دور جدید تلاشهای امریکا برای گسترش نفوذ نظامی، سیاسی و اقتصادی خود در کشور نفت خیز جمهوری آذربایجان افزایش یافته است . در دیدار اخیرا هیات نظامی آمریکا بریاست “دوکان ماکناب” Duncan McNabb فرمانده ترابری ارتش آمریکا با الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان در باکو، چشم انداز گسترش مناسبات دو جانبه بررسی شد. ژنرال ماکناب در دیدار با المار محمد یاروف وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان نیز از حضور نظامیان آذری در عراق و افغانستان قدردانی کرد. سفر دو روزه هیات نظامی امریکا به جمهوری آذربایجان در شرایطی صورت گرفت که یک روز پس از پایان سفر این هیات ، دیوید کرامر معاون امور حقوق بشر ، دمکراسی و کار وزیر خارجه آمریکا نیزدر دیدار با رئیس جمهوری آذربایجان جوانب مختلف روابط و همکاری دوجانبه باکو – واشنگتن بررسی کرد . همچنین وی در دیدار با مقامات دولتی و مسئولان تشکل سیاسی و اجتماعی این کشور درباره مسایل مختلف از جمله اصلاحات سیاسی، آزادی بیان ، حقوق بشر گفتگو کرد .مجموع این تحرکات نشان می دهد که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۵ اکتبر گذشته، امریکا دور جدید تحرکات خود را برای پیشبرد اهداف نظامی، سیاسی، امنیتی ، نظامی و اقتصادی خود در این کشور آغاز کرده است. نظامی کردن دریای خزر از طریق جمهوری آذربایجان و از جمله برگزاری رزمایش های دوجانبه در خزر ، استقرار نیروهای سیار در این کشور به بهانه تامین امنیت خطوط انرژی ، احداث مراکز راداری و پایگاه در جمهوری آذربایجان از جمله اهداف نظامی است که واشنگتن دنبال می کند. این در شرایطی است که مردم جمهوری آذربایجان بارها به انحاء مختلف مخالفت خود را با همکاریهای کشورشان با امریکا اعلام کرده اند. چرا که از یک سو امریکا بعوان یکی از حامیان مالی و سیاسی جدایی طلبان قره باغ حتی حاضر به دادن رای مثبت به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان در رای گیریهای مجمع عمومی سازمان ملل نیست . از سوی دیگر نیز امریکا رسما اعلام کرده موضوع قره باغ در مناسبات نظامی دو کشور جایگاهی ندارد. این در شرایطی است که مهمترین مشکل باکو مناقشه قره باغ است. ناظران سیاسی معتقدند همکاریهای جمهوری آذربایجان و امریکا از لحاظ نظامی و سیاسی دستاوردی برای باکو نداشته است . سفر هیات نظامی امریکا به جمهوری آذربایجان در شرایطی صورت می گرفت که مجلس این کشور اخیرا لایحه بازگشت نظامیان آذری از عراق را تصویب کرد. با توجه با افزایش تلفات نظامیان خارجی در افغانستان، امریکا تلاش دارد جمهوری آذربایجان نیروهای بیشتری در افغانستان مستقر کند . امریکا بخشی از نظامیان خود را از عراق به افغانستان منتقل کرده است و ظاهرا انتظار دارد که سربازان آذری بعد از بازگشت ازعراق، در افغانستان مستقر شوند .احتمالا این موضوع یکی از اهداف سفر هیات های سیاسی و نظامی امریکا به باکو بود .