عبدا…گل وزیر امورخارجه ترکیه بتازگی یک دیدار رسمی دو روزه از باکو انجام داد . پس از انتخاب الهام علی اف بعنوان رئیس جمهوری آذربایجان ، این اولین سفر یک مقام عالیرتبه ترکیه به جمهوری آذربایجان بود . در بررسی مجمومه مناسبات تهران و باکو که طرفین از آن بعنوان مناسبات راهبردی نام می برند ، مسایل بسیار زیادی مطرح است . اما در سفر اخیر یک چیز بیشتر در مجموعه اظهارات آقای گل در باکو بیشتر به چشم می خورد . گل در طول این سفر کوشید که به مقامات باکو اطمینان دهد که تا قبل از آزادی اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان ، ترکیه مناسبات سیاسی با ایروان برقرار نخواهد کرد . گل همچنین اطمینان داد که مرز ترکیه با ارمنستان گشایش نخواهد یافت . این اظهارات گل تکرار مواضع قبلی ترکیه است . اگر چه این اظهارات ممکن بود در چند سال پیش خریدارانی در ترکیه داشته باشد ، اما اکنون چندان این موضوع در افکار عمومی جمهوری آذربایجان خریدار ندارد. چگونه افکار عمومی جمهوری آذربایجان باور کنند که ترکیه مزر خود را با ارمنستان گشایش نخواهد داد و اساساً نداده است ، در حالیکه بنا به اظهارات مقامات رسمی ارمنستان از جمله آرمن غازاریان رئیس شورای بازرگانی ارمنستان ـ ترکیه حجم مبادلات تجاری دو کشور ۲۰۰ میلیون دلار است ؟ بله مرز قارص بعنوان نماد بسته است . اما مرز های دیگر از جمله گوزوو باز است . تسهیلاتی گمرکی و دادن روادید در مرز برای ارامنه از دو سه سال پیش در مرزهای ارمنستان مواردی هستند که حتی برای اتباع جمهوری آذربایجان نیز در نظر گرفته نشده است . از لحاظ سیاسی نیز گفتگوهای ترکیه ـ ارمنستان ، فعالیت کمیسیون آشتی دو کشور ، دادن اجازه پخش برنامه های ارمنی و دهها مورد دیگر حاکی از رویکرد جدید آنکارا در قبال ایروان است . اما اظهارات اخیر گل در باکو نشان داد که آنکارا همچنان تلاش دارد خود را در این خصوص به سیاست تجاهل دست بزند . این در شرایطی است که حتی احزاب ترکیه گرا در جمهوری آذربایجان نظیر مساوات و جبهه خلق که در مجموعه تحولات مربوط یه انتخابات ریاست جمهوری ۱۵ اکتبر جمهوری آذربایجان رو دست خوردند ، از سیاستهای آنکارا انتقاد می کنند . بطوریکه آقای گل در چندین کنفرانس مطبوعاتی خود در باکو با سوالهای انتقاد آمیز خبرنگاران این احزاب در مورد بی توجهی ترکیه به دموکراسی در جمهوری آذربایجان مواجه شد . بدین ترتیب بنظر می رسد آقای گل در این سفر نتوانست افکار عمومی را مجاب یساتزد ، که مواضع ترکیه در قبال ارمنستان ، بضرر باکو نیست . از اینرو نیز پیشنهاد گل برای دیدار سه جانبه وزیران امورخارجه جمهوری آذربایجان ، ترکیه و ارمنستان که ترفندی از سو آنکارا برای همراه کردن باکو در روندی عادی سازی مناسبات با ایروان بود ، چندان با استقبال وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان مواجه نشد و وی اذعان کرد که در اولین مورد مذاکره سه جانبه در ریکیاویک ایسلند ، نتایج موثر بدست نیامد . در کنار این موضوعات ، بحث در مورد سرنوشت خطوط لوله باکو جیحان و بویژه خط لوله انتقال گاز باکو – تفلیس – ارزروم ، بحث فعالیت کادک در جمهورذی آذربایجان ، طرح اتحادیه اروپا مبتی بر آزادی چهار شهر اشغالی جمهوری آذربایجان در قبال بازگشایی خطوط مواصلاتی منطقه و تقویت همکاری اقتصادی و فرهنگی و کمک به روند همگرایی جمهوری آذربایجان با ناتو از جمله دیگر محور های سفر آقای گل به باکو بود