خاندان علی اف طی سالهای اخیر علیرغم ادعای باصطلاح حمایت از آذریهای ایران ، در هر گونه ارتباطات مردمی میان ایرانیان از جمله آذریهای ایران با مردم جمهوری آذربایجان اخلال و مانع آفرینی می کنند .
دولت باکو علیرغم لغو روادید برای شهروندان ترکیه، تسهیل صدور روادید برای کشورهای عربی، بیش از دوسال است که مرزهای خود را به روی ایرانیان بسته و چندی است که صدور روادید فرودگاهی را نیز متوقف کرده است .
این در شرایطی است که ایران بیش از ده سال است که روادید را برای اتباع جمهوری آذربایجان لغو و تسهیلات لازم برای تردد شهروندان این کشور را فراهم ساخته است .
خاندان علی اف، علیرغم درخواست تهران ، علاوه بر خودداری از لغو روادید برای ایرانیان، یک دهه پیش توافقنامه تسهیل گذر مرزی برای مرزنشینان تا شعاع ۴۵کیلومتری که از منافع آن، آذریهای دو سوی مرز منتفع می شدند ، لغو کرد .

چرا جمهوری آذربایجان راهبرد قطع ارتباطات مردمی با ایران را در پیش گرفته است؟

چرا دولت باکو در سفر شهروندان خود به ایران مانع تراشی می کند ؟ و از مراودات مردمی دو کشور هراس دارد؟

چرا دولت باکو طی سالهای اخیر تلاش کرده است بیماران در این کشور به جای سفر کم هزینه به ایران برای مقاصد درمانی، به اسرائیل سفر کنند و حتی در این خصوص تسهیلاتی گذاشته است ؟

چرا خاندان علی اف از آذریهای غیور ایران و توجه آنها به تحولات قفقاز کینه و نفرت دارند؟

سابقه درخشان آذریهای غیور ایران در مقابله با متجاوزان ترک عثمانی و صیانت از مرزهای هویتی، تمدنی، دینی و جغرافیایی ایران در این موضوع چه نقشی دارد؟

برای مشاهده پاسخ این سوالات ویدئوی زیر را مشاهده نمائید