به گزارش منابع خبری، روسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا به تازگی جدیدترین نشست خود را در وین برگزار کردند . نشست روسای فرانسوی ، روسی ، امریکایی گروه مینسک در وین در شرایطی برگزار می شود که هیچ تحول مثبتی در روند حل و فصل مناقشه قره باغ طی ماه‌های اخیر به وقوع نپیوسته است . حال آنکه تحولات منفی و تاثیر گذار بر مناقشه قره باغ افزایش یافته است . در این خصوص میتوان به اقدام دولت ارمنستان در اعطاء تابعیت و شناسنامه ارمنستانی به ساکنین قره باغ در راستای استراتژی الحاق قره باغ به ارمنستان اشاره کرد . در عین حال میتوان به تشدید تلاشها برای برگزاری انتخابات باصطلاح ریاست جمهوری یازدهم اوت در جمهوری خود خواند قره باغ اشاره کرد . از اینرو باید گفت نشست روسای گروه مینسک در وین نیز بمانند صدها نشست سران متضاد المنافع این گروه در یک دهه فعالیت بی ثمر مینسک نوعی نشست نمایشی جهت القاء وجود تحرک و فعالیت گروه مینسک است . بویژه اینکه با فشارهای امریکا گروه مینسک اکنون از حمایت سازمان ملل نیز برخوردار و مامور حل و فصل مناقشه قره باغ است .
به باور کارشناسان سیاسی با توجه به توقف مذاکرات روسای جمهور آذربایجان و ارمنستان و برگزاری بی نتیجه مذاکرات نمایندگان ویژه رهبران دو کشور، اعضای گروه مینسک در وین کوشیدند تا بار دیگر از مذاکرات سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان از سرگرفته شود . در خوشبیانه ترین حالت حتی اگر گروه مینسک به این دستاورد نیز برسد ، آنوقت میتوان گفت شرایط مشابه سال ۱۹۹۹ از نو آغاز خواهد شد . مذاکرات مستقیم رهبران جمهوری آذربایجان و ارمنستان از سال ۱۹۹۹ آغاز و بیش از بیست دور علی اف و کوچاریان دیدار کردند . اما این مذاکرات در آوریل ۲۰۰۱ در شهر کی وست امریکا متوقف و تاکنون برگزار نشده است . جالب اینکه شایعات مربوط به محتوای این مذاکرات نیز اکنون به یک عامل بازدارنده در روند حل و فصل مناقشه قره باغ تبدیل شده است . از اینرو باید گفت حتی آغاز مذاکرات رهبران جمهوری آذربایجان و ارمنستان نمی تواند دستاورد قابل توجهی برای کارنامه سراسر منفی گروه مینسک باشد . چرا که چنانچه سابقه فعالیت گروه مینسک در یک دهه گذشته ثابت کرده است این گروه نتوانسته است اساسی ترین ویژگی لازم اش یعنی حفظ بیطرفی را داشته باشد . در عین حال تضاد منافع اعضاء گروه مینسک هرگونه اقدام مثبت را از این گروه گرفته است . چنانچه روسای گروه مینسک بهمراه انگلیس و آلمان گروه دوستان دبیر کل سازمان ملل برای حل و فصل مناقشه آبخازیا را تشکیل می دهند و در این وظیفه نیز از سال ۱۹۹۷ دقیقا “ به این دلیل موفق نبوده اند . باید گفت در شرایط کنونی گروه مینسک نه سیاست حل بحران قره باغ را دنبا لمی کند و نه سیاست کنترل بحران قره باغ ، بلکه این گروه در شرایط کنونی در جهت منافع اعضاء اش ، سیاست هدایت بحران قره باغ را دنبال می کند و این موضوعی نیست که به نفع جمهوری آذربایجان با شد . بی شک فرسایشی شدن هر چه بیشتر مناقشه قره باغ شرایط را بنفع تجزیه طلبان قره باغ به پیش خواهد برد . از اینرو اکنون بیش از هر زمان دیگری این انتظار افزایش یافته است که دولت باکو بجای امید واهی به گروه مینسک بر روی همگرایی منطقه ای و امکانات کشورهای منطقه که ثبات قفقاز را ثبات خود می دانند ، حساب واقعی و عملی باز کند .