دوشنبه ۲۷ اکتبر چهارمین سالروز حادثه تروریستی و خونین ۲۷ اکتبر در پارلمان ارمنستان است . ۲۷ اکتبر ۱۹۹۹ پنج فرد مسلح با ورود به پارلمان ارمنستان وازگن سرکیسیان نخست وزیر، کارن دمیرچیان رئیس مجلس ملی ارمنستان بهمراه چهار نماینده را کشتند . این حادثه خونین ترین حادثه ترورییستی در داخل ارمنستان پس از استقلال این کشور است . سرانجام با گذشت چهار سال ، دادستانی دولتی ارمنستان برای پنج نفر از متهمان از جمله نائیری هونانیان تقاضای حبس ابد و برای آشوت کنیازیان تقاضای ۱۵ سال و برای هملت استپانیان تقاضای ۱۴ سال حبس کرده است . اگر چه چهار سال از حادثه خونین مجلس ملی ارمنستان گذشته است ، ولی هنوز زوایای مختلف این موضوع برای افکار عمومی مشخص نشده است . چرا که چنانچه در جریان مبارزات انتخابات پارلمانی می گذشته و انتخابات ریاست جمهوری آوریل و مارس گذشته در ارمنستان مشخص شد ،مخالفان و برخی از محافل دولت همدیگر را به دست داشتن در این حادثه متهم می کنند . متهمان پروند ۲۷ اکتبر بارها در نشست های دادگاه ، انگیزه اقدام نروریستی خود را اعتراض به وضعیت اقتصادی و نابسامانی ارمنستان عنوان کردند . حال آنکه بهنگام این حادثه خونین کمتر از یکسال بود که وازگن سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان بود ، بنابراین اعتراض به ناکارآمدی وی که اتفاقا از چهره های محبوب در ارمنستان بود ، نمی تواند مورد پذیرش افکار عمومی قرار بگیرد . از اینرو همواره در چهار سال اخیر این سوال برای افکار عمومی ارمنستان مطرح بوده است که آمران حادثه خونین ۲۷ اکتبر چه کسانی بوده اند؟ در این خصوص نظریات متفاوتی از سوی گروههای مختلف مطرح شده است . برخی معتقدند وازگن سرکیسیان و کارن دمیرچیان توسط گروههای مافیایی که از اقدامات آنها علیه مافیا ناراحت بودند ، ترور شدند . برخی دیگر این موضوع را ناشی از جنگ قدرت در ارمنستان در چند ماه قبل از انتخابات پارلمانی این کشور می دانند . برخی از گروههای سیاسی تاکید دارند که سرکیسیان مواضع روسیه گرایانه داشت و این موضوع خوشایند امریکا و محافل غربگرا در ارمنستان نبود . برخی دیگر نیز این حادثه را با مناقشه قره باغ و منافع روسیه در این خصوص مرتبط می دانند . حادثه تروریستی ۲۷ اکتبر در پارلمان ارمنستان زمانی اتفاق افتاد که تمامی قراین حاکی از آن بود که یک ماه بعد در اجلاس استانبول سران سازمان امنیت و همکاری اروپا قرار بود به ابتکار «بیل کلینتون» رئیس جمهوری وقت امریکا توافقنامه صلح قره باغ براساس طرح « دولت عمومی » امضاء شود . اما حادثه ۲۷ اکتبر در واقع شرایط لازم را برای امضای توافقنامه از بین برد . پس از این حادثه آرام سرکیسیان برادر نخست وزیر مقتول بعنوان نخست وزیر ارمنستان انتخاب شد ، اما دوران نخست وزیر وی نیز بعلت اختلاف با روبرت کوچاریان چند ماه بیشتر دوام نیاورد . در هرحال اکنون با توجه به لغو مجازات اعدام در ارمنستان ، دادستانی دولتی ارمنستان با درخواست حبس اید کوشیده است نشان دهد که دولت خواهان اشد مجازات برای متهمان پروند ۲۷ اکتبر است . برغم این موضوع قراین موجود حاکی از آن است که آمران واقعی و انگیزه های حادثه ۲۷ اکتبر برای مردم ارمنستان بعنوان یک معما باقی خواهد ماند .