مهمترین رئوس مصاحبه دکتر احمد کاظمی با برنامه نقش جهان درباره جنایات رژیم صهیونیستی و مواضع دولت باکو

دکتر احمد کاظمی پژوهشگر ارشد اوراسیا در مصاحبه با ویژه برنامه نقش جهان شبکه افق (جمعه ۲۱مهر) به تشریح جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین از منظر حقوق بین الملل ، مواضع دولت و مردم جمهوری آذربایجان و تاثیرات عملیات توفان الاقصی بر قفقاز پرداختند . مهمترین رئوس این مصاحبه عبارتند از :

*جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین از منظر حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه و کنوانسیون های چهارگانه ژنو

*حق مردم فلسطین برای دفاع مشروع در مقابل اشغالگری و حق تعیین سرنوشت

*جذابیت قفقاز برای رژیم صهیونیستی و سابقه تحرکات نظامی رژیم در قفقاز در جنگ ۲۰۰۸ اوستیای جنوبی

*ابعاد تحرکات رژیم برای تبدیل جمهوری آذربایجان به زرادخانه نظامی در پوشش جنگ قراباغ نظیر انتقال سلاح

*سابقه آزمایش سامانه موشکی باراک توسط رژیم در جمهوری آذربایجان و پرواز اف ۳۵ ها بر فراز این کشور

*اشتباهات راهبردی و ضدمردمی علی اف در تبدیل باکو به پایگاه منطقه ای صهیونیسم و وجوه تحرکات رژیم در این خصوص

*شکاف در دیدگاه مردم جمهوری آذربایجان با دولت علی اف در خصوص رژیم صهیونیستی

*لزوم تعلیق یا اخراج جمهوری آذربایجان از سازمان همکاری اسلامی به دلیل مواضع حمایتی از رژیم صهیونیستی *نقش دولت باکو در برگزار کردن تظاهرات حمایت از رژیم صهیونیستی در برخی از کشورها از طریق کمیته دولتی دیاسپورا

*ابعاد حمایت های دولت ، مجلس ملی و رسانه های جمهوری آذربایجان از رژیم صهیونیستی

* پروژه آزادی اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان و واگذاری چندین برابری آنها از سوی دولت باکو به رژیم صهیونیستی

*مخالفت مردم جمهوری آذربایجان به اجاره حاکمیت این کشور به رژیم صهیونیستی توسط خاندان علی اف

*نقش دولت باکو‌ در پیوستن دهها نفر از اتباع این کشور به ارتش رژیم صهیونیستی در قالب سرباز مزدور و هلاکت حدود ده نفر از آنها و تاثیر منفی این اقدام خاندان علی اف بر سیمای آذربایجانی های شریف جهان

*سابقه حمایت دولت علی اف از رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت از جمله درجنگ ۳۳روزه

*سابقه اعزام جوانان جمهوری آذربایجان به فلسطین اشغالی برای مشاغل دون پایه و نقش دولت علی اف برای تسهیل این روند بموازات قطع ارتباطات مردم شریف جمهوری آذربایجان با ایران

*انکار و ساده سازی حضور رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان و قفقاز توسط عده ای در داخل ایران و لزوم بررسی و تامل در این موضوع

*تاثیرات حماسه مقاومت فلسطین در به چالش کشیدن هیمنه پوشالی رژیم و تاثیر آن بر تحولات قفقاز و فتنه دالان تورانی ناتو از منظر رسانه ای ، سیاسی و نظامی.