رژیم صهیونیستی در بن‌بست حقوقی است و اگرچه با حمایت آمریکا از اجرای احکام موقت دادگستری دیوان بین‌المللی دادگستری خودداری می‌شود؛ اما آنچه مشخص است این که این احکام موقت عملاً مبارزات جهانی علیه رژیم صهیونیستی را از منظر مشروعیت حقوقی تقویت می‌کند.

حکم موقت اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد رژیم صهیونیستی در واقع در ادامه حکم موقتی بود که در ۲۶ ژانویه علیه رژیم صهیونیستی صادر شده بود، طبیعتاً باتوجه‌به اینکه در ۲۶ ژانویه اولین حکم موقت صادر شد انتشار این حکم دوم که تقریباً در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری کم‌سابقه است حاکی از آن است همان‌طور که رئیس دیوان نیز اعلام کرده جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در رفح ادامه دارد و تدابیر موقتی که دیوان در گذشته درخواست کرده بود از سوی رژیم صهیونیستی اجرا نشده و با گسترش جنایات به رفح این جنایات ابعاد بیشتری نیز یافته است. به دلیل تداوم و نقض فاحش حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی به درخواست آفریقای جنوبی؛ دیوان مجدداً از رژیم صهیونیستی درخواست کرد حملات به رفع را متوقف کنند.

این نشان می‌دهد که فشارهای حقوقی از سوی جامعه جهانی و سازمان ملل علیه رژیم صهیونیستی در حال افزایش است. از منظر حقوقی بر اساس ماده ۹۴ منشور سازمان ملل آرا و تصمیمات دیوان از جمله حکم موقت مانند حکم قطعی قابل‌اجرا است و نقض آن می‌تواند حتی منجر به شکایت مجدد آفریقای جنوبی شود.

از لحاظ حقوقی هفته گذشته، هفته بسیار بدی برای رژیم صهیونیستی بود، دوشنبه هفته پیش شاهد درخواست دادستان دیوان بین‌المللی کیفری برای بازداشت نخست‌وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بودیم و جمعه نیز دیوان بین‌المللی دادگستری حکم موقت در مورد لزوم توقف جنایات رژیم صهیونیستی در رفح صادر کرد. همچنین تصمیم برخی کشورهای اروپایی از جمله ایرلند، اسپانیا و نروژ در شناسایی دولت مستقل فلسطین نشان داد موضوع زوال حقوقی رژیم صهیونیستی تشدید پیدا کرده است.

این رژیم در بن‌بست حقوقی است و اگرچه با حمایت آمریکا از اجرای احکام موقت دادگستری دیوان بین‌المللی دادگستری و درخواست دادستان دیوان بین‌المللی کیفری خودداری می‌شود؛ اما آنچه مشخص است اینکه این احکام موقت عملاً مبارزات جهانی علیه رژیم صهیونیستی را از منظر مشروعیت حقوقی تقویت می‌کند. اگر حکم موقت ۲۶ ژانویه اجرا می‌شد حملات رژیم صهیونیستی به‌صورت گسترده ادامه نمی‌یافت و شاهد شرایط فعلی نبودیم.

درهرصورت علی‌رغم اینکه آمریکا مانعی در اجرای احکام است؛ اما صدور چنین احکامی باعث انزوای بیشتر رژیم صهیونیستی است.

در ضمن نکته مهمی که باید به آن توجه شود، اشتباهی است که برخی رسانه‌ها بین حکم موقت و حکم قطعی دیوان مرتکب می‌شوند. بین این احکام تفاوت وجود دارد، احکامی که جمعه گذشته و ۲۶ ژانویه صادر شد اصطلاحاً احکام موقت هستند و حکم قطعی ممکن است چند سال طول بکشد.

نکته بعدی تفاوت بین دیوان بین‌المللی دادگستری با دیوان بین‌المللی کیفری است. دیوان بین‌المللی دادگستری صرفاً به شکایت دولت‌ها می‌پردازد، اما دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند علیه شخصیت‌ها و مقاماتی که مرتکب جنایات بین‌المللی مانند نسل‌کشی و جنایت جنگی می‌شوند اقدام نماید و مصونیت آنها اهمیتی در این تعقیب کیفری ندارد.

لینک مطلب: https://www.cafediplomat.ir/?p=83147