دکتر احمد کاظمی کارشناس حقوق بین الملل و پژوهشگر ارشد مسایل اوراسیا در پست اینستاگرامی اش راجع به طرح جمهوری آذربایجان برای ساخت «روستاهای هوشمند» در اراضی آزاد شده این کشور و واگذاری آن به شرکت های صهیوینستی نوشت :

اولین بار طرح «روستاهای هوشمند» توسط شرکت های صهیونیستی به طور جدی و با مشارکت مالی عربستان سعودی و شرکت نفتی آرامکو در اراضی غصب شده مسلمانان روهینگیا در میانمار اجرا شده است. محوریت اصلی طرح «روستاهای هوشمند»، یکپارچه سازی زمینهای کوچک کشاورزی، به بهانه واگذاری آنها به شرکت بزرگ کشاورزی، آبیاری، صنعتی و عمرانی جهت سرمایه گذاری است. در میانمار، به این بهانه، اراضی مسلمانان مظلوم روهینگیا در ایالت تاریخی آرکان، غصب و مسلمانان آنجا قتل عام یا اخراج شده اند.

از این منظر طرح ایجاد روستاها و شهرهای هوشمند در اراضی آزاد شده جمهوری آذربایجان توسط شرکت های اسرائیلی یک «طرح ترکیبی امنیتی – سیاسی – اقتصادی» است که اهدف ذیل را دنبال می کند:

  • تصاحب اراضی مرغوب کشاورزی از مالکان اصلی به بهانه ایجاد زمینهای یکپارچه برای سرمایه گذاری ودر نتیجه از بین بردن انگیزه آوارگان برای بازگشت به سرزمین آباء و اجدادی خود.
  • منتفی کردن بازگشت کامل آوارگان به اراضی آزاد شده به منظور زمینه سازی برای استقرار نیروهای تکفیری و افراطی در آن مناطق جهت تغییر بافت شیعی، تاریخی و ایرانی این مناطق.
  • استقرار موساد و سایر نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل در نزدیکی مرزهای ایران در پوشش اجرای طرح «روستاهای هوشمند» و پیگیری توطئه های ضدایرانی در زمینه های قوم گرایی، جاسوسی، خرابکاری و آموزش تروریسم.

دکتر احمد کاظمی در پایان نوشت : ابراز تمایل باکو به تاسیس روستاهای هوشمند توسط شرکت های صهیونیستی بار دیگر نشان می دهد که جنگ دوم قراباغ یک «پروژه» بوده است که طی آن ، بازیگرانی مانند اسرائیل و ترکیه با گرفتن امیتازات متعدد از باکو در زمینه تصاحب زمین، استقرار پایگاه نظامی و امتیاز انتقال انرژی ، به جمهوری آذربایجان کمک کردند تا اراضی خارج از قره باغ از اشغال ارامنه آزاد و به تملک شرکتهای صهیونیستی، ترکیه ای و امریکایی دربیاید. روسیه نیز در چارچوب اعزام نیروهای صلح بان، تلاش می کند مدل منطقه برون گان «کالینینگراد» را در قراباغ اجرا بکند. در چنین شرایطی جای تعجب نیست که باکو در مقابل خواسته های مشروع ایران مبنی بر حضور در مرکز نظارت بر صلح و مشارکت در بازسازی اراضی آزاد شده ، سیاست وعده، فریب و اتلاف زمان را اتخاذ کرده است اما آنها باید بدانند که ایران از قدرت اساسی برای برهم زدن بازی در قفقاز برخوردار هست.