وزارت دفاع قزاقستان اعلام کرد که تمایل دارد مؤسسات مشترکی با رژیم صهیونیستی با هدف مدرنیزه کردن صنایع نظامی و ساخت سلاحهای پیشرفته با معیارهای ناتو تأسیس کند. مراد مائیر مانوف معاون وزیر دفاع قزاقستان در دیدار با دو تن از نمایندگان شرکت ولتام سیستمس لیمتداسرائیل نسبت به تأسیس مؤسسات مشترک با رژیم صهیونیستی ابراز تمایل کرد. بر این اساس شرکتهای اسرائیلی به ساخت و ساماندهی صنایع ویژه سلاحهای جدید بویژه سیستمهای توپخانه ای سمسر وایبات در پایگاه صنایع یتروبافلوفسک واقع در شمال قزاقستان کمک خواهند کرد. همکاریهای نظامی قزاقستان و رژیم صهیونیستی از چند بعد قابل ارزیابی است. بعد از فروپاشی شوروی عمده حضور رژیم صهیونیستی در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز عمدتا در پوشش اقتصادی و با اهداف امنیتی بود . اما اکنون رژیم صهیونیستی همکاری نظامی خود با کشورهای منطقه را تا حدودی آشکار کرده و افزایش داده است . یکی از اهداف این ر‍ژیم حضور نظامی در کشورهای منطقه با توجه به اهمیت ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیک این منطقه است . رژیم صهیونیستی در گرجستان به بهانه کمک به ارتش این کشور و همکاریهای نظامی ، موافقت مقامات تفلیس را برای کسب پایگاه به دست آورده بود و امیدوار است که در بسیاری کشورهای منطقه نیز بتواند پایگاه کسب کند. در قزاقستان نیز تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در شرایطی است که امریکا اخیرا قراردادی با آستانه در مورد استفاده ترانزیتی از پایگاه آلماتی منعقد کرده است. به نظر می رسد ، یکی دیگر از دلایل رویکرد رژیم صهیونیستی به آسیای مرکزی ناشی از رفتار سیاسی روسیه به ویژه در مقابل گروههای فلسطینی است.برخی ناظران معتقدند هرگاه روسیه در تحولات خاورمیانه سمت و سویی ناهماهنگ با رژیم صهیونیستی داشته ، تحرکات این رژیم درسطح آسیای مرکزی و قفقاز و به ویژه در زمینه انعقاد قراردادها و یا همکاریهای نظامی باجمهورهای این منطقه آشکارتر شده است. ازاینرو همکاری های نظامی رژیم صهیونیستی و قزاقستان گامی در جهت فشار به روسیه نیز تلقی می شود. قزاقستان بیشترین تعداد روس تباران را درآسیای مرکزی دارد و ساختار ارتش اش روسی است و کمک به ارتش قزاقستان برای اجرای معیارهای ناتو ، عملا وابستگی نظامی قزاقستان به روسیه را کاهش می دهد .
در هر حال باید گفت پیشینه مناسبات نظامی رژیم صهیونیستی با جمهوری های منطقه نشان داده که اولا” انعقاد قراردادهای مربوطه به تقویت صنایع نظامی رژیم صهیونیستی کمک میکند، بطوریکه طی سالهای گذشته برخی از صنایع نظامی رژیم صهیونیستی بواسطه قراردادهای نوسازی با کشورهای نظیر ترکیه از خطر ورشکستگی نجات یافته اند. ثانیا” این قرارداد ها زمینه نفوذ مستشاران نظامی این رژیم را درساختار نظامی و دفاعی جمهوریهای منطقه فراهم می آورد. بعنوان نمونه در جریان جنگ گرجستان فاش شد بیش از هزار مستشار صهیونیست در گرجستان به بهانه همکاریهای نظامی حضور یافته اند.