نتایج چهارمین انتخابات دوما در روسیه برای بسیاری در این کشور و منطقه شگفتی ساز بود . شکست احزاب راستگرا و کاهش پنجاه درصدی آرا حزب کمونیست به رهبری گنادی زوگانف و در واقع خارج شدن کنترل دوما از دست کمونیست ها پس از حدود یک دهه مهمترین نتایج این انتخابات بود . بر اساس نتایج اعلام شده حزب حامی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه موسوم به روسیه واحد یا کسب ۳۸ درصد آراء از ۴۵۰ کرسی ، ۲۲۲ کرسی را به دست آورده است . پس ازآن نیز حزب کمونیست با ۱۲ دذرصد آراء قرار گرفته است . پس از آن نیز حزب لیبرال دموکرات برهبری ولادیمیر ژیرینفسکی و میهن به رهبری دیمیتری راگوزین قرار گرفته اند . از نظر بسیاری از ناظران سیاسی انتخابات دوما در واقع نوعی تایید سیاستهای رئیس جمهوری روسیه بود . در مورد اینکه چه عواملی باعث پیروزی پوتین در این انخابات شد ، بدلایل مختلفی می توان اشاره کرد . از جمله ایده پوتین در احیاء اقتدار روسیه پس از یک دوره سستی دوران یلتسین یکی از این دلایل می باشد . موفقیت سیاستهای اقتصادی پوتین از جملعه رشد ۴/۵ درصد تو.لیدئ ناخالص داخلی از جمله دلایل دیگر بوده است . در عین عزم پوتین در میارزه با فساد مالی و در این راستا همزمان شدن ماجرای دستگیری خودرکوفسکی رئیس یوکاش و میلیادر معروف به افزایش آراء حزب روسیه واحد کمک شایان توجهی کرد . بسیاری معتقدند حزب روسیه و احد با اتحاد با احزاب ملی گرا نظیر لیبرال دموکرات و میهن می تواند کنترل دوما را بدست بگبرد و در آن صورت می تواند دوسوم پارلمان در دست پوتین خواهد بود تا وی بتواند برنامه های خود را بویژه در زمینه اقتصادی از قبیل کاهش مالیات ، اصلاح نظام بانکی و پرداخت مستمریها انجام دهد . از سوی دیگر با کنترل دو سوم پوتین بر دوما امکان تغییر قانون اساسی روسیه نیز بعنوان برای تمدید مدت ریاست جمهور پوتین فراهم شده است . در غبر این صورت نیز موقعیت پوتین در انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ اسفند آینده بهتر شده است .در این میان انتقاد امریکا از انتخابات دومای روسیب قابل توجه بنظر می رسد ، در حالیکه برخی از رهبران کشورهای غربی نظیر شرودر و بلر پیروزی پوتنین را تبریک گفتند بوچر سخنگوی وزارت امورخارجه امریکا اعلام کرده است که این انتخابات با معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا وهمراه نبوده و از امکانات و رسانه های دولتی برای تبلیغ هوادران پوتین استفاده شده است. اما باید گفت این موضعی نیست که مورد نظر مردم روسیه باشد . امریکا که خود در جریان امنخابات ریاست جمهوری با فضاحت روبرو شد ، دغدغه دموکراسی در روسیه را ندارد . بلکه شکست جناحهای امریکا گرا در انتخابات دوما از جمله حرب یابلوکو و اتحادیه نیروهای راست گرا بشدت مقامات کاخ شفید را نگران ساخته است .