هقینه بیشاریان دبیر فراکسیون حزب کشور قانونمند در مجلس ملی ارمنستان اخیرا در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «حزب کشور قانونمند از مذاکرات جاری بین نیروهای سیاسی اپوزیسیون استقبال می کند، ولی در انتخابات با نامزد اختصاصی خود شرکت خواهد کرد. » وی خاطرنشان ساخت که اگر انتخابات ریاست جمهوری در دو مرحله برگزار شوند، بی تردید حزب کشور قانونمند در مرحله دوم از نامزد اپوزیسیون حمایت خواهد کرد.در عین حال آرام مانوکیان عضو دفتر مرکزی حزب جنبش ملی ارمنی نیز در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد: «باوجود اینکه نامزد واحد نمی تواند باشد، ولی باینحال باید در قالبی متحد شویم.»
بدین ترتیب با موضع گیری حزب کشور قانونمند احتمال معرفی نامزد واحد از سوی جناح های مطرح اپوزیسیون در انتخابات پارلمانی آتی ضعیف شد . طی هفته های اخیر مذاکرات متعددی میان جناح های سیاسی ارمنستان انجام شده است تا حداقل سه جناح عمده شامل پیمان عدالت ، کشورقانونمند، جنبش ملی ارمنی یک نامزد مشترک برای انتخابات ریاست جمهوری آینده ارمنستان معرفی کنند. در این خصوص نیز تلاش هایی از سوی هواداران لئون ترپتروسیان رئیس جموری سابق ارمنستان شده است تا وی به عنوان نامزد واحد اپوزیسیون برای انتخابات آتی ریاست جمهوری معرفی شود . با وجود این چنانچه از قبل پیش بینی می شد و تجزبه انتخابات گذشته در ارمنستان نیز ثابت کرده است ، ایجاد اتحاد میان اپوزیسیون در ارمنستان بسیار دشوار است . این موضوع دلایل مختلفی دارد که مهمترین آن پیگیری منافع حزبی به جای منافع کلان ملی توسط برخی از احزاب است .
حزب کشور قانونمند تمایل دارد آرتور باغداساریان رهبر این حزب را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کند . اساسا با چنین هدفی نیز سال گذشته باغداساریان با استعفا از ریاست مجلس عملا از بدنه حاکمیت جدا شد . سفرهای متعدد وی به کشورهای اروپایی بویژه فرانسه نیز در راستای جلب حمایت آنها در انتخابات آتی ریاست جمهوری است .نکته دیگر اینکه دیدگاههای سیاسی جناح مخالف نیز بایکدیگر متفاوت است و دیدگاههای روسیه گرا ، امریکاگرا و مستقل را شامل می شود و این موضوع نیز اتحاد میان آنها را دشوار می کند. البته برخی از مخالفان معتقدند دولت با نفوذ در میان اپوزیسیون در روند همگرایی آن ها خلل ایجاد می کند. چنانچه تجربه انتخابات پارلمانی در ارمنستان نشان داد جناح اپوزیسیون به دو دلیل تاکنون نتوانسته درانتخابات به پیروزی برسد . اول اینکه امید برخی از احزاب به حمایت بیگانگان منجر به کاهش پایگاه مردمی و اجتماعی آنها شده است و دوم عدم اتحاد باعث تفرق آراء مردم شده است . از اینرو نیز در صورتیکه این روند ادامه پیدا کند ، احتمال موفقیت اپوزیسیون در انتخابات آتی ریاست جمهوری کاهش خواهد یافت .