طی ماههای اخیر کشورهای قفقاز جنوبی شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بوده اند . مردم گرجستان نیز روز یکشنبه (۲ نوامبر) به پای صندوق های رای رفتند تا ۲۲۵ نماینده پارلمان این کشور را انتخاب کنند . به گزارش فرانس پرس برای انتخابات پارلمانی گرجستان ۳۷۰۰ نامزد شرکت کرده اند و از جمعیت ۵/۴ میلیون نفری گرجستان بیش از دو میلیون هشتصد هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند . همزمان با انتخابات پارلمانی گرجستان تعداد نمایندگان پارلمان نیز به همه پرسی گذاشته شد . انتخابات پارلمانی گرجستان هم برای شوارد نادزه رئیس جمهوری گرجستان و هم برای مخالفان اهمیت فراوانی دارد . در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۸حزب اتحادیه شهروندان گرجستان که حزب حاکم این کشور بود و شوارد نادزه آن را رهبری می کرد ، به پیروزی رسد ، اما در پی اختلافات داخلی ، شواردنادزه در سال ۲۰۰۱ از رهبری این حزب استعفاء داد و دولت اکثریت پارلمان را ازدست داد . در نتیجه برای رئیس جمهوری گرجستان بسیار اهمیت دارد که با پیروزی در انتخابات پارلمانی دوم نوامبربتواند موقعیت قبلی خود در پارلمان را احیاء کند . در همین راستا نیز رئیس جمهوری گرجستان از ماهها پیش با تاسیس حزب « گرجستان جدید » خود را برای پیروزی در این انتخابات آماده کرده است . با توجه به مشارکت حزب گرجستان جدید در انتخابات پارلمانی گرجستان ، برخی از ناظران سیاسی انتخابات پارلمانی دوم نوامبر را نوعی آزمون دشوار برای شوارد نادزه مینی بر تایید یا عدم تایید وی توسط مردم می دانند . شوارد نادزه اعلام کرده است که درپایان دور دوم ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۰۵ از قدرت کناره گیری خواهد کرد ، اما مخالفان معتقدند وی تلاش دارد با تغییر سیستم حکومتی گرجستان از ریاستی به پارلمانی و ایجاد پست نخست وزیری بعنوان نخست وزیر قدرت را از سال ۲۰۰۵ در دست داشته باشد . بی شک برای رسیدن به این هدف ، شواردنادزه به یک پارلمان کاملاً هوادار نیازمند است . این در شرایطی است که شرایط انتخابات کنونی گرجستان با شرایط انتخابات ۱۹۹۸ کاملاً متفاوت است . در این انتخابات مخالفانی حضور دارند که تا چند سال پیش بعنوان متحدان شواردنادزه شناخته می شدند . از جمله زوراب ژوانیا رئیس پیشین پارلمان گرجستان و میخائیل ساکاشویلی وزیر دادگستری سابق گرجستان که هر دو در سال ۲۰۰۱ در اعتراض به عملکرد شوارد نادزه از سمت خود استعفاء داد ند . این دو با تاسیس « جنیش ملی گرایان » و نینیو بورژانادزه با تاسیس حزب « بسوی گرجستان واحد » و با تمرکز تبلیغاتی بر ناکامی های دولت شوارد نادزه مانعی در جهت کسب اکثریت پارلمان در مقایل شوارد نادزه هستند . بویژه اینکه شوارد نادزه طی سالهای اخیر در حل معضلات امنیتی آبخازیا و اوسیتیای جنویبی و حل بحران شدید بیکاری و فقر در این کشور ناموفق بوده است . مخالفان شوراد نادزه را به اتخاذ روشهای غیر قانونی برای پیروزی در انخابات کرده اند . بعنوان نمونه جشن تفلیس که ۲۴ اکتبر هر سال برگزار می شود ، روز یکشنبه ( ۲ نوامبر ) همزمان با انتخابات پارلمانی گرجستان برگزار شد . با توجه تحولات روزهای اخیر در گرجستان از جمله انفجار بمب در نزدیکی دفاتر یکی از مخالفان ، درگیری هواداران جنبش ملی گرایان با هواداران «حزب احیاء » برهبری اصلان آباشیدزه رهبر منطقه خودمختار آجاریا ، محافل سیاسی به بروز خشونت های انتخاباتی در گرجستان مشابه نمونه ماههای اخیر در ارمنستان و جمهوری آذربایجان ابراز نگرانی کرده اند .