الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان صبح شنبه (۲۴ ژانویه ) در پایان سفرخود به فرانسه وارد باکو شد . به گزارش خبرگزاری آذرتاج در این سفر اسنادی در زمینه همکاریهای اقتصادی ، آموزشی و حقوقی امضاء شد . اما در مورد قره باغ که مهمترین محور سفر الهام علی اف به فرانسه را تشکیل می داد بیانیه خاصی منتشر نشد . ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه جمعه ( ۲۳ ژانویه ) در دیدار با الهام علی اف بر آمادگی فرانسه جهت میزبانی گفتگوهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان و تحرک بخشیدن به فعالیت های گروه مینسک تاکید کرد . واقعیت این است که جمهوری آذربایجان دیدگاه خوشبیانه ای به موضع فرانسه بعنوان یکی از روسای گروه مینسک در مورد قره باغ ندارد . چنانچه جمهوری آذربایجان در ابتدا مخالف حضور فرانسه در جمع روسای گروه مینسک بود . این موضوع بیشتر ناشی از حضور قدرتمند لابی ارمنی در فرانسه می باشد . عدم مخالفت فرانسه با دو مورد سفر آرکادی غوکاسیان رئیس جمهوری خودخوانده قره باغ به این کشور در سال ۲۰۰۳ اعتراض جمهوری آذربایجان را بدنبال داشت . باوجود این بعلت تشدید تنش میان امریکا و روسیه در قفقاز ، جمهوری آذربایجان امنیدوار است ، فرانسه نقش موثرتری در حل مناقشه قره باغ ایفاء کند . بویژه اینکه پاریس در سال ۲۰۰۱ دو بار میزبان روسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای حل مناقشه قره باغ بود . دراین راستا وارتان اوسکانیان وزیر امورخارجه ارمنستان پنج شنبه (۲۲ ژانویه ) از اعطاء حق استقلال به ارامنه قره باغ و دادن دالان لاچین برای ارتباط قره باغ با ارمنستان بعنوان اصول پاریس نام برده و ابراز امیدواری کرد که شیراک ، الهام علی اف را به پذیرش این اصول مجاب سازد . اگر چه از محتوای مذاکرات روسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در خصوص قره باغ خبری منتشر نشده است ، اما برخی از کارشناسان معتقدند که در این مذاکرات در خصوص طرح سال ۱۹۹۸ اتحادیه اروپا و گروه میسنک مبنی بر آزادی چهار شهر اشغالی رنگلان ، قبادلی ، فضولی و جبرئیل در مقابل از سرگیری فعالیت خط آهن جمهوری آذربایجان و ارمنستان و پایان یافتن انزوای ارتباطی و مواصلاتی ارمنستان صحبت شده است . این طرح بیشتر یک طرح فرانسوی است . اقدامات اخیر ارمنستان در چهار شهر یادشده در تخریب تاسییات زیربنابی از احتمال اجرای این طرح و بازپس دادن چهار شهر اشغالی به جمهوری آذربایجان حکایت دارد .اجرای این طرح می تواند تبلیغی برای رئیس جمهوری جدبد جمهوری آذربایجان باشد . از اینرو این موضوع از محور های سفر فوریه آینده الهام علی به فرانسه و امریکا نیز خواهد بود . گذشته از موضوع قره باغ ، افزایش حجم مبادلات تجاری جمهوری آذربایجان و فرانسه از جمله دیگر محورهای سفر الهام علی اف به این پاریس بود . جمهوری آذربایجان تمایل دارد تا فرانسه در چارچوب طرح «تاسیس» اتحادیه اروپا کمک مالی بیشتری در اختیار باکو قرار دهد . در عین الهام علی اف در دیدار با شیراک با تشریح وضعیت داخلی جمهوری آذربایجان و اصلاحات انجام شده ، کوشید تا فرانسه را مجاب سازد که از نفوذ خود برای کاهش انتقادات شورای اروپا از وضعیت حقوق بشرو دموکراسی در جمهوری آذربایجان استفاده کند .