارند و هیچکدام‌ از عواملی‌ که‌ یک‌ رشته‌ از انسانها را بهم‌ پیوندمی‌دهد ندارند و اساساً اسرائیل‌ مجموعه‌ای‌ از انسانهای‌ روی‌ زمین‌ است‌ که‌ فقط‌ یهودی‌ مذهب ‌هستند. مجموعه‌ای‌ ناهمگون‌ و بعضاً متضاد از فرهنگهای‌ متفاوت‌. این‌ نکته‌ بیانگر این‌ واقعیت‌ است‌ که‌ چیزی‌ بنام‌ «ملت‌ واحد یهود»آنگونه‌ که‌ تئودور هرتزل‌ در کتاب‌ «دولت‌ یهود» خویش‌ ادعا می‌کند، وجود ندارد . فرایند ملت‌ سازی‌ که‌ صهیونیسم‌ آنرا همراه‌ با برنامه ‌اسکان‌ یهودیان‌ در فلسطین‌ دنبال می کرد ، بر پایه‌اخراج‌ ساکنین‌ اصلی‌ فلسطین‌ از سرزمین‌ خویش‌ پایه‌ ریزی‌ شده است . از سوی دیگر رژیم‌ غاصب قدس عملاً هیچ‌ سرزمین‌ معینی‌ با مرزهای ‌مشخص‌ برای‌ حکومت‌ ندارد .اما آنچه‌که‌ مشخص‌ است‌ این‌ که رژیم‌ صهیونیستی معمولاً درباره‌ چشم‌انداز مرزهای‌ رژیم صهیونیستی گاه‌ از ادعاهای تاریخی‌ دم‌ می‌زند و اشغال‌کرانه‌ باختری‌ را توجیه‌ می‌کند و گاه‌ با برداشتهای‌ استراتژیک‌ اشغال ‌مناطقی‌ چون‌ جولان‌ را برای‌ امنیت‌ خود ضروری‌ می‌داند. این‌ توجیهات‌ با مفهوم‌ درست‌ واژه‌ وطن‌ تعارض‌ دارد چرا که‌ وطن‌ سرزمینی‌ است‌ که‌ گروهی‌ از انسانهای‌ متجانس‌ در نسلهای‌پی‌درپی‌ آنرا در اختیار داشته‌اند، به‌ گونه‌ای‌ که‌ پیوند میان‌ ایشان‌،پیوند خودبه‌ خودی‌ و طبیعی‌ است‌.در خصوص‌ عنصر سوم‌ یعنی‌ حکومت‌ روشن‌ است‌ که‌ نه‌ تنهاحکومت‌ رژیم صهیونیستی نماینده‌ همه‌ مردم‌ فلسطین‌ نیست‌، بلکه‌ باعث‌آوارگی‌ ساکنین‌ اصلی‌ فلسطین‌ شده‌ است‌. رژیمی‌ که‌ ساکنین‌ اصلی‌فلسطین‌ را فقط‌ در سطح‌ یک‌ شهروند درجه‌ دوم و سوم محسوب‌ می‌کند،حقوق‌ اعراب‌ را نقض‌ می‌کند و سرزمین‌هایشان‌ را به‌ بهانه‌های‌ واهی‌تصاحب‌ می‌کند نمی‌تواند نماینده‌ همه‌ مردم‌ باشد.از طرفی‌ دیگر این‌ رژیم‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ صلاحیت‌ برقراری‌ روابط‌ با دول‌ دیگر را ندارد. رژیمی‌ که‌ به‌ ملتهای‌ دیگر به‌ دیده‌ پست‌ می‌نگردو به‌ هیچ‌ وجه‌ اهداف‌ توسعه‌ طلبانه‌ خود را مخفی‌ نگه‌ نمی‌دارد، رژیمی‌ که‌ به مقررات مهم بین المللی پایبند نیست و با موشک اقدام به ترور شیخ احمد یاسین رهبر حماس می‌کند، به‌ هیچ‌ وجه‌ صلاحیت‌برقراری‌ روابط‌ با دولتهای‌ دیگر را ندارد. در چنین شرایطی باید گفت رژیم‌ صهیونیستی‌ هیچ‌ یک‌ از شرایط‌ قید شده‌ درکنوانسیون‌ مونتوویدئو را ندارد. علی‌الخصوص‌ فاقد سه‌ شرط‌ اساسی‌ سرزمین ، جمعیت دائمی است و در نتیجه مشروعیت ندارد. رژیم‌ صهیونیستی‌ از لحاظ‌ حقوق‌بین‌الملل‌ فاقد مشروعیت‌ می‌باشد.اساساً اقدامات تروریستی این رژیم نیز بخوبی نشان داده است که این رژیم فاقد هر گونه مشروعیت می باشد . رژیم صهیونیستی تاکنون به هیچ یک از قواعد بین المللی پایبند نبوده و دهها قطعنامه سازمان ملل را نقض کرد و به تولید سلاحهای کشتار جمعی می پردازد . اساساً بخاطر هم نامشروع بودن رژیم صهیونیستی است که مردمان برخی از کشورها از گشایش سفارت در فلسطین اشغالی جلوگیری کرده اند . از جمله دولت جمهوری آذربایجان برغم فشارهای رژیم صهیونیستی تاکنون بخاطر مخالفت شدید افکار عمومی از گشایش سفارت در تل آویو خودداری کرده است . البته در پی افزایش فشارهای لابی صهیونیستی بر جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۰۴ اخباری مبنی بر سفر وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان به فلسطین اشغالی منتشر شد و ادعا شد که در این سفر سفارت جمهوری آذربایجان در تل آویو گشایش خواهد یافت . ولایت قلی اف وزیر امورخارجه سابق و برکنار شده جمهوری آذربایجان در خصوص بازگشایی سفارت در تل آویو ابراز تمایل کرده بود . اما اعلام این اخبار با اعلام انزجار گروههای مختلف مردمی در جمهوری آذربایجان مواجه شد و در نتیجه این سفر تحقق پیدا نکرد . در مارس ۲۰۰۵ نیز سفارتخانه های جدید جمهوری آذربایجان در چند کشور خارجی گشایش یافت . اما صحبتی از فلسطین اشغالی نشد . با وجود این رژیم صهیونیستی برای تحقق این موضوع همچنان تلاش می کند . در این راستا ایتان نایه” سفیر رژیم غاصب اسراییل در باکو اواخر فروردین ۱۳۸۴ با ابراز رضایت از مناسبات موجود باکو ـ تل آویو ، خواهان گسترش روابط در تمام زمینه‌ها و بازگشایی سفارت جمهوری آذربایجان در تل آویو شد. دیپلمات اسراییلی ادعا کرد، دولت باکو نیز در صدد ادامه همکاری با تل‌آویو بوده و خواهان گشایش سفارت و یا کنسولگری خود در اسراییل است. (۸) آنچه مسلم است اینکه با توجه به اینکه جمهوری آذربایجان یکی از اعضاء سازمان کنفرانس اسلامی می باشد ، مساله گشایش احتمالی سفارت این کشور در فلسطین اشغالی برای رژیم صهیونیستی بسیار مهم می باشد . رژیم صهیونیستی از این طریق امیدوار است خود را مشروع نشان داده و در عین حال در میان کشورهای اسلامی اختلاف ایجاد کند . اما مردم جمهوری آذربایجان که خود طعم تجاوز و اشغال بیست درصد از خاک کشورشان را کشیده اند ، اساساً تمایلی به گسترش مناسبات با رژیمی متجاوز که هر روز اقدامات تجاوز کارانه علیه مردم مظلوم و بیدفاع فلسطین انجام می دهد ، ندارند . بویژه اینکه رژیم صهیونیستی با سرمایه گذاری در اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان و نیز حمایت از مواضع ارمنستان در مسایلی نظیر کشتار ۱۹۱۵ ارامنه نشان داده است که عملاً علیه منافع مردم جمهوری آذربایجان گام بر می دارد . برغم اینکه رژیم صهیونیستی از تمامی جهات حقوق بین الملل ، رژیم نامشرو.ع می باشد ، اما در رسانه های جمهوری آذربایجان در این خصوص مطالبی منتشر نمی شود . چنانچه اغلب رسانه های جمهوری آذربایجان در خصوص اقدامات تروریستی و جنایات آمیز رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی سکوت می کنند . این موضوع از یک سو به علت عدم ارایه اطلاعات از سوی کانالهای رسمی جمهوری آذربایجان است و از سوی دیگر نیز بعلت نفوذ نهادهای صهیونیستی در رسانه های جمهوری آذربایجان است . در این میان سفارت رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان یکی از فعال ترین سفارتخانه ها محسوب می شود که در عمل علیه منافع مردم جمهوری آذربایجان گام بر می دارد . سفارت رژیم صهیونیستی هر سال مراسمی را بمناسبت باصطلاح سالروز استقلال اسراییل در هتل «هیات رجنسی» در باکو بر گزار می کند . در این مراسم معمولاً یکی از معاونان پارلمان جمهوری آذربایجان شرکت می کند . بعنوان نمونه خانم جوهر بخش‌علی‌یوا معاون پارلمان مجلس ملی هم به نیابت از الهام علی‌اف رییس جمهوری آذربایجان،در مراسم باصطلاح پنجاه ششمین سالروز تاسیس اسراییل تاکید کرد که در نتیجه سیاست خارجی مدبرانه حیدر علی‌اف رهبر ملی آذربایجان، در مناسبات دوستی فیمابین تحرک بوجود آمد. وی تصریح کرد: اتفاقی نیست که توسعه متحرک در روابط اسراییل ـ آذربایجان در تمام بخش‌ها در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود. (۹) ..

نتیجه گیری :
آنچه مسلم است اینکه رژیم صهیونیستی یکی از بازیگران فعال در جمهوری آذربایجان در پس از فروپاشی شوروی بوده است . روابط رسمی رژیم صهیونیستی و جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹۲ آغاز شد و پس از آن تل آیو کوشیده است در همه زمینه ها مناسبات خود را با جمهوری آذربایجان گسترش دهد . وجود عناصر رادیکال و ضدایرانی در جمهوری آذربایجان در اوایل استقلال این کشور نظیر ابوالفضل ایلچی بیگ زمینه را برای نفوذ رژیم صهیونیستی هر چه بیشتر فراهم ساخته بود . الیته برغم تمامی تبلیغاتی که توسط امپراتوری رسانه ای صهیونیستها در سطح جهان از جمله قفقاز می شود ، انزجار از رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان مشهود است . از اینرو نیز رژیم صهیونیست در ابتدا کوشیدند از کانال ترکیه وارد جمهوری آذربایجان شده و این کشور رابعنوان مرکز ثقل سیاستهای خود در قفقاز قرار دهند . اتحاد سه جانبه ترکیه ، جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی نیز در این راستا مطرح شده است . البته این اتحاد اعلام نشده اکنون بدلایل مختلف که بخش اعظم آن بمناسبات ترکیه و رژیم صهیونیستی مربوط می شود ، بشدت گذشته مطرح نیست . گذشته از استفاده از ترکیه ، رژیم صهیونیستی برای نفوذ و حضور در جمهوری آذربایجان به دو حربه اقتصاد و اشاعه دموکراسی نیز تمسک جسته است . در این راستا قراردادهای مختلف اقتصادی میان رژیم صهیونیستی و دولت باکو و نیز بین شرکت های دو طرف امضاء شده است . تل آویو در پوشش این فعالیت های اقتصادی و باصطلاح صدور فن آوریهای جدید ، اهداف امنیتی خود را تعقیب کرده است . از اینرو جای تعجب نیست که فعالیت های باصطلاح کشاورزی رژیم صهیونیستی در اراضی نزدیک به ایران جمهوری آذربایجان متمرکز است و یا فعالیت های مخابراتی رژیم صهیونیستی در اراضی و شهرهای مرزی جمهوری آذربایجان با ایران متمرکز است . رژیم صهیونیستی از طریق نهادهای نظیر سوروس و سوخنوت و سلام ـ شالوم به بهانه اشاعه دموکراسی و همچنین در چارچوب موسسات باصطلاح خیریه به دنبال پیگیری اهداف توسعه طلبانه خود در جمهوری آذربایجان است و اینگونه فعالیت های رژیم صهیوینستی بویژه در دو سه سال اخیر بشدت در این کشور افزایش یافته است . در این میان برغم ناخشنودی جهان اسلام ، جمهوری آذربایجان در دوران حکومت علی اف ها سطح مناسبات خود با رژیم صهیونیستی را کاهش نداده است ، حال آنکه ترکیه که مناسباتی بمراتب عمیق تر با رژیم صهیونیستی داشته است ، بارها این اقدام را در انحاء مختلف انجام داده است . دلیل این موضوع اهداف اقتصادی ، سیاسی و نظامی است که باکو از مناسبات با رژیم صهیونیستی دنیال می کند . اما اکنون با گذشت سیزده سال از مناسبات دو طرف ، هیچ کدام از انتظارات باکو تحقق نیافته است و نه تنها از سرمایه گذاریهای کلان و سودمند اسرائیل در اقتصاد جمهوری آذربایجان خبری نیست ، بلکه حضور شرکتهای اسرائیلی در اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان و بنفع جدایی طلبان قره باغ ، همچون خنجری از پشت به جمهوری آذربایجان محسوب می شود . اسرائیل بخاطر ملاحظات در مناسبات با ارمنستان از فروش تجهیزات نظامی قابل توجه به باکو خودداری و حتی رای مثبت به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان نیز نداده است و به لغو مصوبه ۹۰۷ که درخواست مکرر باکو از لابی یهودی است ، کمکی نکرده است . این در شرایطی است که رژیم صهیونیستی اهداف گسترده و تنش زایی در جمهوری آذربایجان دنبال می کند. خلل در مناسبات ایران با جمهوری آذربایجان ، تخریب وجهه ایران ، تضعیف گروههای اسلامی و تقویت فرقه های ضاله نظیر بهائی ها ، تلاش برای جلب همکاری جمهوری آذربایجان درمجامع بین المللی، خارج کردن خود از بحران مشروعیت سیاسی، جلوگیری از تشکیل جبهه ضد اسرائیلی در قفقاز و گسترش سطح تماس با برخی کشورهای اسلامی به منظور ایجاد تفرقه میان آنها ، ترویج تفکرات صهیونیستی از جمله اهدافی است که رژیم صهیونیستی در خصوص قفقاز و جمهوری آذربایجان دنبال می کند . در این میان مظلوم نمایی قوم یهود در جمهوری آذربایجان یکی از محورهای فعالیت رژیم صهیونیستی است و در این راستا در جمهوری آذربایجان هر سال مراسمی در خصوص افسانه هولوکاست برگزار می شود . در جمهوری آذربایجان کسی حق ندارد برای شهدای فلسطین مراسم برگزار کند و حتی آنها به تبعیت از اسرائیل ، تروریست خوانده می شوند ، اما براحتی برای افسانه یهودیان کشته شده در جنگ جهانی دوم مراسم برگزار می شود و بموازات آن کوشیده می شود که هر گونه جریان جزئی ضد صهیونیستی در جمهوری آذربایجان در نطفه خفه شود . در این راستا نیز بعنوان نمونه در حالیکه حتی در کشورهای اروپایی کتاب نبرد من آدولف هیتلر با تیراژهای صدها هزاری منتشر می شود ، چاپ هزار نسخه ای ترجمه آذری کتاب نبرد من هتیلر در جمهوذی آذربایجان با غضب محافل وابسته به رژیم صهیونیستی مواجه می شود .آنچه مسلم است اینکه اقدامات رژیم صهیونیستی ، عملاً نتوانسته در کاهش انزجارها از این رژیم نقشی داشته باشد و افزایش استقبال مردم جمهوری آذربایجان از مراسم روز جهانی قدس هر چه بیشتر دولتمردان رژیم صهیونیستی را نگران ساخته است . با توجه به این انزجار و حساسیت ها نیز محافل سیاسی شاهد سفر های هیات بلند مرتبه رژیم صهیونیستی به باکو در چهار پنج سال اخیر نبوده اند و بالاترین سطح هیاتها در سطح معاون وزیر بوده است . اما این به معنای آن نیست که رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان تحرک قابل توحهی ندارد . رژیم صهیونیستی با استفاده از پوشش های خاص خود بشدت در جمهوری آذربایجان فعالیت دارد و اکنون مساله گشایش سفارت در بیت المقدس را دنبال می کند . حال آنکه برخی از محافل سیاسی جمهوری آذربایجان تنها مساله گشایش سفارت در تل آویو را در مقطعی مدنظر داشتند . آنها بخوبی می دانند که تحقق این موضوع بشدت به جایگاه جمهوری آذربایجان در میان کشورهای اسلامی ضربه میزند . بویژه اینکه الهام علی اف بیشتر از دولتمردان قبلی ظاهراَ به رویکردهای منطقه ای توجه دارد . از نظر مردم جمهوری آذربایجان مناسبات یک کشور مورد تجاوز قرار گرفته با یک متجاوز هیچ توجیهی ندارد .البته هستند در جمهوری آذربایجان کسانی که خوشبیانه و با باوری ساده تدوام حیات سیاسی خود را به حمایت های رژیم صهیونیستی منوط می دانند .

 

منابع :

۱) روابط آذربایجان ـاسرائیل توسعه می یابد (ایکی ساحل ۱۱/۲/۸۳)
۲) على‏اف؛ درهاى جمهورى آذربایجان به روى کارفرمایان اقتصادى اسرائیل باز است‏ ،باکو، خبرگزارى جمهورى اسلامى، ۱/۸/۸۰
۳) http://www.hamshahri.org جمهوری آذربایجان از رژیم صهیونیستی هواپیمای جنگی می خردپنج شنبه، ۱۷ مهر ۱۳۸۲
۴) سایت بازتاب ، اجاره مطبوعات باکو توسط اسرائیل ، آبان ۱۳۸۳
۵) سایت بازتاب ، باکو، پایتخت بهایی‌ها ۸ شهریور ۱۳۸۳
۶) نشریه اکسپرس _ مورخ ۲۶/۹/۸۲ ، جایگاه آذربایجان در سیاست خارجی اسرائیل
۷) برگزاری مراسم یادبود ۶ میلیون یهودی در باکو(ینی آذربایجان ـ ۲/۲/۸۳)
۸) خبرگزاری جمهوری اسلامی ۸۴/۱/۲۰ ، سفیر اسراییل خواستار بازگشایی سفارت جمهوری آذربایجان در تل آویو شد
۹) نشریه خلق ، ۲۵ آوریل ۲۰۰۴