در حالیکه تنها ده روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در گرجستان باقی مانده است ، مقامات گرجستان از سازمانهای بین المللی و نیز کشورهای غربی خواستند تا ضمن اعزام ناظران انتخاباتی ، کمک مالی در اختیار تفلیس قرار دهند . به گزارش ایتارتاس کمیسیون مرکزی انتخابات گرجستان بتازگی اعلام کرد ، تاکنون امریکا ، آلمان ، فلاند و انگلیس هر کدام مبالغی را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گرجستان اختصاص داده اند . انتخابات ریاست جمهوری گرجستان چهارم ژانویه آتی برگزار خواهد شد . گفته می شود رقابت اصلی میان میخائیل ساکاشویلی نامزد مشترک جبهه دموکراتیک و جنبش ملی گرایان مورد حمایت امریکا با جومبر پاتبا شویلی رهبر حزب وحدت و تیمور شاشیاشویلی فرماندار سابق ایلت ایمرتی خواهد بود . اگر چه ساکا شویلی اعلام کرده است که در این انتخابات با قاطعیت به پیروزی خواهد رشید ، اما در عین حال وی و همفکرانش دارای نگرانیهای عدیده ای هستند . برغم تمامی تلاش ها هنوز جمهوری خودمختار آجاریا برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ژانویه موافقت نکرده است . در این خصوص کفیل ریاست جمهوری ، وزیر دولت و همچنین دبیر کل شورای اروپا با اصلان آباشیدزه رهبر آجاریا طی دو هفته اخیر دیدار کردند . شرکت نکردن احتمالی آجاریا در انتخابات ریاست جمهوری ضربه بزرگی به ساکاشویلی و هواردارانش محسوب مبشود . چرا که این موضوع نشان می دهد که یکی از پیامدهای روی کارآمدن مخالفان رئیس جمهوری سابق گرجستان تقویت اقدامات گریز از مرکز است . این در شرایطی است که برخی از ناظران سیاسی معتقدند ، در صورت شرکت آجاریا درانتخابات و با توجه به مخالفت آباشیدزه با سیاست های ساکاشویلی میزان قابل توجهی از آراء ساکاشویلی کاسته خواهد شد . این در شرایطی است که جنبش ملی گرایان و جبهه دموکراتیک تمامی تلاش خود را برای افزایش محبوبیت شان بکار بسته اند. در ابن راستا برخی از محافل سیاسی گرجستان دستگیری وزیر سابق انرژی گرجستان به اتهام فساد مالی در آستانه انتخابات را نوعی اقدام تبلیغاتی می دانند . در عین حال برخی از محافل سیاسی گرجستان معتقدند دولتمردان جدید گرجستان در شرایطی به غیر دموکراتیک بودن انتخابات پارلمانی دوم نوامبر تاکید کرده و آن را ابطال کرده اند که روند کنونی انتخابات ریاست جمهوری گرجستان نیز عادلانه نبوده است . در این راستا منتقدان داخلی در گرجستان به رد صلاحیت ایگور گئوگادزه وزیر امنیت ملی پیشین گرجستان توسط کمیسیون مرکزی انتخابات گرجستان اشاره می کنند . گفته می شود گئوگادزه که متهم به طرحریزی سوءقصد نافرجام به جان شواردنادزه است از دوسال پیش در مسکو بسر برده و طرفداران زیادی در گرجستان دارد . در هرحال باید گفت ترکیب نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در گرجستان حاکی از آن است که ساکاشویلی از رقیب چندان جدی در انتخابات ریاست جمهوری برخوردار نیست . از اینرو در صورت ادامه روند فعلی احتمال پیروزی ساکاشویلی وجود دارد. اما آنچه مسلم است اینکه پیروزی ساکاشویلی در انتخابات زودهنگام چهارم ژانویه بمعنای پایان کار نیست ، بلکه آغاز روندی جدیدی می باشد . گرجستان دارای مشکلات عدید اقتصادی و سیاسی بوده و معضل جدایی طلبی در این کشور در حال تشدید است و فسادمالی ساختار اقتصادی و اجنماعی این کشور را آنچانجه کفیل ریاست جمهوری گرجستان نیز گفته است درآستانه فروپاشی قرارداده است . اگر دولتمردان جدید گرجستان نتوانند برای حل این مشکل گامی بردارند و سیاست خارجی گرجستان را بر پایه توازن به پیش برند ، دچار مشکلاتی عدید شبیه شوارد نادزه رئیس جمهوری مستعفی گرجستان خواهند شد .