گشایش سرکنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز بازتاب قابل توجهی در رسانه های جمهوری آذربایجان داشته است . سرکنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز ، با حضور خلف خلف اف معاون وزیر امورخارجه جمهوری اآذربایجان ، مهدی صفری مدیرکل جامعه کشورهای مشترک المنافع وزارت خارجه ، مدیرکل کنسولی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران و استاندار آذربایجان شرقی گشایش یافت . بسیاری از شخصیت ها و رسانه های جمهوری آذربایجان ، گشایش سرکنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز را نقطه عطفی در مناسبات دو کشور عنوان کرده اند . از ده سال پیش کنسولگری ج ا. ایران در نخجوان فعالیت دارد و گشایش سرکنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز حاکی از ارتقاء مناسبات دو کشور است . با توجه به اهمیت این موضوع مساله گشایش سرکنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز در سفر اخیر سید محمد خاتمی به باکو نهایی شد . در این سفر همچنین در خصوص گشایش کنسولگری ج . ا. ایران در گنجه و لنگران نیز گفتگوهایی انجام شد . واقعیت این است که ایران بر اساس سیاست اصولی خود مبنی بر گسترش مناسبات با همسایگان خود ، از گسترش مناسبات با جمهوری آذربایجان بر اساس اصل حسن همجواری حمایت می کند . در این راستا چنانچه المار محمد یاروف وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان نیز در دیدار اخیر خود با سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو گفتند ، تهران نه تنها با گشایش سرکنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز منوافق بود ، بلکه کمک های فنی نیز در این خصوص در اختیار جمهوری آذربایجان قرار داده است . چراکه گشایش کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز ضمن تسهیل سفر ساکنان شمالغرب ایران به جمهوری آذربایجان ، می تواند در گسترش مناسبات تجاری دو کشور ، تبادلات دانشگاهی نیز موثر باشد . نگاهی به برخی از رسانه های جمهوری آذربایجان نشان می دهد که برخی از آنها اخبار غیر واقعی و بی اساس در خصوص ایران بویژه مناطق آذری نشین ارایه می دهند ، در چنین شرایطی انتطار می رود با گشایش کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز و نیز اقداماتی نظیر تاسیس انجمن دوستی نویسندگان ایران و جمهوری آذربایجان ، اخبار مناطق آذری نشین ایران در جمهوری آذربایجان ، آنگونه که است ، پوشش داده شود . در واقع ایران از هر گامی برای نزدیکی بیشتر با جمهوری آذربایجان حمایت می کند . در این راستا نیز جمهوری اسلامی ایران از سالها پیش به جمهوری آذربایجان پیشنهاد داده است که رژیم رواید میان دو کشور لغو شود . تا بویژه مردم جمهوری آذربایجان بتوانند براحتی به ایران سفر کنند . با توجه به تسهیلاتی که ایران قرار داده است ، روزانه هزاران تبعه جمهوری آذربایجان برای تامین جزئی ترین مایحتاج زندگی خود وارد ایران می شوند . بی شک لغو رژیم روادید می تواند گامی در جهت منافع مردم دو کشور باشد . موضوعی که جمهوری آذربایجان تاکنون به آن پاسخ نداده است . این در شرایطی است که ایران و ترکیه تجریه مثبتی از لغو رژیم رواید دارند . در هرحال گشایش سرکنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز بی اساس بودن تبلیغات برخی از محافل آذری مبنی بر اینکه ایران مخالف گشایش سرکنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز است ، را ثابت می کند .